Nedjelja, JULY 21, 2019

Dnevni program jednog posta?a


Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala u prijevodu zna?enja Kur'ana:"I neka se za to natje?u oni koji ho?e da se natje?u!" (El-Mutaffifun, 26.) Ovaj plan i program koji ?emo navesti, moe se, naravno, korigovati i prilagoditi mogu?nostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas neto mimoi?e u jednom od ovih navedenih termina, pokuamo to nadoknaditi u jednom od narednih.

PRIJE ZORE

1. No?ni namaz
Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala:
??????? ???? ??????? ?????? ????????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ???????
"Da li je onaj koji u no?nim ?asovima u molitvi vrijeme provodi, padaju?i licem na tle i stoje?i, strahuju?i od onoga svijeta i nadaju?i se milosti Gospodara svoga...?" (Prijevod zna?enja Ez-Zumer, 9.)
2. Sehur
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
"Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu bereket." (Buharija, Muslim)
3. Istigfar , traenje oprosta sve do sabahskog ezana
Rekao je Allah, azze ve delle:
???????????????? ???? ???????????????
"I u praskazorje oprost od grijeha molili." (Prijevod zna?enja Ed-Darijat, 18.)
4. Dva rekata sabahskih sunneta.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dva rekata (sunneta) sabah-namaza bolja su od dunjaluka i onoga to je na njemu." ( Muslim)

POSLIJE ZORE

1. Rani odlazak na sabah-namaz
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "...da znaju kakva je vrijednost u ova dva namaza (sabah i jacija), odlazili bi puze?i." (Buharija i Muslim)
2. U?enje zikra, dove, sve do ikameta
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dova izme?u ezana i ikameta se ne odbija." (Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)
3. Boravak i sjedenje u mesdidu uz u?enje Kur'ana i zikra sve do izlaska sunca (jutarnji zikr)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostajao je poslije sabah-namaza u damiji sve do izlaska sunca. (Muslim)
Rekao je Allah tebareke ve te'ala:
????????? ????????? ????? ??????? ????????? ????? ??????????
"i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. " (Prijevod zna?enja El-Isra, 78.)
Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude elio dvije hatme da prou?i, u ramazanu taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga, sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.
4. Klanjanje dva rekata
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko klanja sabah-namaz u dematu, potom sjedne slave?i i spominju?i Allaha do izlaska sunca, zatim klanja dva rekata, bit ?e nagra?en nagradom hadda i 'umre, potpuno, potpuno, potpuno." ( Hadis biljei Tirmizi)
5. Dova Allahu da ti u?ini dan beri?etnim
Kao to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u?io: "Allahu moj, molim Te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomo?, svjetlo, beri?et i uputu, a utje?em se Tebi od svakog zla koje je u njemu i poslije njega." (Hadis biljei Ebu Davud)
6. Spavanje (odmor), s nijjetom nagrade
Rekao je Muaz, radijallahu anhu: "Zaista se nadam nagradi za svoje spavanje, kao to se nadam nagradi za svoju budnost. "
7. Odlazak na posao ili u kolu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Niko nije pojeo bolju hranu od one koju je stekao svojom rukom. Zaista se Allahov poslanik Davud, alejhis-selam, hranio imetkom ste?enim svojom rukom." (Hadis biljei Buharija)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: "Ko krene putem traenja znanja, Allah ?e mu olakati put do Denneta." (Buharija)
8. Veli?anje i slavljenje Allaha, tebareke ve te'ala, tokom dana
????? ???????? ??????? ??????????? ??????????
"A srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!" (Prijevod zna?enja Er-R'ad, 28.)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Neka ti je jezik neprestano vlaan od spominjanja Allaha Uzvienog." (Tirmizi, Ibn Made)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Stanovnici Denneta ne?e ni za ?im aliti, osim za trenutkom koji je proao a u njemu nisu slavili Allaha Uzvienog. " (Hadis biljei Taberani)
9. Svakodnevna sadaka
Neka ti bude na umu da melek u?i svako jutro dovu za onoga ko udjeljuje sadaku, kako se spominje u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu, podari svakom onom ko udjeljuje bolje i vie od onoga to udijeli" (Hadis biljei Buharija)

POSLIJE PODNE

1. Podne-namaz obaviti na vrijeme i u dematu
Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podu?io nas je stvarima koje su od upute, a jedna od stvari upute je namaz obavljen u damiji u kojoj se u?i ezan." (Hadis biljei Muslim)
2. Klanjati podnevske sunnete, koji spadaju u dvanaest potvr?enih dnevnih sunneta, ?etiri prije farza i dva poslije farza
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ko u no?i i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit ?e mu sagra?ena ku?a u Dennetu: ?etiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim)
3. Kra?i odmor
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "I tvoje tijelo ima pravo kod tebe..."

IKINDIJA

1. Ikindija-namaz obaviti u dematu
Potrudi se da klanja ?etiri rekata prije farza, jer je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Smilovao se Allah ?ovjeku koji klanja ?etiri rekata prije ikindijskog farza. " (Hadis biljee Ebu Davud i Tirmizi)
2. Ako ima neko predavanje ili vaz u damiji, ostati i posluati
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko ode u mesdid da bi neto nau?io, ili druge podu?io, ima nagradu potpuno obavljenog hadda. " (Hadis biljei Taberani)
3. Boravak u mesdidu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko propisno uzme abdest u svojoj ku?i, zatim ode u mesdid, on je Allahov posjetilac, a pravo onoga koji se posje?uje jeste da ugosti svog posjetioca." (Hadis biljei Taberani)
U?enje Kur'ana koliko smo u mogu?nosti, pa ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga, sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.
4. Prou?iti ve?ernji zikr

AKAM

1. U?enje dove prije po?etka iftara
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Trojici se dova ne odbija: ...posta?u dok ne iftari" (Hadis biljei Tirmizi)
2. Otpo?eti iftar uz dovu:
??? ????? ?????? ??????? ???? ????? ?? ??? ????
"Nestala je e?, natopile se ile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne." (Ebu Davud)
3. Obaviti akam-namaz u dematu
4. Druenje sa porodicom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "I tvoja ena ima pravo kod tebe..."
5. Priprema za jaciju i teraviju-namaz

JACIJA

1. Jacija-namaz obaviti u dematu
2. Teravija-namaz obaviti do kraja sa imamom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko provede ramazan klanjaju?i, vjeruju?i, nadaju?i se nagradi od Allaha, delle anuhu, bit ?e mu oproteni prijanji grijesi!" (Buharija)
Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne zavri sa svojim namazom, imat ?e nagradu kao da je cijelu no? klanjao!" (Hadis prenose petorica, a imam Tirmizi smatra ga sahihom.)

3. U?enje Kur'ana
Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan duz u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga, sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.

ZADNJA TRE?INA NO?I

1. No?ni namaz, sa duim ruku'om i seddom
2. Klanjanje vitr namaza, za one koji nisu klanjali u dematu sa imamom.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "U?inite da zadnji va namaz bude vitr. " (Buharija i Muslim)
3. U?enje Kur'ana
Ko eli da prou?i jednu hatmu u ramazanu, on ?e u?iti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude elio dvije hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude elio tri hatme da prou?i u ramazanu, taj ?e u?iti jedan duz u ovo vrijeme.
Ko eli vie od ovoga, sam ?e sebi pove?ati onoliko koliko je u mogu?nosti.

U SLOBODNOM VREMENU

- Zijareti blinjih, komija, prijatelja.
- Pokuati biti to aktivniji na polju da've u toku ramazana.
- ?itanje korisnih knjiga, koje pojanjavaju propise, ali i stvari vezane za lijep ahlak.
-Iskoristi svaku priliku da pove?a iman, i da radi to vie hajrata i dobrih djela u ovom plemenitom mjesecu.

Napomene:
1. Poznato je da se u naim damijama u Bosni klanja teravija sa vitrom, zbog toga je obaviti takav namaz u dematu, skupa sa imamom, od po?etka do kraja, bolje nego ostaviti vitr i sam klanjati u zadnjoj tre?ini no?i, zbog hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne zavri sa svojim namazom, imat ?e nagradu kao da je cijelu no? klanjao!"
A oni koji nisu uspjeli klanjati teraviju sa imamom, takvima je bolje da ostave vitr za zadnju tre?inu no?i.

2 .Vrijeme za jutarnji zikr po?inje poslije klanjanja sabah-namaza i traje sve do izlaska sunca, a vrijeme za ve?ernji zikr po?inje od ikindije i traje do zalaska sunca. Ovog je miljenja i Ibn Kajjim, rahimehullah, a dokaz je Allahov, te'ala, govor: "Hvale?i Gospodara svoga, prije izlaska sunca i prije zalaska njegova." (Prijevod zna?enja Taha, 130. )
ejh Abdul-Aziz bin Baz, rahimehullah, kae za jutarnji zikr, da onaj koji nije to u?inio prije izlaska sunca, moe sve do podne-namaza, a ko nije prou?io ve?ernji zikr do zalaska sunca, to moe i poslije akam-namaza ili poslije jacije.

I na kraju, neka je selam i salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!

Prire?eno po tekstu "Bernamidu sa'im", ejha Halida ibn Abdurrahmana ed-Durveja

Preuzeto sa: minber.ba


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share