Četvrtak, Svibanj 24, 2018
tekstovi_logo

Savjet svojoj vlastitoj djeci


djecicaDjeco moja, znajte da vas ja i vaša majka volimo. Mi vas savjetujemo ovim riječima i molimo Allaha dž.š. da vas ove riječi prate sve dok ste živi.

Djeco moja, postoji samo jedan Bog, Allah dž.š. Sve što postoji pripada Njemu, i On je Pokretač svega. Samo On je vrijedan obožavanja i sva druga božanstava moraju se izbjegavati. La illahe ilellah, nema drugog boga osim Allaha. On je Moćni i Silni, Stvoritelj svih stvari velikih i malih. On je iz ničega stvorio sve. On sve zna, čak ni list sa drveta ne padne bez Njegovog znanja. Allah dž.š. zna šta je bilo, šta je sada i šta će biti. Allah dž.š. je Taj Koji sve opskrbljuje. Niko ne može dobiti ono što On nije odredio.

Allah je er-Rahman er-Rahim − Milostivi za sve, a posebno je Samilostan prema onima koji su Mu poslušni i ne pripisuju Mu ništa što On ne zaslužuje.

Djeco moja, obavljajte namaz redovno i ponizno. Ništa u životu nije važnije od vašeg namaza, jer je namaz vaša veza sa Allahom dž.š. Ako Bog da, ja ću vas naučiti šta trebate učiti iz Kur'ana kada obavljate namaz, u koje vrijeme i drugim pravilima i propisima o namazu. Vi ćete to naučti, tako što ćemo zajedno klanjati, a ja ću biti iza vas kada odrastete. Ja ću vas često podsjećati o važnosti namaza, a to će i meni biti podsjetnik. Bit će vremena kada će vaša vjera oslabiti, a vi ćete se udaljavati od namaza, tada se brzo vratite Allahu dž.š. i nadoknadite ono što ste propustili. Molim Allaha dž.š. za vaš uspjeh u tome.

Moja djeco, znajte da su bogatstvo, zdravlje i blagostanje odredba Allaha dž.š. Ako smo prosperitetni sada, trebamo zahvaliti Allahu dž.š. i veličati Ga. Sutra možda nećemo biti sretni i zadovoljni kao danas, tada trebamo biti strpljivi i jednako zahvaljivati i veličati Allaha dž.š. Imajte povjerenja u Allaha i naporno radite, kao što je radio Božiji Poslanik a.s. Kako bismo spriječili siromaštvo trebamo dati drugima iz milosti od onoga što nam je Allah dž.š. podario. Prema majci budite dobri, i trošite novac samo na ono što je dopušteno.

Pozajmite onima koji od vas traže, i brzo vratite onima kojima dugujete. Trebate biti zadovoljni ako imate malo, i velikodušni sa svojim viškom. Govorite lijepo o Allahovoj milosti prema vama,  i budite dobri prema komšijama, rodbini i zajednici. Tražite oprost (halal) od onih koje ste uvrijedili ili oštetili i pokajte se Allahu.  Ako imate samo jedan obrok, a vaš komšija gladuje, to podijelite napola. Jer to je, djeco moja, put uspjeha i prosperiteta.


Moja djeco, tražite znanje i pronađite načine kako da ga primijenite. Saznajte ponešto o svemu. Redovno se upoznavajte sa svim naukama koje nas okružuju u životu i stvarima na koje naiđete. Kada pretražujete ono što želite radite to temeljito. Znanje je svjetlo koje osvjetljava vaš put. Znanje je moć. Razvijajte ljubav za rješavanje problema, zadataka iz matematike i volite književnost. Što više čitate to je bolje. Molim Allaha dž.š. da me poživi da vas poučim uputama iz Kur'ana − Svete Istine. Kur'anska poruka je poruka mira, njegove riječi su svete i pismo koje se poštuje. Ja ću, ako Bog da, čitati s vama Kur'an, stranicu po stranicu, ajet po ajet, i riječ po riječ. Vi kroz Kur'an morate kreirati pogled na svijet. To će vas odvesti na pravi put, na put dobrih osobina i pozitivnog morala. Ograničenja koja ćete postavili za sebe i granice koje ćete utvrditi su iz Kur'ana, a Kur'an je jedina istinita i prava uputa.

Moja djeco, kako rastete shvatit ćete da život nije lagan i da će vas Allah dž.š. često testirati kroz različita iskušenja i probleme. Što više budete čitali siru život Poslanika Muhammeda a.s. i nastojali da slijedite njegovu tradiciju i način života, bit ćete otporniji i jači u iskušenjima i nedaćama. Jer, bilo koja vrsta iskušenja i problema koja se možete zamisliti, i mi molimo Allaha dž. š. da nas ne zadesi, Allah dž.š. je iskušao Poslanika Muhammeda a.s. On je doživio u  63 godine svoga života više nevolja i iskušenja nego cijeli njegov narod. Muhammed a.s. je bio siroče, udovac, ranjavan u bitkama, nepravedno odobacivan od svog naroda. On je nadživio puno svoje djece i ukopavao svoju unučad. Njegov amidža, da mu se Allah smiluje, bio je mučen i njegovo tijelo je masakrirano. Muhammed a.s. bio je oklevetan, izrugivan, potvaran za laži. On, a.s. bio je bio otrovan, kamenovan, mučen sa svojim drugovima zbog svoje vjere i Poruke koju je prenosio i dostavljao ljudima, a uvijek je bio na putu istine.

Djeco moja, znajte da se vaša vjera u Allaha mora očitovati kroz vaš lik i vaš karakter. Tevhid, vjera u jednog Boga, gradi karakter i pozitivne osobine. Uvijek govorite istinu, čak i ako je protiv vas i vaših bližnjih. Okrenite pogled od nemorala, pornografije koja se prikazuje na televiziji. Budite moralni i čisti od bilo kojeg oblika nemorala. Znajte da je vaš prijatelj vaše ogledalo. Slijedite svoje srce. Budite pravedni, blagi i nježni u poslovanju. Kada ste povrijeđeni, brzo se oporavite i zahvalite Allahu na poteškoćama koje brišu grijehe. Kada ste dobro i sve izgleda mirno, budite oprezni i pripremite se za nova iskušenja.


Kada pogriješite, pokajte se Allahu i nemojte kriti od nas tako što ćete nam lagati ili nas obmanjivati. Najbolju lekciju ćete naučiti kroz naivno i pogrešno prosuđivanje osobina kod ljudi, što će utjecati na vaše samopouzdanje, a sve je iz razloga što niste poslušali naše savjete, nas roditelja. Ako pogriješite, mi smo tu. Ništa nije tako strašno kao što mislite, dođite do nas i zajedno ćemo prevazići i riješiti probleme. Znajte da ste braća i sestre jedni drugima. Ako je neko od vas ponižen, to je kao da ste svi poniženi. Zajedno morate ostati kao jedan.

Djeco moja, ako vas nešto gurne, gurnite i vi nazad još jače. U životu morate uzvratiti udarac. Neka niko ne pomisli da ste slabi zbog vašeg duhovnog unutarašnjeg mira. Naučite kako pregovarati, voditi dijalog i nalaziti  kompromis kako biste postigli svoj cilj. Nasilje nije rješenje. Mir ne znači krhkost i slabost. Budite čvrsti, ponizni, ustrajni i spremni za dijalog.

Djeco moja, zapamtite da vas je vaša majka nosila u svom tijelu. Devet mjeseci ona vas je štitila i njegovala. Ona vas voli neopisivo tijekom cijelog života. Od dana vašeg rođenja, svakim danom naša ljubav prema vama se povećava. Vaša bolest je i naša bolest, vaš uspjeh je i naš uspjeh. Znajte, djeco moja, da mi ne posjedujemo ništa na dunjaluku vrijedno kao vi. Volimo vas i dalje ćemo vas voljeti sve dok smo živi. Na kraju, ako Bog da, i vi ćete imati svoju djecu, pa se tada sjetite ovog našeg pisma.

Molim Allaha dž.š. da mi podari život, zdravlje i sposobnost da vas podučim kao što su mene moj babo i mama podučili.


Molim Allaha dž.š. da usadi ljubav u  vaša srca, da koristite čovječanstvo i da budete od pomoći drugima.
Molim Allaha dž.š. da vas zaštiti i uzdigne Kur'anom Časnim.

Molim Allaha dž.š. da poveća vašu nafaku, produži život i podari vam sreću na ovom i na budućem svijetu.
 
Autor: Yahya Ibrahim
Izvor: muslimmatters.org,  
Preveo s engleskog za AKOS: Adem Nušinović, prof.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA NAJMLADJE

POSJETITE MINBER.BA