Ponedjeljak, AUGUST 15, 2022
tekstovi_logo

A kada bi ga poznavali, sigurno bi ga voljeli!


muhammed_1Postoje mnogi aspekti li?nosti Poslanika Muhammeda salallahu alejhi ve sellem , koji ne samo da zasluuju divljenje, ve? su i izrazit primjer njegove skromnosti i pristupa?nosti kao osobe, uprkos visokom poloaju i  poziciji koju je imao kao zadnji Allahov Poslanik i neosporni vo?a svih muslimana.

Poslanik salallahu alejhi ve sellem, je imao ogroman zadatak u svome ivotu, da Objavu koju mu je prenio melek Dibril dostavi ljudskome rodu. Kao rezultat toga, on je imao ispunjen dnevni raspored koji je uklju?ivao susrete s razli?itim delegacijama, razra?ivanje strategija od krucijalne vanosti za novonastalu islamsku zajednicu, delegiranje zadataka i izvravanje ciljeva vanih za muslimanski ummet, pogotovo u drugom dijelu njegova ivota, koji je proveo u Medini, kada je islam bio osnovaure?enja drave, drutvenog sistema i ekonomskog poretka.

Uprkos ovim aktivnostima koje su mu oduzimale mnogo vremena, Poslanik salallahu alejhi ve sellem, nije bio radoholi?ar i dosta vremena je provodio sa svojom porodicom. On seprema ljudima s kojima je bio u kontaktuodnosiona jedan staloen, razuman i prikladan na?in na na?in koji je njegove sagovornike uvijek ostavljao ispunjenim i zadovoljnim, ?ak i one koji su dolazili da se ale na njega. Kroz svoje postupke prema drugim ljudima pokazivao je koliko je uistinu ?ovje?an i skroman, uprkos tome to je od Boga bio odabran da dostavi posljednju Boiju objavu ljudskom rodu.

Popustljiv i pun ljubavi, porodi?ni ?ovjek

U nekim kulturama irom svijeta, ispomaganje mukarca u ku?nim poslovima se smatra poniavaju?im. Ve?ina mukaraca rijetko i veoma teko uklanjaju stvari za sobom, o?ekuju?i da njihove majke, sestre, supruge ili k?erke urade to za njih, umjesto da im pomau, olakavaju?i im ku?ne poslove. Poslanik Muhammed salallahu alejhi ve sellem, nije bio takav. Umjesto da o?ekuje da ga slue kao kralja, Poslanik salallahu alejhi ve sellem, je pomagao svojim uku?anima. Brinuo se o svojoj odje?i i obu?i i kada je trebalo da neto popravi sam je to ?inio.

Prenosi Esved b. Jezid: Upitao sam Aiu r.a., kakav je bio Poslanik salallahu alejhi ve sellem, sa svojom porodicom? Aia je odgovorila: Bio je na usluzi svojoj porodici, a kada bi za?uo ezan, odlazio je na namaz. (Buharija)

Poslanik salallahu alejhi ve sellem, se nije ustru?avao od iskazivanja ljubavi prema svojim suprugama i djeci. Ustajao bi da do?eka svoju k?erku Fatimu kada bi dolazila da ga posjeti i pio bi iz iste posude i sa istog mjesta odakle je pila njegova supruga Aia.

Ljubazna i dobronamjerna roditeljska figura u Poslaniku salallahu alejhi ve sellem

Danas je uobi?ajeno da oni koji obnaaju bilo kakvu odgovornu funkciju popuste pred arogancijom i vrlo brzo umisle da su neophodni i da svijet bez njih ne bi mogao funkcionisati. Bilo da je to neko u uredu, ofer, vratar, osobni asistent, ili bilo koja vrsta podre?enih koji rade za nas i ?ini na ivot lakim, ako ne urade neto na vrijeme i na na?in na koji mi to elimo, nije strano da se kanjavaju nepravedno. Deava se da se uposlenici otputaju u trenutku bijesa ili ide ?ak dotle, da ih se naziva pogrdnim imenima pred drugima. Ovo ostavlja trajne oiljke na ne?ijem osje?aju samovrijednovanja i samopotovanja, da ne pominjemoradno okruenje i op?u atmoseru u odnosu radnik-poslodavac.

Zamislite da imate poslodavca koji nikada ne koristi ni jednu od gore navedenih metoda, upravo zbog toga to zna kako motivisati radnike na jedan pozitivan na?in i nastoji da dobije najbolje rezultate kroz usmjereno podsticanje i podizanje individualnog nivoa samopotovanja, na taj na?in automatski angairaju?i njihove unutranje talente bez potrebe nametanja surovog autoriteta?

Upravo ovo je metod naeg voljenog Poslanika salallahu alejhi ve sellem,u postupanju prema svojim uposlenicima, asistentima i osobama mla?im od njega, koji su doli da mu slue, u?e od njega, ili na bilo koji na?in profitiraju od njegovog vo?stva i mentorstva, bez obzira jesu li musliman ili nemusliman.

Enes b. Malik, r.a, prenosi da se jednom prilikom razbolio dje?ak idov, koji je sluio Poslanika salallahu alejhi ve sellem, pa ga je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, zijaretio, sjeo kod njegove glave i rekao mu: Primi islam! Dje?ak je pogledao u svoga oca koji je bio prisutan i otac mu je predloio da poslua Muhammeda, salallahu alejhi ve sellem, to je dje?ak i u?inio i prihvatio islam, a Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, je, izlaze?i iz ku?e, rekao: Hvala Allahu koji ga je spasio od Vatre! (Buharija)

U gornjem hadisu se da prmjetiti nekoliko veoma vanih poruka Poslanika salallahu alejhi ve sellem. Prvo, starost dje?aka koji je bio izuzetno mlad i uprkos ?injenici da vie nije sluio Poslanika s.a.v.s., plemeniti Poslanika salallahu alejhi ve sellem, je otiao da ga obi?e. Koliko dananjih poslodavaca obi?e svoje radnika kada se razbole?

Ne samo to, nego mu je Poslanik salallahu alejhi ve sellem, u?inio najve?edobro?instvo u tom klju?nom trenutku,  kada je njegov ivot bio u opasnosti: pozvao ga je da prihvati islam. Kona?no, ?ak i nakon to je dje?ak prihvatio islam, Poslanik salallahu alejhi ve sellem, ne misli da je to zbog njegovog truda, ve? pripisuje ovaj dobar ishod Uzvienom Allahu, i kao skroman rob Boji, zahvalio mu Se za spas dje?aka odvatre.

Poslanik salallahu alejhi ve sellem, je doista biovrlo ljubazan i brian, za razliku od bilo kojeg gazde koji se mogu sresti u modernom svijetu! On nikada nije zamjerao onima koji su mu hizmetili ako bi zaboravili u?initi neto, ili ukoliko bi u?inili neto to mu se ne svi?a, bez obzira na njihov uzrast.

Prenosi Enes: Kada je Poslanik salallahu alejhi ve sellem, doao u Medinu, on nije imao slugu. Ebu Talha me odveo kod Poslanika salallahu alejhi ve sellem, i rekao:O Allahov Poslani?e! Enes je mudar dje?ak, pa neka ti slui. Ja sam ga sluio kod ku?e i na putovanjima. Ako bih u?inio neto, on me nikada nije pitao zato sam to u?inio, a ako nisam uradio neto, on me nikada nije pitao zato to nisam uradio. (Buharija i Muslim)

Svi znamo kako smo spremni da brzo reagujemo s ukorom i kanjavanjem prema svojoj vlastitoj djeci ili u?enicima kada su neposluni. Samo zato to su manji i slabiji od nas, mislimo da je dozvoljeno vikati na njih i ?ak ih fizi?ki kanjavati kada neto previde ili pogrijee, jer oni ne mogu uzvratiti budu?i da su mali i vezani za nas.Me?utim, Poslanik salallahu alejhi ve sellem., nikada nije kaznio Enesa za sve godine u kojima ga je sluio! Voljeni Poslanik salallahu alejhi ve sellem, je bio iznimno suosje?ajan s mla?ima i shvatao je da i oni imaju potrebe i elje.

Prernosi Malik: Doli smo kod Poslanika salallahu alejhi ve sellem, i ostali kod njega 20 dana. Bili smo svi veoma mladi. Bio je izuzetno paljiv i ljubazan prema nama. Kada je primjetio da ?eznemo za svojim porodicama, upitao nas je o njima i naim plemenima i mi smo mu odgovorili. Tada nam je rekao da idemo svojim porodicama, da ih podu?avamo vjeri i da nare?ujemo dobro. (Buharija)

Milostiv sa djecom

to je neko stariji i to ima ve?u drutvenu odgovornost, sve manje vremena posve?uje razgovoru i igri sa svojom djecom. Me?utim, to nije slu?aj sa Poslanikom salallahu alejhi ve sellem. Ne samo da bi naao vremena da se igra i ali s njima, ve? bi zapamtio i njihove interese i hobije i to im spomenuo kada ih sretne.

Prenosi Enes: Poslanik je imao najbolji karakter od svih ljudi. Imao sam brata koji se zvao Ebu Omer, koji je, mislim, bio tek prestao da doji.Kad god bi bio donesen Poslaniku s.a.v.s., on bi govorio: O Ebu Omer! to je al-nughair (slavuj) u?inio? To je slavuj s kojima se on igrao. Kada bi nastupilo namasko vrijeme a Poslanik salallahu alejhi ve sellem., se zadesio u naoj ku?i, naredio bi da se poprska vodom hasura ispod njega, a zatim ustao na namaz, a mi bi se poredali iza njega. (Buharija)

Kako je vidljivo iz predaja,Enes je poslan Poslaniku salallahu alejhi ve sellem, kao dje?ak. ?injenica da Poslanik salallahu alejhi ve sellem, ne samo da je razgovarao sa malim dje?acima, kao to je Enesov brat o njihovim ljubimcima s kojima su se igrali, nego je okupljao ovu djecu da s njim klanjaju namaz, pokazuje njegovu poniznosti i blagost, uprkos poziciji vrhovnog vo?e svih muslimana.

Zaista, ako bi svako na ovom svijetu nastojao da se educira o voljenom Poslaniku salallahu alejhi ve sellem, te ga vidio kroz o?i njegovih drugova, osobito dje?ice, mladi?a i ena koje su bila krajnje potla?ene u svome vremenu, znali bi kakav je stvarno bio.

A kada bi ga poznavali, sigurno bi ga voljeli!

Izvor: onislam.net

Za Akos.ba preveo i obradio: Mahir Kova?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

SIRA

POSJETITE MINBER.BA