Četvrtak, JUNE 21, 2018
tekstovi_logo

Sura El-Felek


felek

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Reci: »Utječem se Gospodaru svitanja

2. od zla onoga što On stvara,

3. i od zla mrkle noći kada razastre tmine,

4. i od zla smutljivca kad smutnje sije

5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!

Sura El-Felek je objavljena u Mekki. Mufessiri kada govore o povodu objave sura El–Felek i En-Nas navode da je bio jedan dječak, jevrej, koji služio kod Allahovog Poslanika ,sallallahu alejhi we sellem. Njemu je došla skupina jevreja i neprestano su ga nagovarali, sve dok im nije dao nekoliko zubaca od Poslanikovog, sallallahu alejhi we sellem, češlja na koje su oni- Allah ,dž.š., ih prokleo - napravili sihr Allahovom Poslaniku ,sallallahu alejhi we sellem. Onaj koji se prihvatio tog gnusnog posla je bio Lubejd bin Easam El-Jehudi. Taj sihr su zakopali u bunar Benu Zurejka ,koji se zvao ''Zervan''. Poslanik ,sallallahu alejhi we sellem, se razboli, kosa sa glave mu poče opadati ,i činilo mu se da je prilazio svojim ženama a u stvari se to nije dešavalo. Tako provede izvijesno vrijeme, ne znajući šta ga je zadesilo. Jednom,dok je spavao,došla su mu dva meleka. Jedan je sjeo kod Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, glave ,a drugi kod njegovih nogu. Onaj koji mu je sjeo kod glave upita: ''Šta je sa ovim čovjekom?“Drugi reče: ''Napravljen mu je sihr''. Ovaj kod glave ponovo upita: ''Ko mu je to uradio?“A drugi melek reče: ''Lubejd Easam El- Jehudi''. Reče: ''Na koji način mu je načinio sihr?” Drugi melek odgovori: ''Pomoću njegovog češlja i dlaka''. Melek upita: ''Gdje se nalazi taj sihr?“Drugi odgovori: ''Nalazi se pod jednim kamenom u bunaru Zervan''. Poslanik sallallahu alejhi we sellem se na te riječi probudi i reče: ''Aiša, zar nisi primjetila, Allah, dž.š., me je obavjestio o uzroku moje bolesti!''. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, zatim posla Aliju, Zubejra i Ammara bin Jasira koji se spustiše u bunar, čija se voda bila ustajala i požutila. Oni podigoše kamen i izvadiše kožni mjeh, u kojem se nalazio vrh češlja i njegovi zubci, a dlake iz kose su bile svezane u jedanest čvorova ,i u njih je pobodena igla. Nakon toga je Allah, dž.š.,objavio sure ''Mu'avizetejni'', Suru El-Felek i En-Nas. Kad god bi Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, proučio jedan ajet, odvezao bi se jedan čvor. Kad je proučio zadnji ajet Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, osjeti olakšanje i ustade sasvim zdrav i raspoložen. Džibril, a.s., mu je govorio: ''Sa Allahovim imenom tražim za tebe zaštitu od svega što te uznemirava i od svakog zavidljivca i oka urokljivog''. Ashabi rekoše: ''Allahov poslaniče, zar nećemo ubiti poganca?” Allahov Poslanik ,sallallahu alejhi we sellem, im odgovori: ''Što se mene tiče Allah me je izliječio, a ne bih ni volio da ikome učinim nešto loše''.

Učenjaci se razilaze u značenju riječi ''felek'' spomenutoj u drugom ajetu ove sure. Neki kažu da je ova riječ ime jednog od Džehennemskih zatvora. Prenosi se da je ibn Abbas rekao: '' ''Felek'' je jedan od Džehennemskih zatvora.“ Avam bin Abdu-l- Džebbar El-Džejlani kaže: ''Jedan od drugova Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, je došao u Še'mu, i kad je vidio kako lagodnim životom žive kršćani u tom mjestu, u izobilju i raskoši ,rekao je: ''Nemoj da te to zavara, zar njih ne očekuje ''felek''“? Neko upita: ''A šta je to ''felek''?“ Taj ashab reče: ''Kuća u Džehennemu, kada se otvori stanovnici vatre od straha zacvile''. Sedijj kaže: ''Felek je Džehennemska jama''. Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Felek je pokrivena i mračna Džehennemska jama''. Ebu Ubejd prenosi da je Ka'b ušao u jednu crkvu i njezina unutrašnja ljepota ga zadivi, pa on reče: ''Nisam vidio ljepšu građevinu ,niti naroda da je u većoj zabludi. Ali ja sam zadovoljan da vi budete ti kojima će pripasti ''felek''. Neko upita: ''A šta je to ''felek''?“ Ka'b reče: ''Kuća u Džehennemu ,kada se otvori svi njegovi stanovnici zaviču i zacvile od žestine njezine vatre''.

Drugi, pak, kažu da je ova riječ jedno od imena Džehennema. Hajsem bin Abdullah je upitao Abdu-r-Rahmana El-Hubelija o značenju riječi ''felek'' pa mu je on odgovorio: ''Felek je, u stvari, Džehennem''. Jedni kažu da riječ ''felek'' znači– svitanje. Ovog mišljenja su Džabir bin Abdullah, Sei'd bin Džubejr, ibn Abbas, Mudžahid, Katade, i dr. Drugi, pak, smatraju da riječ ''felek '' označava sva Allahova dž.š. stvorenja tako da bi značenje ovog ajeta bilo: ''Reci: Utječem se Gospodaru svih stvorenja. Na kraju bi bilo ispravno da kažemo da je Allah, dž.š., naredio Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem ,da kaže:“ Utječem se Gospodaru ''Feleka''“, a ova riječ u arapskom jeziku može značiti: jutarnje svjetlo, kao što može značiti da u Džehennemu postoji zatvor po imenu ''Felek'', a pošto nam Allah, dž.š., nije dao dokaz koje značenje je podrazumijevao u ovom ajetu, onda se ova riječ može odnositi na sva značenja koja smo ovdje spomenuli, jer Allah dž.š. je Gospodar svega toga.

Uzvišeni kaže u slijedećem ajetu: ''od zla onoga što On stvara''. Ovdje je Allah dž.š.naredio svom Poslaniku ,sallallahu alejhi we sellem, da traži utočište od zla svega što je stvorio ,a sve drugo mimo Allaha je ono što je On stvorio.

''i od zla mrkle noći kada razastre tmine'' - kažu da ovaj ajet znači: Od zla tmine kada se spusti na nas i kada nas opkoli''. Međutim, razilaze se u značenju riječi ''tmina'', koja se spominje u ovom ajetu i od koje je naređeno Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem ,da se utječe. Jedni kažu da je to noć ,i u prilog svom mišljenu navode predaju od ibn Abbasa koji je rekao: ''Min šerri gasikin iza vekab'',znači od noći''. El-Hasen u tumačenju ovog ajeta kaže: ''Gasikun iza vekab '' je početak spuštanja noći- prvi sumrak''. Kurezijj kada tumači ovaj ajet kaže: ''To je dan kada ulazi u noć''. Muhammed bin Ka'b kaže: ''Gasikun iza vekab'' je zalazak Sunca i trenutak kada nas noć obavija svojom tminom''. Jedan broj učenjaka kaže da se '' Gasikun iza vekab'' odnosi na zvijezdu. A drugi kažu da se pod tom zvijezdom misli na sazviježđe- Plejade ili na arapskom ''Surejja''. Taberi navodi predaju od Ebu Hurejre, koji je rekao:“ ''Gasikun iza vekab'' je zvijezda.'' Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem ,rekao: ''Gasikun iza vekab“je zvijezda koja pada''. Jedni kažu da je ''Gasikun iza vekab'' Mjesec ,i za to navode predaju od Allahovog Poslanika ,sallallahu alejhi we sellem, koju prenosi Aiša, r.a.,a koja kaže: ''Jedne noći me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem ,uzeo za ruku, zatim je pogledao u Mjesec i rekao: ''Aiša, traži utočište kod Allaha od ''Gasikin iza vekab'' ,a ovo je (Mjesec) ''Gasikin iza vekab''. Imam Taberi kaže: ''Po mom mišljenju je ispravno da kažemo da je Allah, dž.š., naredio svom Poslaniku da traži utočište od svega što ova riječ podrazumjeva''.

''i od zla smutljivca kad smutnje sije'' Kaže: ''Od zla sihirbaza kada pušu u čvorove od konaca kada vračaju''. U jednoj predaji ibn Abbas kaže: ''Od čarolija sihirbaza''.

''i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!'' Mufessiri se razilaze od kojeg zavidnika je naređeno Poslaniku ,sallallahu alejhi we sellem, da traži utočište. Neki kažu da se to odnosi na to da traži utočište od njegovog urokljivog oka i od njega samog. Katade kaže: ''Tj. Da traži utočište od njegovog oka i od njega samog''. Tawus prenosi da je njegov otac rekao: ''Urok je istina. Da postoji išta što može prestići Allahov kader, tj. Njegovu odredbu bio bi to urok. Kada vas neko urekne tražite od njega da se okupa, a zatim se i vi okupajte sa tom istom vodom''. Drugi kažu da je u ovom ajetu naređeno Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem , da traži utočište kod Allaha ,dž.š., od jevreja koji su mu zavidjeli. Oni koji zastupaju ovo mišljenje navode predaju od ibn Zejda koji je rekao: ''Tj. naređeno mu je da traži utočište od jevreja jer njih nije ništa drugo spriječilo da vjeruju Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem ,osim zavist prema njemu''. Imam Taberi kaže: ''Smatram da su ispravna oba mišljenja, jer Allah dž.š. nije imenovao nekog zavidljivca posebno, nego je općenito naredio svome Poslaniku sallallahu alejhi we sellem, da traži utočište od zla svakog zavidljivca.

Priredio: hfz. Zijad Dervić: prema tefsiru- Imama Taberia rhm.

Fakultet Plemenitog Kur'ana

Islamski Univerzitet, MedinaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZIKR I DOVE

POSJETITE MINBER.BA