Srijeda, Svibanj 31, 2023
kuran

Savjeti onima koji lije?e Kur'anom


lijecenje2elim da spomenem neke od savjeta svojoj bra?i koji se bave lije?enjem Kur'anom. Ovi savjeti nisu nikakvo moje pametovanje, nego samo podsticanje na neke stvari koje vode Allahovom zadovoljstvu i uspjenijem lije?enju:

1) Ihlas - iskrenost u nijjetu, a on je uslov svakog dijela kojeg radimo.

2) Izu?avanje znanja na polju erijatske rukje. Nemoj samo misliti da je u?enje ajeta i odre?enih dova napamet, dovoljno da se time bavi, ne, ona je vie od toga. Potrebno je da se usvarava o svijetu dina, vrstama, na?in opho?enja prema njima, zatim simptomi sihra, uroka, messa, prepoznavanje stanja, zatim znanje o odre?enim travama i ?ajevima koje se koriste tokom lije?enja.

3) Ne umiljaj sebi kako je veliki broj izlije?en kod tebe uz Allahovu pomo?. Ovo zna biti opasno.

4) Podari bolesniku njegovo pravo, sagledaj njegovo stanje i odakle je doao. Naalost, pojedini lije?nici Kur'anom kad im do?e neko ko je bolestan i doao izdaleka, prou?e mu skra?enu rukju nekih 10-15 minuta i kau hajde ku?i. Bolesnik, a posebno ako je opsjednut, moe da se naljuti i razo?ara, moda mu je potrebno due u?enje i nemojte tek tako ljude bolesne da putate ku?i dok ne utvrdite pravo stanje i ne obavite razgovor te posavjetujete ih na lijep na?in

5) Ako je za tebe teak slu?aj, onda to kai bolesniku i nemoj im lane nade obe?avati. Zna se desiti da osoba bolesna do?e kod lije?nika i nakon rukje lije?nik uvidi da je sihr teak i star te bolesniku dadne terapiju i kae mu, nazovite me za recimo 15 dana. Me?utim, koritenjem terapije, dini po?nu da napadaju bolesnika dovode?i ga u teko stanje (ludosti) i kad porodica nazove lije?nika da vide ta da rade ili da ga posjete, one ne odgovara na pozive i ne uzvra?a na poruke. Ovo je krajnje drsko i neodgovorno. Ako nisi spreman prihvatiti slu?aj, reci odmah: ne?u, ne mogu, strah me i sl., me?utim prihvatiti i ostaviti porodicu u kojoj je teak bolesnik i koja ne zna nita o dinima, na milost i nemilost njima, je stvarno neodgovorno.

6) Ne gledaj u novac kod bolesnika. Niko ne spori to pravo da naplati svoje usluge, ali boj se Allaha u napla?ivanju, nemoj da pretjeruje i nemoj sebi da dozvoli da se o tebi pri?a kako masno napla?uje. Shvati da ljudi teko ive i shvati da je ljude natjerala muka i shvati da je lije?enje Kur'anom ?ista da'va ljudima. Imaj razumijevanje prema onima koji su slabog imovinskog stanja. alosno je sluati da se nau?ena voda prodaje i po 50 eura, alosno je sluati da se sklapaju neki talovi izme?u muslimana koja prodaju maslinovo ulje i lije?nika Kur'anom koji uslovljavju da se kod tog brata kupi ali po veoma visokoj cijeni. Bojte se Allaha, budte skromni pa ?e vam Allah iz Svog obilja dati.

7) Nemoj u?iti rukju a ti si umoran ili si tek stigao sa posla.

9) Nemoj u?iti rukju ako si ljut po nekom pitanju.

10) Napravi sebi raspored kad moe da prima bolesnike, nemoj u svako vrijeme da u?i rukju

11) Prije rukje, obavi prijatan razgovor sa bolesnikom, utjei ga i unesi u njegovo srce nadu za izlije?enjem i da je lijek u Allahovim rukama.

12) Lije?nik Kur'anom treba uvijek da je uredan i ?ist kao i mjesto na kojem lije?i.

13) Nemoj od prve seanse da odmah zaklju?i u nekim slu?ajevima o ?emu se radi. Nemoj da uri, propii terapiju pa moda tokom druge seanse budu simptomi jasniji.

14) Nemoj da tokom rukje koristi ?esto metode udaranja ili koritenje struje. Koliko je lije?nika zbog neznanja, povrijedilo fizi?ki bolesnike. Udaranje dolazi u tekim stanjima messa i to rade samo iskusni lije?nici koji znaju gdje i kako udariti.

15) Dova i samo dova, to vie dovi za bolesnika i njegovo zdravlje.


Pie: Saudin CokojaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA