Subota, JUNE 10, 2023
tekstovi_logo

Ateizam je povezan s ve?im brojem samoubistava


ateistPhil Zuckerman, sociolog s Pitzer Collegea, radio je globalnu anketu, intervjuiraju?i i prou?avaju?i odgovore ateista, agnostika, ljudi koji nisu vjerovali u Boga ili su izjavili da nemaju nikakvu religijsku pripadnost. Rezultati istraivanja objavljeni su u nau?nom radu: Atheism: Contemporary Rates and Patterns u sklopu djela 'The Cambridge Companion to Atheism (Michael Martin, Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2005).

Ispituju?i razli?ite pokazatelje drutvenog zdravlja, Zuckerman je zaklju?io: Pitanje stope samoubistva ukazuje na to da je ono jedan pokazatelj drutvenog zdravlja po kojem su religiozne nacije daleko ispred sekularnih. Prema izvjetaju Svjetske zdravstvene organizacije iz 2003. godine o me?unarodnim stopama samoubistva me?u mukarcima (istraivanje provedeno u stotinu zemalja), prvih deset mjesta (izuzev ri Lanke) pripalo je jakim sekularnim nacijama s visokim nivoima ateizma. Zanimljivo je primijetiti da su tih devet zemalja koje se nalaze na vrhu liste sve bive komunisti?ke zemlje, bive ?lanice SSSR-a, poput Bjelorusije, Ukrajine i Latvije. Deset zemalja s dna liste s niskim procentima samoubistava su sve visoko religiozne zemlje s statisti?ki neznatnim nivoima organskog ateizma.

(Izvor: http://www.adherents.com)

Do sli?nih je rezultata dolo i istraivanje objavljeno u izdanju nau?nog ?asopisa American Journal of Psychiatry iz 2004.: Religijski neopredijeljeni pojedinci su imali znatno vie pokuaja samoubistva u toku ivota te vie bliskih ro?aka koji su po?inili samoubistvo nego subjekti koji su ispoljili religijsku pripadnost. Neopredijeljeni ispitanici bili su mla?i, rje?e su stupali u bra?ne veze, rje?e imali djecu i slabije kontakte s ?lanovima porodice. Nadalje, ispitanici bez religijskog opredjeljenja percipirali su manje razloga za nastavak ivota, posebice manje moralnih primjedbi na ?in samoubistva. Po pitanju klini?kih karakteristika, religijski neopredijeljeni pojedinci bili su impulsivniji, agresivniji, i skloniji zloupotrebi opojnih supstanci. Nisu ustanovljene razlike u pogledu nivoa subjektivne i objektivne depresije, bezna?a ili stresnih ivotnih doga?aja.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA