Nedjelja, JULY 21, 2024
tekstovi_logo

Pri?a o slonu


slon.africkiI septembar do?e. Poslije dugog ljetnog raspusta, dolo je ponovo vrijeme da djeca krenu u kolu. Uvijek je taj po?etak kolske godine neobi?an, nekako se s nestrpljenjem ?eka. Sva se djeca raduju to ?e ponovo vidjeti svoje u?itelje i drugare. Tako se i Abdullah radovao po?etku nove kolske godine. Rano ujutro, tog prvog kolskog dana, uputio se ka koli. Na putu je sretao drugare, selamio ih i zajedno s njima urio na prvi kolski ?as. Nedugo zatim Abdullah i svi njegovi drugovi skupie se na jednom mjestu, u kolskom dvoritu. Radost ponovnog susreta bila je vie nego primjetna. ?ekaju?i da zazvoni kolsko zvono, vrijeme su provodili u prijatnom razgovoru i smijehu.

Kao i obi?no, prvi kolski dan u Abdullahovom odjeljenju po?eo je pri?ama kako su proveli ljetni raspust. Abdullahovi drugari pri?ali su doivljaje sa ljetnog raspusta. ?ule su se razne, interesantne pri?e. Dje?ica su se hvalila kako su putovala, igrala se, obilazila rodbinu ili ila na ljetovanje.

Tako je doao red i na Abdullaha.

Abdullah, kako si ti proveo ovaj raspust? Jesi li negdje putovao?, upita u?iteljica.

Abdullah ustade i re?e: Raspust sam uglavnom proveo kod ku?e, igraju?i se sa sestrom i drugovima iz svoje ulice. Nisam putovao nigdje, osim to sam jedan dan sa svojim roditeljima i sestrom iao u zooloki vrt, odgovori on.

Ba lijepo. Hajde, ispri?aj nam kako je bilo u zoolokom vrtu. Koje si sve ivotinje tamo vidio?, upita u?iteljica.

Vidio sam lava, tigra, medvjeda, irafu, majmuna i jo puno drugih divljih ivotinja, a i puno ptica. A posebno mi je drago to sam vidio slona to veliko i jako Allahovo stvorenje, odgovori Abdullah.

Zato ba slona? Lav je hrabriji, a irafa je ve?a? Ja bih ba volio da vidim lava, re?e Halid.

Jeste, ta?no je da je lav hrabriji, a irafa ve?a od slona, ali meni je slon iz drugog razloga bio interesantan, nastavi Abdullah. Htio sam da vidim da li su slonovi zaista tako snani kao u pri?i koju mi je moj djed stalno pri?ao.

Hajde, ispri?aj nam onda tu pri?u, ba smo postali radoznali, smjeila se u?iteljica.

Pri?ao mi je djed pri?u da je nekada davno u dalekom Jemenu ivio neki snani slon. Bio je toliko snaan da nijedna vojska nije mogla da ga pobijedi. Zato to je njegov slon bio nepobjediv, slonov vlasnik koji se zvao Ebreha odlu?i da krene i sa slonom srui Kabu koju su u Meki sagradili Ibrahim i Ismail, alejhis-selam. pri?ao je Abdullah, a svi u razredu radoznalo pratili ta on govori.

Ali zato da srui ba Kabu?, za?u?eno upita Zejd.

Ebreha je krenuo da srui Kabu kako bi ljudi, umjesto Kabe, obilazili veliki hram od zlata koji je on sagradio u Jemenu, odgovori Abdullah.

ta je onda bilo? , upita Halid.

Svi koji su ?uli da dolazi Ebreha sa svojom vojskom i slonom bjeali bi od straha. Tako se ni stanovnici Meke nisu usudili ustati i braniti Kabu. Kad su nadomak Kabe bili svi slonovi, pa i ovaj najja?i, zastadoe kao ukopani. A ni konji, ni deve nisu mogli vie hodati. Vojnici bi dolazili ovom najja?em slonu, tukli ga, vukli i tjerali da se pomjeri, ali je i on bio nemo?an i nije mogao da u?ini niti jedan korak prema Kabi. Kad bi ga okrenuli na drugu stanu, on bi odjednom mogao hodati. Jedino u smjeru prema Kabi nikako nije mogao dalje. Onda se desilo neto nevjerovatno, nastavi Abdullah, dok je cijeli razred pomno pratio ta on pripovijeda. Odjednom se na nebu iznad Meke pojavilo puno ptica, velika jata koja su prekrila nebo. To su bile ptice koje su u svojim kljunovima nosile grumenje pe?ene gline i bacale ga na vojsku. Iako su kamen?i?i bili sitni poput zrna graka, bilo je dovoljno da jedan pogodi vojnika i on bi pao mrtav. Tako su nastradali svi oni koji su sa slonom krenuli sruiti Kabu. Na ovaj je na?in Uzvieni Allah sa?uvao Kabu prema kojoj se ummet Muhameda, alejhis-selam, okre?e pet puta dnevno.

Maallah, to je zaista lijepa pri?a. A i ti si nam je lijepo i detaljno ispri?ao, pohvali u?iteljica Abdullaha.

Sada mi je jasno zato ti je bilo toliko drago to si imao priliku da vidi slona. Vidite, kolika je Allahova mo?, da tako jaku i dobro opremljenu vojsku sa tako jakim i velikim slonom koji je ruio sve pred sobom, porazi ba sa pticama. Allahovo je sve na nebesima i na Zemlji, i On radi ta eli ili kae: Budi! I ono bude. Hvala Allahu to je sa?uvao Kabu i odredio je za kiblu muslimanima do Sudnjega dana, re?e u?iteljica.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim!

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elem tere kejfe feale Rabbuke bi ashabil fil?

1. Zar nisi ?uo ta je sa vlasnicima slona Gospodar Tvoj uradio?

2. Elem jedal kejdehum fi tadlil?

2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo?

3. Ve ersele alejhim tajren ebabil,

3. I protiv njih jata ptica poslao,

4. Termihim bihidareti min sidil,

4. koje su na njih grumenje od gline pe?ene bacale,

5. Fe dealehum ke asfim mekul.

5. pa ih On kao li?e koje su crvi isto?ili u?inio?

(Sura El-Fil / Slon)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA NAJMLADJE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...