Ponedjeljak, AUGUST 15, 2022


california-hollywood-sign?asopis Hadaretu-l-islam, tre?i broj, strana 331., objavio je: Detektiv koji se bavio istraivanjem samoubistva Merlin Monro, otkrio je pismo koje je ona pohranila u pretinac u banci na Menhetnu.To je pismo bacilo malo svjetlosti na samoubistvo dive jer je na omotu pisalo da se pismo ne otvara prije njene smrti.

Detektvi je tvorio pismo koje je bilo napisano njenom rukom, a bilo je upu?eno djevojci koja je traila njen savjet kako da stigne u svijet glume.

Merlin njoj i svakoj djevojci koja to eli , kae:

?uvaj se slave, pazi se svih onih koji te varaju bljetavilom. Ja sam najnesretnija ena na kugli zemaljskoj, nisam mogla biti majka. Ja sam ena koja je voljela ku?u i ?asni porodi?ni ivt vie od svega. Prava sre?a ene je ?ista porodi?na atmosfera.Porodi?ni ivot je znak enine sre?e, sre?e ?itavog ?ovje?anstva.

Na kraju kae: Svi su mi nanijeli nepravdu.Posao u glumi od ene napravi samo jeftinu robu, bez obzira na slavu koju ona ostvari.Savjetujem svim djevojkama da se ne bave glumom.Njihov kraj ?e, ako shvate, biti kao i moj...

...

Kako ive holivudske glumice ?

U istim novinama,u istom broju pie:

Ovo je pitanje bilo upu?eno poznatom glumcu kaubojskih filmova Hju O'brajanu, pa je odgovorio:One su kao op?injene. One ?eznu o tome da svojoj plavoj kosi dodaju neki novi ton, da upotrijebe zadnji izum max faktora.Zaboravljaju da ljepota nije trajna i da javnost nema mislosti, da ubrzo zaboravlja, a Holivud zna kako da uniti te glumice koje nikada nisu znale za sre?u.Tako vidi da neke od njih, prije starosti, izvre samoubistvo.

Kada su ga pitali o samoubistvu Merlin Monro, on je rekao:Znao sam da ?e umrijeti prije vremena.O?ekivao sam ovakav njen kraj.Tome dodaje da su holivudske ljepotice i zavodnice najnesretnije ene na svijetu.One su lutke u rukama holivudskih meetara.Ona koja ho?e da postane slavna nema drugog izbora nego da se poda i proda, i svoje elje i svoje dostojanstvo. Ne pro?e puno vremena prije nego to je stigne presudan udarac nakon to ona odradi svoju ulogu i nakon to seiskoristi njen talent.

Iz knjige "ena izmedju erijatskog i svjetovnog prava" dr.Mustafa Es-Sibai

PAMETNOM JE IARET DOVOLJANAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA