Četvrtak, Svibanj 24, 2018
tekstovi_logo

Prelijepa životinja Burak


Prelijepa životinja Burak

Ja sam Burak, prelijepa životinja koja je nosila Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, na njegovom putovanju na nebesa prije mnogo godina.

Na tom putovanju sa Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, ja sam vidio mnoga čuda. Kurejšije, nevjernici, nisu vjerovali da ja postojim. Međutim, to je istina i moja priča se nalazi u Kur'anu. Potraži je, a i ja ću da ti je ispričam.

Prošlo je dvanaest godina od kako je Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, dobio prvu objavu od Uzvišenog Allaha. U međuvremenu je on doživio puno tuge i bola pozivajući ljude u Islam. Njegov amidža Ebu-Talib, koji mu je uvijek pomagao, umro je, a i njegova draga žena Hatidža. Njegovo putovanje u Taif, gdje je pozvao ljude da vjeruju u Allaha, isto tako nije bilo uspješno. Ljudi i djeca su ga u Taifu napala i vrijeđala. SubhanAllah! Međutim, Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ostao miran i molio Allaha: "Allahu moj, daj mi snage da budem strpljiv."

Nakon nekoliko godina, Allah je počastio Svog poslanika sa putovanjem Isra, to jeste putovanjem iz Mekke u Kuds, a zatim i Miradžom- putovanjem na nebesa. Melek Džibril je dobio zadatak od Allaha, da Poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, sprovede iz Bejtul-Harama do Bejtul-Makdisa. Odatle je otišao do Sidretul Munteha: sveto Lotusovo drvo u Džennetu! To je bila 27. noć mjeseca Redžepa.

U ovoj noći je došao Džibril po Allahovoj naredbi sa nebesa da Resulullaha, sallallahu 'alejhi ve sellem, povede do Bejtul Harama, Svete Kabe, gdje sam ga ja Burak čekao. Sjeo je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, na moja leđa, te smo uz Allahovu pomoć velikom brzinom i nakon kratkog vremena stigli u Bejtul-Makdis. Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, me svezao za jedan veliki kamen koji još uvijek postoji, a zatim je ušao u džamiju Al- Aksa, gdje su ga drugi Allahovi poslanici čekali. Onda im je on, 'alejhissalatu vesselam, klanjao kao imam, a drugi poslanici iza njega poredani u saffove. Nakon namaza Džibril je Resulullahu, sallallahu 'alejhi ve sellem, pokazao nebesa.

Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, je došao na prvo nebo. Tamo ga je srdačno dočekao Adem, 'alejhisselam, otac svih ljudi. Na drugom nebu su ga dočekali poslanici 'Isa i Jahja, 'alejhisselam. Na trećem nebu ga je dočekao poslanik Jusuf, 'alejhisselam, sin Jakubov. Na četvrtom nebu ga je dočekao poslanik Idris, 'alejhisselam. Na petom nebu Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, je dočekao poslanik Harun, 'alejhisselam, sin Imranov. Na šestom nebu ga je dočekao poslanik Musa, 'alejhisselam, a na sedmom nebu ga je dočekao poslanik Ibrahim, 'alejhisselam. Svaki poslanik je Resulullaha dočekao riječima: "Dobro došao Poslaniče. Dobro došao odabrani brate!"

Onda je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, došao do mjesta zvanog Sidretul-Munteha - svetog drveta u Džennetu, odmah ispod Allahovog prijestolja. Resulullah, najodabraniji poslanik, je učinio sedždu Allahu da pokaže zahvalnost Allahu, a zatim je i razgovarao sa Uzvišenim Allahom. Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, je jedini poslanik koji je došao tako blizu Allahu. To je momenat kada je Allah zadužio muslimane da obavljaju pet dnevnih namaza.

Onda sam odnio Resulullaha, sallallahu 'alejhi ve sellem, opet na zemlju. To je kraj našeg putovanja Isre i Miradža. Sljedeći dan je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, otišao u Kabu. Ispričao je narodu o svom putovanju Isre i Miradža. Niko od nevjernika Kurejšija, a naročito oholi Ebu-Džehl, mu nije povjerovao. Oni rekoše: ""Muhammede nama treba mjesec dana da odemo u Kuds i mjesec da se vratimo. Kako to ti možeš za jednu noć?" I još rekoše: "Muhammede, ako si bio u Al-Aksa džamiji, onda nam je opiši kako izgleda?"

Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, je uz Allahovu, dželle ša'nuhu, pomoć opisao džamiju Kurejšijama do najmanjeg detalja, kao da je u tom momentu pred njom stajao. To je izazvalo čuđenje jer, oni su znali da Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nikada tamo nije bio. Zatim je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispričao da je uz put vidio karavanu na putu za Mekku, te je istu karavanu u detalje opisao. Kad je karavana kasnije stigla u Mekku, sve je bilo onako kako je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, opisao. Mnogi mu ipak nisu vjerovali. Kada je to čuo Ebu-Bekr, radijallahu 'anhu, reče: "Ako Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže da je putovo na nebesa onda je to zasigurno istina!" Svi su se ušutili. "Rekao si istinu Poslaniče. Ja sam uvijek vjerovao u sve što si rekao," uzviknu Ebu-Bekr, radijallahu 'anhu. "Ti si Es-Siddik", odgovori mu na to Resulullah. Toga dana je Ebu-Bekr, radijallahu 'anhu, dobio taj lijepi nadimak Es-Siddik, što znači istinoljubivi, čovjek koji uvijek vjeruje u ono što Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže.

To je moja priča, priča Buraka, u blagoslovljenoj noći Isre i Miradža. O tome Allah Uzvišeni kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi." (Sura Al-Isra', 1)

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA NAJMLADJE

POSJETITE MINBER.BA