Nedjelja, JULY 21, 2024
tekstovi_logo

Tajanstvena kamila


Tajanstvena kamila

Ja nisam obi?na kamila. Ja sam, u stvari, sjenka jedne kamile. Neki me vide, a neki ne. Posluajte moju pri?u... Sunce je jako prilo, a vjetar polagano nosio pustinjski pijesak. Daleko u pustinji se nazirala silueta ?ovjeka, koji je bio trgovac kamilama i koji je krenuo u Mekku da ih proda. Nakon nekog vremena stie do ulaza Mekke, gdje ga susrete Ebu-Dehl. Ebu-Dehl je bio vrlo zloban ?ovjek, koji se uporno i uzaludno borio protiv Islama i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Nije skoro bilo dana, a da nije napadao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu-Dehl uze od prodava?a jednu kamilu, ali mu je ne plati. Prodava? je ostao bez rije?i i nije znao kako da postupi sa ovako drskim ?ovjekom kao to je Ebu-Dehl. On krenu za njim, kako bi naplatio svoju kamilu, ali ga izgubi iz vida. Nastavio je lutati mekkanskim ulicama, trae?i njegovu ku?u, ali bez uspjeha. Gledao je okolo kako bi naao nekoga ko bi ga odveo do Ebu-Dehla. On tada ugleda nasred puta dvojicu ljudi iz plemena Kurej. Ta dvojica bijahu nevjernici i pristalice Ebu-Dehla. Trgovac re?e sav zadihan: Traim ?ovjeka po imenu Ebu-Dehl, jer mi nije platio kamilu. Znate li nekoga ko bi me mogao odvesti njegovoj ku?i?

Ova dvojica po?ee razmiljati koga da poalju Ebu-Dehlovoj ku?i. U tom momentu, ulicom je prolazio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Dvojica Kurejevi?a nisu volila Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer su bili nevjernici, idolopoklonici. Oni su se klanjali kipovima, da nas Allah sa?uva toga. Jedan od Kurejevi?a re?e drugome: Hajde da se osvetimo Muhammedu to poziva u Islam! Hajde da ga poaljemo sa trgovcem do Ebu-Dehlove ku?e. On ?e onda ubiti Muhammeda kad ga vidi pred svojim vratima. Drugi se nasmija zlobno i re?e: Dobar plan, tako ?emo se rijeiti muslimana. Zatim se okrenue prodava?u i rekoe: Ono je Muhammed, on ?e te odvesti do Ebu-Dehla. Ebu Dehl ga voli i ako vidi njega plati?e ti kamilu. Prodava?, ne sumnjaju?i nita, ode do Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i re?e mu za svoj problem i jo doda kako su ljudi rekli da ?e Ebu-Dehl platiti kamilu, ako to on od njega zatrai. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, uze prodava?a za ruku i povode ga Ebu-Dehlovoj ku?i, dok su ih ona dvojica Kurejevi?a, smiju?i se, pratila. Jedan od njih re?e: Jedva ?ekam da vidim kako ?e Ebu-Dehl napasti Muhammeda. To mu je osveta to je napustio nae kipove Lata i Uzza. Da, sada je Muhammed u pravim problemima. Ebu-Dehl ?e ga mu?iti dok ne umre. A mi ?emo to sve vidjeti i odmah ispri?ati ostalim Kurejijama. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokuca mirno na vrata Ebu-Dehla. On otvori vrata i stade za?u?eno, ne mogavi da vjeruje svojim o?ima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu objasni zbog ?ega su doli na njegova vrata. Ebu-Dehlovo lice potpuno pocrveni od bijesa i on, otr?avi u ku?u, donese sablju. Prodava? se prestrai Ebu-Dehlove reakcije i pomisli: Bolje je da nismo dolazili na vrata ovog ?ovjeka. Ebu-Dehl se pojavi na vratima sa sabljom u rukama, ?ija se otrica bljetala. Ali ono to se tada dogodilo, zaprepastilo je sve prisutne. On stade kao ukopan na pragu svoje ku?e, a lice mu pobijeli od straha. Izgledao je kao da se ne?eg strano uplaio. Evo ti ... tvoje pare..., re?e drhtavim glasom Ebu-Dehl. Je si li dobio ta?no koliko treba da dobije - upita Resulullah prodava?a. Da! Da! re?e prodava? i uze pare, ne vjeruju?i svojim o?ima u ono to se upravo zbilo. Dvojica Kurejevi?a ostadoe iznena?eni i zbunjeni. Zar Ebu-Dehl puta Muhammeda, a uz to mu jo i pla?a kamilu? ta je to sa Ebu-Dehlom, je li poludio? Muhammed pozdravi prodava?a i po?e svojoj ku?i. Prodava? krenu nazad potpuno zbunjen... Na ulici ga sretoe ona dvojica Kurejevi?a i upitae ga: Je li ti to Ebu-Dehl platio? Da, hvala vam to ste me poslali sa onim dobrim ?ovjekom. Mislio sam da ?e nas Ebu-Dehl napasti, ali je on sve do zadnjeg dirhema platio. Dvojica Kurejevi?a se uputie poglavicama plemena Kurej, kako bi im ispri?ali ta se dogodilo. Kad su ?uli ta se desilo, posumnjae u to: ta, da nije Ebu-Dehl poludio? rekoe. Po?imo do njegove ku?e da vidimo ta se to dogodilo. Doavi pred Ebu-Dehlova vrata pokucae. Nije bilo odgovora. Oni pokucae jo jedanput, ali... Ebu-Dehla nije bilo ni na pomolu. Tek kada oni povikae: To smo mi Kurejije, on se pojavi iza vrata. ta se desilo? upitae ga njegovi drugovi. Ebu-Dehl re?e: Kad sam otvorio vrata ugledao sam Muhammeda. Odmah sam otiao u sobu po sablju da ga ubijem, me?utim kada sam izaao napolje, iza Muhammedovih le?a je stajala ogromna kamila... tako ogromnu nikad nisam vidio u svom ivotu. Otvorila je usta i htjela je da me ugrize... bila je vrlo ljuta. U jednom momentu sam pomislio da ?e me zgaziti. Nisam imao izbora. Donio sam pare i platio prodava?u kamilu. Poslije sam se zatvorio u ku?u i nisam vie izlazio dok vi niste doli!... Mi smo sve to vidjeli osim te kamile o kojoj pri?a, rekoe dvojica Kurejija koji su sve to posmatrali... El-hamdulillah, Allah me je u?inio nevidljivom za dvojicu Kurejija, oni me nisu vidjeli. To je bila Allahova odredba da spasi svoga odanoga roba i poslanika Muhammeda, neka je Allahov mir i spas na njega...Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA NAJMLADJE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...