Utorak, AUGUST 14, 2018
pokajnici_logo


Allahu moj priklju?i me karavani pokajnika

Sestra Nura bila je izrazito blijedog lica, mrava tijela. Mnogo je u?ila Kur'an. Tragala bih za njom i nalazila bih je u njenoj sobi na ruku'u ili seddi. Nalazila bih je visoko podignutih ruku prema nebesima. Molila je svoga Uzvienog Gospodara za milost. Ovakvo je bilo njeno stanje jutrom i ve?eri, naro?ito u zadnjim ?asovima no?i. Ja sam mnogo ?itala ?asopise, mnogo gledala televizor i video, toliko da sam postala i poznata po tome. Svoje obaveze prema Uzvienom Allahu nisam izvravala. Namaz nekada bih i klanjala ... ?esto i ostavljala.

Nave?e, nakon puna tri sahata, gasila bih televizor i video. Za?uo bi se ezan iz oblinjeg mesdida, a ja bih odlazila u postelju. Nura, sa svoga mjesta gdje bi klanjala, dozivala bi me: "Nemoj spavati prije nego to klanja sabah namaz!" Odgovarala bih joj: "Uh! Ima jo vremena. Ovo je prvi ezan za sabah namaz." Govorila bi mi: "Pripazi! Ima jo sahat vremena. Nemoj da prespi!" Ovako bi me dozivala sve dok je nije pogodila teka bolest i oborila je na postelju. Jedno ve?e me je pozvala da sjednem pored nje. Sjela sam pored nje i upitala: "ta ti treba?" Prou?ila mi je rije?i Uzvienog Allaha: "Svako ivo bi?e ?e smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobi?ete u potpunosti plate vae, i ko bude od vatre udaljen i u dennet uveden taj je postigao ta je elio; a ivot na ovom svijetu je samo varljivo nasla?ivanje."

(Prijevod zna?enja Alu Imran, 185) Uutjela je na kratko a zatim me upitala: "Zar ne vjeruje u smrt?" Odgovorila sam: "Svakako, ali, Allah mnogo prata i Samilostan je!" Upitala me je: "Zar ne vjeruje da ?e biti za svaku, malu i veliku stvar pitana?" Rekla sam: "Vjerujem, ali Allah mnogo prata i Samilostan je, a i ivot je dug, ima vremena." "Zar se ne boji iznenadne smrti?! Zar nije Hind bila mla?a od tebe a poginula je u saobra?ajnoj nesre?i?!" upitala me je.

Odgovorila sam joj: "Bojala sam se mraka, a sada si me ti uplaila i smr?u! Kako ?u da spavam?! Mislila sam da ?e me obavijestiti kako si odlu?ila da ide s nama ove godine na putovanje!" rekla je tihim, priguenim glasom koji je zaparao moje srce: "Hana! Moda ?u ja ... moda ?u ja ove godine i?i na daleko putovanje! Moda ?u putovati na drugo mjesto! Hana! Moda ja ove godine ..." Uutjela je na kratko a zatim rekla: "Nai ivoti i naa smrt su u Allahovim rukama!"

Plakale smo zajedno. Doktori su u tajnosti obavijestili babu da Hanin ivot na ovom svijetu ne?e jo dugo potrajati, ali ... ko je to njoj doapnuo, ko ju je obavijesti o tome, ili ... ili je ona neto predosjetila. Odjednom mi je rekla: "Nemoj da misli da ovo kaem zato to sam bolesna! Moda ?u ja due ivjeti od tebe! Moda bolesnik ivi i po dvadesetak godina na postelji i moda zdrav insan zano?i ali ne i osvane. -A ti dragi brate i cijenjena sestro moda ivi jo 20, 30 ili 50 godina i ta nakon toga? Nema razlike svi ?emo jednog dana putovati s ovog svijeta: ili u dennet ili ... ili u dehennem.- Nastavlja Hana: krenula sam u svoju sobu da spavam a Nura me je dozvala i rekla: "Nemoj zaboraviti da ustane na sabah!"

Ujutro u 8 sahati ?ula sam kucanje na mojim vratima. Subhanallah! Ovo nije vrijeme moga ustajanja! ?ula sam poviene glasove. ?ula sam pla?. Boe moj, ta se desilo?! Obavijestili su me da se Nurino stanje pogoralo i da ju je baba odvezao u bolnicu. Rekla sam: "Inna lillahi ve inna ilejhi radi'un! Nita od putovanja ove godine. Izgleda da nam je odre?eno da ove godine odmor provedemo kod ku?e." U 1 sahat poslije podne baba nas je nazvao iz bolnice i rekao: "Moete do?i u posjetu Nuri." Doli smo u bolnicu. Ima se ta i vidjeti. Ovaj se spoti?e u hodu. Onaj urli?e. Tre?i ne zna je li od stanovnika dunjaluka ili ahireta. Ne zna je li iv ili mrtav.

Ne zna ?ovjek vrijednost zdravlja sve dok ga ne izgubi.- Popeli smo se do Nurine sobe. Medicinska sestra nas je obavijestila da se Nurino stanje popravlja. Me?utim, nisu nam dozvolili, osim da pojedina?no, svako ponaosob u?e kod Nure. Doao je red i na mene. Ula sam i upitala: "Kako si Nuro? Tvoje stanje sino? je bilo dobro. ta ti se desilo?" Odgovorila mi je: "I sada sam,el-hamdu lillah, dobro." Rekla sam: "El-hamdu lillah, ali tvoja ruka tako je hladna! ta ti je?" Moja druga ruka bila je kod njene potkoljenice. Odjednom je skupila svoje noge. "Halali mi to sam te sku?ila na ovom krevetu" rekla sam joj. Odgovorila mi je: "Nita! Nita! Razmiljala sam o rije?ima Uzvienog Allaha: "I (kada) se noga uz nogu savije, toga dana ?e Gospodaru tvome priveden biti!" (Prijevod zna?enja El-Kijama, 29-30)

Rekla mi je: "Hana, u?i dovu za mene! Moda, za nekoliko trenutaka otpo?e?e moji prvi ahiretski dani. Moje putovanje je dugo. Opskrba za taj put slaba. Smrt me doziva. Imam mnogo grijeha, grijeha kojih se i ne sje?am, ali ih je Uzvieni Allah ta?no pobrojao i Njegovi meleki zapisali. Hana, u?i dovu za mene!" Kada sam to ?ula suze su mi navrle na o?i. Plakala sam. Nisam mogla da se suzdrim od pla?a. Babo se mnogo uplaio za mene. Nikada prije nije me vidio da pla?em. Sve do akama toga dana naom ku?om vladala je mukla tiina. Svi smo is?ekivali vijesti iz bolnice. Odjednom ... kod mene je ula moja te?ina, zatim, moja amidina.

Narod je po?eo da pristie. Glasovi su se pomijeali s pla?om. Jednu stvar ... samo jednu stvar sam shvatila ... Nura ... Nura je umrla . Nisam mogla da razaberem ko mi je sve prilazio, niti ta mi je ko sve govorio ... bila sam sva izgubljena ... Odjednom su me protresli i rekli da babo eli da se zadnji put oprostim sa sestrom Nurom. Prekrivena do glave leala je na postelji. Dok sam je ljubila u ?elo, prisjetila sam se kako izgovara rije?i: "I (kada) se noga uz nogu savije!" (Prijevod zna?enja El-Kijama, 29) Tada sam shvatila pravo zna?enje tih uzvienih rije?i: "Toga dana ?e Gospodaru tvome priveden biti." (Prijevod zna?enja El-Kijama, 30)

To ve?e otila sam u Nurinu sobu i sjela na njeno mjesto gdje bi obi?no obavljala namaz, padala na seddu svome Uzvienom Gospodaru. Prisje?ala sam se Nure, s kojom sam se zajedno rodila. Nas dvije ... nas dvije, bile smo bliznakinje ... Prisje?ala sam se Nure koja bi me ?esto razveseljavala i razvedravala, savjetovala me kako da rijeavam svoje probleme ... Prisje?ala sam se Nure koja bi molila Uzvienog Allaha za moju uputu. Koliko li je samo suza prolila opominjuju?i me na smrt, Sudnji dan i ono to nas ?eka od iskuenja na taj dan. Ovo je njena prva no? u kaburu! Allahu, Gospodaru moj! Smiluj joj se! Allahu moj, oprosti joj! Allahu moj, prosvijetli joj kabur! Pogledala sam oko sebe. Tu je njen mushaf kojeg bi ?esto ?itala. Tu je njena sedada na kojoj bi dugo stajala mole?i se svome Gospodaru.

Tu je i njena posteljina ... sva ... sva od rua. Govorila bi: "?uvat ?u je za svoju udaju!" U sve to sam gledala i plakala. Nisam mogla da se suzdrim od pla?a. Molila sam Uzvienog Allaha da je u?vrsti u kaburskim iskuenjima ... odjednom ... upitala sam se: "ta bi bilo da sam ja umrla umjesto Nure? ta bi bilo da je ovo moja prva no? u kaburu?" Da. Cijenjena sestro! Postavi sebi ovo pitanje. ta da si ti ta o kojoj ve?eras pri?amo? Gdje bi bio tvoj zavretak? Odgovor ... Odgovor ostavljam tebi.- Kae Hana: Iz pla?a me prenuo glas mu'ezzina: "Allahu Ekber, Allahu Ekber." Po prvi put osjetila sam rahatluk i smiraj due. Ponavljala sam rije?i mu'ezzina. Obukla sam ogrta? i klanjala sabah namaz. Nakon namaza dugo sam molila Uzvienog Allaha. Allahu moj, oprosti mi! Allahu moj, smiluj mi se! Allahu moj, priklju?i me karavani pokajnika! Preuzeto sa predavanja Odabrali smo za vas od uvaenog ejha Halida RaidaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Pravni propisi o kurbanu
    Priredio: Elvedin Pezić Kada čovjek musliman spozna zašto je neki ibadet propisan, to ga motiviše da ustraje u činjenju tog ibadeta. Stoga su učenjaci pokušali...
  • Hamas i Izrael dogovorili primirje u Gazi
    Vojno krilo Hamasa dogovorilo je u četvrtak primirje s Izraelom radi zaustavljanja eskalacije sukoba u Pojasu Gaze, a prekid vatre počet će od ponoći, rekao...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...