Petak, APRIL 20, 2018
tekstovi_logo

O Aiša, a zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!


Aiša, radijallahu 'anha, primjetila je kako su pete Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispucale od dugog stajanja u namazu, pa mu je rekla: „Allahov Poslaniče, zar ti nisu oprošteni prethodni i budući grijesi?! Zbog čega sve ovo?!" Šta je odgovorio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem? Razmišljaj o njegovom odgovoru! Rekao je: „O Aiša, a zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!"

 

Kolika je tvoja briga za islam?! Zar nisi u mogućnosti da se podučiš jednom ajetu i dostaviš ga drugima?! Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Dostavite od mene, pa, makar jedan ajet." Zar nisi u stanju da kupiš i dostaviš jednu kasetu, jedan CD islamskog sadržaja?! Da kažeš jednu riječ o islamu, zar nisi u stanju?! Ako to nisi u mogućnosti, onda se nasmiješi u lice svojoj sestri muslimanki kako je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „I tvoj osmijeh u lice svome bratu je sadaka."

Nakon prvog dana posta, nakon akšamskog ezana, pitke vode i slatkih datula, o čemu razmišljaš, plemenita sestro? Sjećaš li se prošlog Ramazana? Sjećaš li se proteklih dana? Kada si postila ponedjeljak i četvrtak? Razmišljaš li o Džennetu? Ili razmišljaš o lijepoj udobnoj kući na Dunjaluku? Razmišljaš li o djetetu, suprugu, imetku? Ili razmišljaš o Vatri, Džehennemu? O čemu razmišljaš?! Znaj plemenita sestro, da ono o čemu razmišljaš u ovim prvim Ramazanskim danima i noćima uveliko odgovara tvome imanskom stanju!

Kada bi te obavijestili da Ramazanski bajram nećeš dočekati, o čemu bi onda razmišljala? Kakvu bi odluku donijela? Kada bi večeras u snu vidjela, a zatim sutra naveče, pa prekosutra naveče isti san u kojem ti se kaže da nećeš dočekati Bajram, kakvo bi tvoje stanje bilo? Vjerovatno bi se iz sna trgla sva preplašena! Pa, zbog čega da se ne trgnemo iz ovog dunjalučkog sna, nemara po pitanju iskorištavanja vremena u djelima pokornosti Uzvišenom Allahu?! Šta si to pripremila za ovog sigurnog gosta koji neće nikoga zaobići? Šta si pripremila za smrt? Kako si odlučila da provedeš ovaj mubarek mjesec?

Pitam te, pa mi odgovori. Ko nam garantuje da ćemo dočekati Bajram! Allah najbolje zna! Šta da radimo? S čime da sretnemo smrt? Smrt će nam zasigurno doći: „Svaki narod ima svoj kraj, pa, kada dođe njegov kraj, neće ga moći ni za jedan tren ni odložiti niti ubrzati!" (Prijevod značenja El-E'araf, 34.) Kako da dočekamo svoj kraj? S pokornošću Allahu, subhanehu ve te'ala, koja će već od sada biti čvrsto i zasigurno trasirana. U našoj lijepoj vjeri, Allahu neka je hvala, postoji velika nagrada samo i za želju prema pokornosti! Ukoliko razmišljaš o nekom dobrom djelu, pa čvrsto odlučiš da ćeš ga učiniti, upisat će ti se dobro djelo, makar te u tome spriječila i tvoja smrt.

Npr. da neka od naših plemenitih i iskrenih sestara kaže: 'U ovom mjesecu ću udijeliti sadaku, klanjati noćni namaz, proučiti cijeli Kur'an', a zatim joj smrt dođe ili je pogodi teška bolest, ispriječi se između nje i njenih namjera, Allah, subhanehu ve te'ala, iz Svoje milosti i dobrote, upisat će joj nagradu za ono što je namjeravala, jer Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Uistinu, djela se cijene prema namjerama i svakom čovjeku pripada samo ono što je namjeravao!" Kada bi vidjela prvu noć Ramazana u snu da si od stanovnika Dženneta, kako bi se osjećala, šta bi činila?! Sigurno bi rekla: „Bila bi radosna, presretna. Moja radost i sreća ne bi imali granica!"

Pogledaj šta je činio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, onaj kome su oprošteni svi grijesi, prvo stvorenje koje će ući u Džennet, u Firdews, najvisočiji stepen u Džennetu! Aiša, radijallahu 'anha, primjetila je kako su pete Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispucale od dugog stajanja u namazu, pa mu je rekla: „Allahov Poslaniče, zar ti nisu oprošteni prethodni i budući grijesi?! Zbog čega sve ovo?!" Šta je odgovorio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem?

Razmišljaj o njegovom odgovoru! Rekao je: „O Aiša, a zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!" Allahu Ekber, Allahu Ekber! Zar da ne budem zahvalni rob?! Kada osjetiš smiraj, rahatluk, zadovoljstvo u toku posta, i nakon njega, nakon teravih namaza i nakon svakog namaza, znaj da si na dobru. Zahvali se Allahu i čvrsto odluči da u tome ustraješ, da obožavaš svoga Gospodara, da Ga slaviš i veličaš, da mnogo učiš Njegovu Knjigu, mnogo izgovaraš Njegove, subhanehu ve te'ala, riječi, slavi i veličaj svoga Gospodara dok si u kuhinji i pripremaš iftar, kada se noću spustiš na postelju kako bi se odmorila i bila odmorna za dalje činjenja ibadeta.

Ne zaboravi hadis Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Dvije lahke riječi na jeziku, ali teške na vagi i mnogo drage Milostivom: 'Subhanallahi ve bi hamdihi, Subhanallahi-l-Azim!'" Ne zaboravi riječi Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Najbolje što sam rekao ja i vjerovjesnici prije mene jesu riječi: 'La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir!'" Nastoj da ti jezik bude vlažan od spominjanja Allaha, subhanehu ve te'ala, kao što je i Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mladiću koji je zatražio od njega da ga uputi na djelo koje će ga uvesti u Džennet, rekao: „Neka ti jezik ne prestaje biti vlažan od spominjanja Allaha, subhanehu ve te'ala!" Ne kreći se mnogo po pijacama kupujući hranu i odjeću, već gledaj da što više vremena provodiš zajedno sa ostalim muslimankama učeći Kur'an, podučavajući se svojoj vjeri i obavljajući namaz. Ovo tijelo čeka zemlja! Ovoj odjeći slijedi cijepanje i habanje! Pa, šta to ostaje?! Zikr i namaz!!!

To je opomena i savjet onima koji savjet primaju. Voliš li imetak? A ima li nekoga od nas da ga ne voli?! Allah, subhanehu ve te'ala, kaže za ljude: „I bogatstvo pretjerano volite!" (Prijevod značenja El-Fedžr, 20.)

Koliko smo odredili novaca da ih udijelimo kao sadaku u ovom mubarek mjesecu. Vratimo se na riječi Allaha, subhanehu ve te'ala, i riječi Njegovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da se podsjetimo na vrijednost sadake-milostinje. Svevišnji Allah kaže: „Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu nalik su onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah će onome kome hoće dati i više, Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (Prijevod značenja El-Bekara, 261.)

U hadisu kudsijju Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: „O sine Ademov, o čovječe! Udjeljuj pa ću i Ja tebi udijeliti!" Ibnu Omer, radijallahu 'anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Najdraže djelo Allahu jeste radost koju uneseš u srce vjernika, otklanjanje nevolje od njega, vraćanje njegovog duga i odagnavanje gladi od njega." (Hadis je dobar. Sahihu-l-Džami'a, 1/97/176.) Omer b. El-Hattab, radijallahu 'anh, je rekao: „Uistinu, dobra djela se nadmeću jedna nad drugima, pa im sadaka kaže: 'Džaba vam je, ja sam najbolja među vama!" (Sahih Ibnu Huzejme, 2433.) Izdvojimo, draga sestro, tu marku koja je podugo u zatvoru kod nas!

Izdvojimo je u ovom mubarek mjesecu! U Ramazanu se počesto iftari prave u džamijama, organizacijama, restoranima, ali malo ko razmišlja da napravi iftar u siromašnim porodicama, tj. udijeli im novaca ili sredstava, namirnica za spravljanje iftara. Koliko bi se samo radosti unijelo među dječicu tih siromašnih porodica koji bi vidjeli da i oni mogu jesti hranu kakvu jedu i drugi! Allahu Ekber! Možeš li zamisliti samo tu njihovu radost pri susretu sa slatkišima koja već odavno jedu tvoja dječica. Udjelimo kako bi i Allah, subhanehu ve te'ala, nama udjelio! Budimo milostivi u nadi da se i Milostivi Allah nama smiluje! Hranimo druge moleći Allaha da nas nahrani džennetskom hranom! Radimo za Allahovu vjeru, obožavajmo Allaha u nadi da nas Svevišnji Allah uvede u kuću nagrade u kojoj će se uživati plodovi rada na Dunjaluku radi Allaha, subhanehu ve te'ala! Allahu Uzvišenom neka je hvala na početku i na kraju; neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK