Petak, JUNE 22, 2018
kuran

Poligamija


Zašto je muslimanu dozvoljeno imati više odjedne žene? Drugim riječima, zašto je poligamija islamom dozvoljena?

DEFINICIJA POLIGAMIJE

Poligamija je brak u kome jedan čovjek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više supruga. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pređemo na postavljeno pitanje:

Zašto jedan čovjek može oženiti više žena?

KUR'AN JE JEDINA RELIGIJSKA KNJIGA NA SVIJETU KOJA KAŽE:

OŽENITE SAMO JEDNU ŽENU!

Kur'an je jedina vjerska knjiga na kugli zemaljskoj koja sadrži frazu: Oženite se samojednom ženom! Ni jedna religijska knjiga na svijetu ne preporučuje ljudima da se ožene samo jednom ženom.

Ni u jednoj drugoj religijskoj knjizi (u Vedama, Ramajanima, Mahabharati, Giti, Talmudu i Bibliji) nećete naći ograničenje po pitanju broja žena u jednom braku! Po ovim knjigama, čovjek može oženiti neograničeno mnogo žena. Mnogo kasnije su hindu svećenici i kršćanska crkva ograničili broj žena na jednu.

 

Mnoge ličnosti iz hinduizma su imale više žena odjednom, tako stoji u njihovim vjerskim knjigama. Kralj Dašrat, Ramain otac, imao je više od jedne žene. Krišna jc imao nekoliko žena.

Nekada je kršćanima bilo dozvoljeno oženiti koliko god žele žena, jer im Biblija ničim to ne ograničava. Tek prije nekoliko stoljeća je kršćanska crkva posebnim aktom ograničila broj žena na jednu.

Višeženstvo je dozvoljeno kod Jevreja.U Talmudu ćete naći da je Abraham imao tri, a Solomon na stotine žena. Ta praksa je nastavljena sve dok rabin Geršom bin Jehudah (960-1030) nije objavio poseban akt protiv višeženstva.

Jeste li čuli za izvještaj Hindusi su naklonjeniji više-nstvu nego muslimani} Komisija za utvrđivanje polo-ja žene u islamu, u svom izvještaju, objavljenom 1975. jdine, na stranicama 66. i 67. navodi da je 1951-1961. ne u poligamijskom braku živjelo 5.06% hindusa i ,nno 4.31% muslimana u Indiji. Prema indijskom zakonu, Kvakom nemuslimanu je zabranjeno višeženstvo. Uprkos tome, više hindusa je živjelo u takvom braku nego musli-niana. Nekada ni njima nije bio ograničen broj žena. Tek je 1954. godine posebnim zakonom hindusima zabranjeno višeženstvo. Dakle, indijski zakon hindusima zabranjuje im višeženstvo, a ne njihove vjerske knjige.

Hajdemo sad vidjeti zašto islam dozvoljava ženidbu sa više od jedne žene.

 

KUR'AN JE OGRANIČIO VIŠEŽENSTVO

Kao što sam već napomenuo, Kur'an je jedina vjerska knjiga na svijetu koja kaže: Oženite samojednu ženu. Citi-rana fraza se nalazi u sljedećem kur'anskom ajetu iz sure En-Nisa: Zenite se onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiril. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samojednom.

Prije nego što je Kur'an objavljen, nije postojala gornja granica za broj žena u jednom braku. Mnogi Arapi su prosto skupljali žene, neki su ih imali na stotine! Islam je postavio gornju granicu od četiri žene. Islam je dozvolio muslimanu da ima dvije, tri ili četiri žene, ali pod uvjetom da prema svima njima bude pravedan. Kur'an kaže u suri En-Nisa': Vi nećete moći potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli.

Zbog toga, višeženstvo u islamu nije pravilo već izuzetak! Mnogo ljudi misli da je višeženstvo jedna od obaveza u islamu. Uopćeno, u islamu postoji pet kategorija djela:

  • Farz - stroga obaveza;
  • Mustehab - poželjno djelo;
  • mubah - dozvoljeno, niti naređeno niti zabranjeno;

 

  • mekruh - ne preporučuje se;
  • haram - strogo zabranjeno djelo.

Višeženstvo spada u kategoriju dozvoljenog, mubah. To nikada ne može biti znak da je musliman koji ima dvije, tri ili četiri žene bolji od muslimana koji ima samo jednu.

 

PROSJEČAN ŽIVOTNI VIJEK ŽENA JE VEĆI NEGO MUŠKARACA

Odnos između broja novoređene muške i ženske djece je isti. Međutim, ženska djeca imaju bolji imunitet od muške. Žensko dijete se lakše izbori sa bolestima. Zbog toga je, u pedijatrijskom periodu, veći broj smrtnih slučajeva među dječacima, nego među djevojčicama.

Tokom ratova, mnogo više muškaraca bude ubijeno. Mnogo više muškaraca umre u raznim nesrećama i od raznih bolesti. Prosječan životni vijek žene je veći od prosječnog životnog vijeka muškarca. Bilo gdje u svijetu ćete naći više udovica nego udovaca.

U INDIJI JE VIŠE MUŠKARACA NEGO ŽENA ZBOG UBISTVA FETUSA I MALIH DJEVOJČICA

Indija je jedna od malobrojnih zemalja, zajedno sa svojim susjedima, koja ima više muške populacije nego ženske. Razlog tome je visok nivo ubijanja ženske djece, kao i činjenica da se u Indiji godišnje, kroz abortuse, ubije preko milion beba za koje se utvrdi da su djevojčice! Ako se ovaj šejtanski običaj zaustavi, Indija će, također, imati više žena nego muškaraca.

U SVIJETU JE BROJ ŽENA VEĆI NEGO BROJ MUŠKARACA

U Sjedinjenim Američkim Državama žene su brojnije od muškaraca za 7.8 miliona. Sam Njujork ima milion

žena više nego muškaraca, a od ukupnog broja muškaraca njih trećina su homoseksualci. U cijeloj SAD ima ukupno 25 miliona homoseksualaca! To znači da svi ti ljudi nemaju namjeru sklopiti brak sa ženom. U Velikoj Britaniji broj žena je veći od broja muškaraca za 4 miliona. Njemačka ima 5 miliona žena više nego muškaraca. U Rusiji je broj žena veći za 9 miliona od broja muškaraca. Samo AUah zna koliko je u čitavom svijetu više žena nego muškaraca!

OGRANIČAVANJE MUŠKARACA DA SE ŽENE SAMO JEDNOM ŽENOM NIJE PRAKTIČNO

Čak i da se svaki muškarac oženi sa po jednom ženom, opet bi samo u SAD bilo preko 30 miliona žena koje ne bi mogle naći muža (u obzir smo uzeli da u SAD ima 25 miliona homoseksualaca). Ostalo bi 4 miliona žena u Veli-koj Britaniji, 5 miliona žena u Njemačkoj i 9 miliona žena u Rusiji koje bi ostale neudate.

Pretpostavimo da je moja ili tvoja sestra ostala među neudatima u Americi. Njoj preostaju samo dva moguća rješenja: ili se udati za čovjeka koji je već oženjen ili postati „javna svojina". Ne postoji treća varijanta! Svaka čestita žena bi odabrala prvo rješenje. Većina muslimanki ne bi željela svog muža dijeliti sa drugom ženom. Ali, u islamu, bolje je da se pretrpi manji lični gubitak, nego da se izazove veća šteta puštanjem sestre muslimanke da postane „javna svojina".

UDATISE ZA OŽENJENOG ČOVJEKA BOLJE JE NEGO POSTATIJAVNA SVOJINA"

U zapadnim društvima je uobičajeno da muškarac ima Ijubavnicu ili nekoliko vanbračnih veza.Time se žena dovodi u nezaštićen i zapostavljen položaj. Ista ta društva, međutim, ne mogu prihvatiti da čovjekima više od jedne supruge, čime bi se ona zaštitila i živjela častan i uredan život.

Napominjem da pred ženom koja ostane neudata postoje samo dva izlaza: da se uda za oženjenog čovjeka ili da postane „javna svojina". Islam je spasio čast žene dozvoljavajući joj udati se za oženjenog čovjeka, a zabranjujući joj ovu drugu opciju.

 

 

 


 

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA