Subota, Svibanj 28, 2022
kuran

PoliandrijaAko je mukarcu dozvoljeno imati vie od jedne ene, zato islam zabranjuje eni imati vie od jednog mua?

Mnogo je ljudi, uklju?uju?i i neke muslimane, koji dovode u pitanje logiku dozvoljavanja mukarcu enidbe sa dvije, tri ili ?etiri ene, a zabranjivanja istog prava" enama. Najprije razjasnimo neto: Islam tei pravednom drutvu, u kome su prava jednaka. Allah je mukarca i enu stvorio jednakima, ali sa razli?itim sposobnostima i odgovornostima. Mukarac i ena se razlikuju i fizi?ki i psihi?ki. Njihove odgovornosti i obaveze su, tako?er, druga?ije. Pred islamskim zakonom, ?ovjek i ena su jednaki - ali nisu identi?ni. U suri En-Nisa'od 22. do 24. ajeta daje se spisak ena koje mukarac ne smije oeniti, a u 24. ajetu stoji jo: I udate ene.69

Dopustite mi da nabrojim razloge zabrane poliandrije u islamu:

1. Ako ?ovjek ima vie od jedne supruge, oba roditelja novoro?ene djece su dobro poznata. I otac i majka se lahko mogu identificirati. U zajednici ene sa vie mueva, Nuno bi se mogla identificirati majka, a ne i otac. U islamu je jako bitno znati oba djetetova roditelja. Psiholozi nam kau da djeca koja ne znaju ko su im roditelji, naro?ito ako ne znaju ko im je otac, prolaze kroz mnoge traume i mentalne potrese. Njihovo djetinjstvo je vrlo ?esto nesretno. Zato djeca prostitutki nemaju normalan ivot. Kada bi dolo vrijeme upisa djeteta u kolu, kad upitaju majku za ime oca tog djeteta, majka bi morala dati dva ili vie imena. Ja sam svjestan da su posljednja nau?na dostignu?a omogu?ila lahku identifikaciju oba roditelja, pomo?u genetskih testova. Zato ?e neki re?i da je ova ta?ka vaila u prolosti.

2. Po prirodi i uro?enom nagonu, ?ovjek je sposobniji za poligamiju, nego to je ena sposobna za poliandriju.

3. Sa bioloke strane gledano, lake je ?ovjeku obavljati svoje dunosti suprunika, ?ak i ako ima vie ena.
ena, me?utim, ako ima nekoliko mueva ne?e biti u stanju obavljati svoje dunosti kao supruga. ena prolazi kroz
nekoliko psiholokih faza tokom menstrualnog ciklusa.

4. ena koja ima vie mueva ima vie seksualnih partnera istovremeno i time je podlonija veneri?nim i seksualno prenosivim bolestima, koje se, opet, mogu prenijeti na njene mueve, ?ak i ako niko od njih nema ni jednu vanbra?nu vezu. Nita od ovoga se ne doga?a kada ?ovjek ima vie ena i ni jedan bra?ni partner ne upranjava vanbra?ne odnose.

Navedeni razlozi se vrlo lahko uo?avaju i u skladu su sa logikom. Najvjerovatnije postoji jo razloga zbog kojih je Uzvieni Allah, Koji zna sve, zabranio eni da ima vie mueva.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA

  • Faraonska filozofija života
    Piše: Mr. Osman Smajlović Faraon je ličnost kroz koju Kur’an opisuje čitavu jednu kategoriju ljudi, njihov pristup životu, filozofiju življenja utemeljenu na oholosti i, mogli...
  • Kur’an o porodici
    Piše: Mirnes Škrijelj Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi veliku pažnju poklanja porodici. Mnogi ajeti, ali i drugi vjerski tekstovi, govore o važnosti porodice, podstiču...
  • Poštuj sebe Piše: Mr. Haris Hećimović  U prepunom Mekanskom haremu, tavafeći oko časne Kabe, pritom vodeći grupu bosanskih hadžija, poguran velikom masom ljudi iza sebe,...