Petak, JUNE 22, 2018
kuran

Da li se islam širio sabljomKako to da vi islam nazivate vjerom mira, kada je on širen sabljom!?
Vrlo često neki nemuslimani tvrde da islam ne bi imao ovoliki broj sljedbenika širom svijeta, da nije širen silom. U nekoliko tačaka, objasnit ću da je daleko od toga da je islam širen silom. Islam je širen snagom istine, razuma i logike. To je sva sila koja je odgovorna za širenje islama.

ISLAM ZNAČI MIR

Riječ islam je izvedena od riječi selam, što znači mir. Također, islam znači pokoravanje Allahu, dž.š.To znači da je islam vjera mira koji se postiže kroz potpunu predanost volji Uzvišenog Gospodara, Allah, dž.š.

PONEKAD JE SILA POTREBNA RADI ODRŽAVANJA MIRA

Nije svaki insan na planeti Zemlji spreman održavati mir i harmoniju. Mnogo je onih koji bi rado ugrozili mir radi svojih ličnih interesa. Zato je ponekad potrebna sila da bi se mir uspostavio i održao. Upravo iz tog razloga imamo policiju čiji je primarni zadatak sprječavanje kriminalaca i drugih antisocijalnih elemenata da ugroze mir

i harmoniju u društvu i državi. Islam propagira mir. Ali u isto vrijeme, zahtijeva od svojih sljedbenika da se bore protiv ugnjetavanja. Borba protiv ugnjetavanja, ponekad, zahtijeva upotrebu sile. U islamu, sila se smije upotrijebiti jedino radi sprovođenja mira i pravde.

MIŠLJENJE HISTORIČARA DE LACY O'LEARY-JA

Najbolji odgovor na zabludu da je islam širen sabljom dao je ugledni historičar De Lacy O'Leary, u knjizi Islam na raskršću, na 8. strani: ,,Svakako,jasna je historijska činjenica da legenda o fanatičnim muslimanima koji haraju svijetom i sabljom šire islam među porobljenim narodima - jedan je od najapsurdnijih fantazijskih mitova koju jedan historičar može izgovoriti!".

MUSLIMANI SU VLADALI ŠPANIJOM 800 GODINA

Iako su muslimani vladali Španijom oko 800 godina, nikada nisu koristili sablju, tj. silu da bi ljude prevodili u islam. Kada su u Španiju došli krstaši, izbrisali su muslimane sa scene. Ni jedan musliman u Španiji nije smio javno proučiti ezan, poziv na namaz.

14 MILIONA ARAPA SU KOPTI KRŠĆANI

Muslimani vladaju Arabijom 1.400 godina. Nekoliko godina su vladali Britanci, a nekoliko Francuzi. Ali ukupno muslimani vladaju Arabijom već 1.400 godina. Ipored toga, danas postoji preko 14 miliona Kopta, kršćana,

koji su bili kršćani vijekovima unazad. Da su muslimani koristili sablju u širenju vjere, ne bi ostao ni jedan jedini Arap nemusliman.

U INDIJI JE PREKO 80% NEMUSLIMANA

Muslimani su vladali Indijom oko 1.000 godina. Da su samo htjeli, imali su moć baš svakog nemuslimana u Indiji natjerati da primi islam. Danas, čak 80% stanovništva Indije nisu muslimani. Svi ti nemuslimani živi su dokaz da islam nikada nije bio širen pomoću sablje.

INDONEZIJA I MALEZIJA

Indonezija je zemlja sa najvećom populacijom muslimana na svijetu. U Maleziji, većina stanovnika su muslimani. Ja vas pitam: Koja je to muslimanska vojska ikada kročila u Indoneziju i Maleziju?!

ISTOČNA OBALA AFRIKE

Islam se brzo širio i po zemljama istočne Afrike. Zašto se neko ne upita: Akoje islam širen sabljom, kojaje to muslimanska armija boravila u zemljama istočne Afrike?!

THOMAS CARLYLE

Poznati historičar, Thomas Carlyle, u knjizi: Heroji i poštivanje heroja, se osvrće na dezinformacijc o širenju islama sabljom: ,,Da, to je sablja, doista! Ali, odakle je ta sablja?To je svako novo mišljenje,koje je u početku nepri mjetno. Nalazi se uglavi jednog čovjeka.Tamo se zadržava neko vrijeme. Samo jedan čovjek vjeruje u to, tamo on od

čitavog svijeta; samo jedan čovjek je ustao protiv cijelog svijeta. Ako lati sablju i počne propagirati ideje uz pomoć nje, neće postići ništa. U cjelini, ideja će se širiti sama od sebe, koliko god može(...)".

U VJERU NEMA PRISILE

Kojim mačem je islam širen? Čak i da su neki muslimani imali takve namjere, nisu mogli to učiniti, jer Kur'an kaže u sljedećem ajetu:

Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude

MAČ INTELEKTA

Korišćeni mač je mač intelekta. To je mač koji osvaja srca i duše ljudi. Časni Kur'an kaže:

Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s njima na najljepši način raspravljaj

PROCENTUALNI PORAST SVJETSKIH RELIGIJA 1934 -1984. GODINE

U Godišnjaku iz 1986. godine stoji tekst sa statističkim podacima o širenju najpoznatijih svjetskih religija u toku proteklih 50 godina (1934-1984). Ovi podaci su se našli

i u časopisu Jasna istina. Na samom vrhu liste, našao se islam, čiji broj sljedbenika se povećao za 235%, dok se broj pripadnika kršćanstva povećao za samo 47%. Ja vas pitam Koji je to rat u tom periodu bio uzrok prelaska na milione Ijudi u islam!

ISLAM JE VJERA KOJA SE NAJBRŽE ŠIRI U AMERICI I EVROPI

Danas je u Americi islam vjera koja se najbrže širi. Vjera koja se najbrže širi u Evropi, također, je islam. Koja to sablja tjera ljude po Zapadu da u tako velikom broju prihvaćaju islam?!

DR. JOSEPH ADAM PEARSON

Dr. Joseph Adam Pearson je jednom lijepo rekao: „Ljudi koje brine da će jednog dana nuklearno oružje doći u ruke Arapa, zaboravljaju da je islamska bomba već bačena. Pala je onog dana kada je Muhammed rođen.".


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA