Subota, Svibanj 28, 2022
kuran

Jedenje nevegetarijanske hrane


Ubijanje ivotinje je nemilosrdan ?in. Zato muslimani konzumiraju nevegetarijansku hranu?

Vegetarijanizam je prerastao u pokret svjetskih razmjera. Mnogi ga povezuju sa pravima ivotinja. Zaista, veliki broj ljudi smatra da je jedenje mesa i drugih nevegetarijanskih namirnica direktno krenje prava ivotinja.

Islam gaji panju i njenost prema svim ivim bi?ima. Istovremeno, islam nas u?i da je Allah stvorio Zemlju i sve njene ljepote, floru i faunu, da bi se ljudi koristili. Dunost ?ovjeka je da sve te resurse koristi racionalno, kao Allahove blagodati i emanet ljudima. Da pogledamo i ostale argumente ovog miljenja.

MUSLIMAN MOE BITI ?ISTI VEGETARIJANAC

Musliman moe biti jako dobar vjernik, ?ak i ako ne jede nevegetarijansku hranu. Muslimanu nije obaveza jesti nevegetarijansku hranu.

KUR'AN DOZVOLJAVA KONZUMIRANJE NEVEGETARIJANSKE HRANE

Naravno, Kur'an dozvoljava konzumiranje nevegetarijanske hrane. Dokaz za to su sljcde?i ajeti:

O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja ?e vam se navesti

I stoku On za vas stvara; njome se od hladno?e titite, a i drugih koristi imate, njome se najvie i hranite.

I stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono to se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite.

MESO JE HRANLJIVO I PUNO PROTEINA

Nevegetarijanska hrana je jako dobar izvor proteina. Sadri bioloki potpune proteine, tj. svih osam bitnih aminokiselina koje tijelo ne proizvodi i mora ih nadokna?ivati kroz ishranu. Meso, tako?er, sadri gvo?e, vitamin Bl i nijacin.

?OVJEKOVI ZUBI SU NAMIJENJENI ZA JELO SVIH VRSTA HRANE

Ako pogledate zube ivotinja biljojeda, kao to su krava, koza i ovca, vidjet ?ete da je set zuba skoro isti kod svih. Sve ove ivotinje imaju set ravnih zuba, koji su namijenjeni isklju?ivo konzumiranju biljaka.

Ako pogledate kako izgledaju zubi ivotinja mesojeda, kao to su lav, tigar i leopard, vidjet ?ete da svi imaju isti set otrih zuba, isklju?ivo namijenjenih za jelo mesa. Me?utim, ako analizirate ?ovjekove zube, vidjet ?ete da ima i ravne i otre zube. To zna?i da ljudi imaju zube koji im doputaju konzumiranje svih vrsta hrane - i biljnog i ivotinjskog porijekla. Neko ?e upitati: Zato nam Allah nije dao da imamo samo ravne zube, kakve imaju samo biljojedi? Zato nam je dao da imamo jo i otre zube, kao mesojedi? Sasvim je logi?no da nam je Allah usadio potrebu za namirnicama biljnog, ali i za namirnicama ivotinjskog porijekla.

LJUDSKI ORGANIZAM MOE VARITI I VEGETARIJANSKU I NEVEGETARIJANSKU HRANU

Digestivni sistem biljojeda moe svariti samo hranu biljnog porijekla. Digestivni sistem mesojeda moe svariti samo meso. Me?utim, digestivni sistem ljudi moe svariti obje vrste hrane - i biljnog i ivotinjskog porijekla. Ako nam je Allah dozvolio jesti samo biljke,zato nas je stvorio sa probavnim sistemom koji moe variti i biljke i meso?

HINDU KNJIGE DOZVOLJAVAJU KONZUMIRANJE NEVEGETARIJANSKE HRANE

a) Mnogo je hindusa koji su strogi vegetarijanci. Oni misle da je konzumiranje nevegetarijanske hrane protivno njihovoj religiji. Medutim, ni sami ne znaju za ?injenicu da im njihove svete, vjerske knjige dozvoljavaju jesti meso.

U tim knjigama se spominju hindu-sveci i mudraci kako jedu meso.

b) U Manu Smrutiju, knjizi hindu zakona, u poglavlju
5, stih broj 30, stoji: Onaj koji jede meso onih ?ije je meso
dozvoljenojesti ne radi nita lose, pa makar jeo meso svakoga dana! Jer, Bog je stvorio neka stvorenja da jedu, a druga da budu pojedena.

c) U narednom stihu, tako?er u Manu Smrutiju,
poglavlje 5, stih 31, stoji: Jedenje mesa je dobro za rtvovanje, to je u tradiciji poznato kao obi?aj bogova.

d) Dalje, Manu Smruti, poglavlje 5, stihovi 39. i 40,
kae: Pa i Bog je stvorio neke ivotinje da bi bile rtva, ...,
zato ubijanje njih radi rtve nije zapravo ubijanje.

e) U Mahabharati Anuaan Parva, poglavlje 88, prenosi se razgovor izme?u Dhamaraj Judithira i Pithama Bime, u vezi toga koja se hrana treba ponuditi Pitrisima(praocima) tokom ardhe (ceremonije mrtvih) - kako bi oni bili zadovoljni. Razgovor te?e ovako:

- Judithira re?e: O ti od velikog ugleda, reci mi ta to ako ga prinesem Pitrisima (umrlim precima) postaje nepresuno i neprolazi? ta je to, Havi, ako bude ponu?eno, traje za sva vremena? Koje je djelo koje kada se za njih ?ini postaje vje?no?

- Bima re?e: O Judithira, sluaj me dobro. Obavijestit ?u te o stvarima koje, ako ih onaj koji potuje tradiciju Sardhe (ceremonije mrtvih) ispravno uradi, zadovoljit ?e pravila Sardhe, i re?i ?u ti ta se kome daje. Sa sjemenom i riom i Mashom i vodom i vo?em i ukusnim korijenjem, ardhe ?e, ako im se sve ovo da, Veliki Kralju, biti zadovoljni samo mjesec dana. Ako za ardhamu prinese ribu, Pitrisi ?e biti

zadovoljni dva mjeseca. Ako im za Sardharmu prinese ov?ije meso, bit ?e zadovoljni tri mjeseca, a ako im prinese ze?ije meso - ?etiri mjeseca. Sa kozijim mesom Pitrisi ?e biti zadovoljni pet mjeseci, a sa slaninom (svinjskim mesom) bit ?e zadovoljni est mjeseci. Ako im prinese pti?ije meso, preci ?e biti zadovoljni sedam mjeseci. Kada Pitrisima prinese srnetinu, od onih jelena koji se zovu Prishata, oni ?e ostati zadovoljni osam mjeseci, od mesa Rurua ostat ?e zadovoljni devet mjeseci, a od mesa Gavaje bit ?e zadovoljni deset mjeseci. Ako im prinese meso bizona pitrisi ?e biti zadovoljni cijelih jedanaest mjeseci. Ako na dan ardhe Pitrisima prinese gove?e meso, oni ?e biti zadovoljni godinu dana, tako se prenosi. Pajasapamijeana sa topljenim maslom Pitrisi dobro prhva?aju, kao i govedinu. Uz meso od Vadhrinase (velikog bika) Pitrisima zadovoljstvo traje dvanaest godina. Meso nosoroga koje se prinosi Pitrisima na lunarnu godisnjicu njihove smrti daje im vje?no zadovoljstvo. Hranapo imenu Kalaska, latice cvijeta kan?ana sa mesom od crvenog jarca, tako?er, im daje vje?no zadovoljstvo. Naravno, ako elil da ti preci budu vje?no zadovoljni, prinesi im meso crvenogjarca.

HINDUIZAM JE PRETRPIO UTJECAJ DRUGIH RELIGIJA

Iako hindu knjige dozvoljavaju sljedbenicima jedenje nevegetarijanske hrane, tj. mesa, mnogi hindusi su prihvatili sistem vegetarijanske ishrane kao dio vjere, zbog utjecaja drugih religija, kao to je, na primjer jainizam.

?AK I BILJKE IMAJU IVOT

Mnoge vjere su prihvatile ?isti vegetarijanizam, jer im njihov vjerski zakon strogo zabranjuje ubijanje ivih bi?a. Ako bilo ko moe preivjeti, a da ne ubije ni jedno ivo bi?e, ja sam prvi koji ?e potpuno prihvatiti takav na?in ivota. Nekada su ljudi mislili da je biljka beivotno stvorenje. Danas je ve? op?e prihva?ena ?injenica da i biljke ive. Zbog toga kaem da njihova logika o neubijanju ivih bi?a nije opravdana ?ak ni ?istim vegetrijanizmom.

?AK I BILJKE OSJE?AJU BOL

Njihov sljede?i argument je da biljke ne osje?aju bol, pa je zbog toga ubijanje biljki manji grijeh od ubijanja ivotinja. Danas nam nauka kae da, ?ak, i biljke osje?aju bol. Me?utim, njihov osje?aj nije dostupan ljudskim ?ulima. To je zbog toga to ljudsko uho nije u stanju registrirati zvuke koji nisu u okviru ta?no odredene skale: od 20 Hz do 20.000 Hz. Sve to je ispod ili iznad ove skale ljudsko uho ne moe ?uti.

Pas moe ?uti zvuke koji dopiru do 40.000 Hz. Zbog toga su napravljene specijalne tihe" pitaljke za pse, koje isputaju zvuk frekvencije izmedu 20.000 Hz i 40.000 Hz. Tihe su samo zato to ih ljudi ne ?uju, ali ih psi jako dobro ?uju. Kada ?uju njihov zvuk, odazivaju se gazdi. Jedan farmer u Americi je vrio eksperiment nad biljkama. Napravio je ure?aj koji konvertuje zvuke koje isputaju biljke na frekvencije koje su pristupa?ne ljudskom uhu. Jasno se moe ?uti kada biljka trai vodu. Posljednja istraivanja dokazuju da biljke mogu biti sretne, ali i tune. Moe se ?uti njihov pla?.

UBIJANJE IVOG BI?A KOJE IMA DVA ?ULA MANJE NIJE MANJI ZLO?IN

Jedan vegetarijanac je priznao da je istina da biljke imaju samo dva ili tri ?ula, ali ivotinje imaju pet. Me?utim, i dalje je tvrdio da je ubijanje ivotinja manji zlo?in od ubijanja biljaka. Predpostavimo da ti je brat ro?en gluhonijem i da ima dva ?ula manje u pore?enju sa normalnim ljudima. Kad poraste, neko do?e i ubije ga. Ho?e li pred sudom traiti da se ubica kazni blaom kaznom, zato to je tvoj brat imao dva ?ula manje?! Zapravo, trait ?e od sudije da ubicu kazni najstroom mogu?om kaznomjer je ubica usmrtio nedunog i bespomo?nog insana.

?asni Kur'an kae: O ljudi ,jedite od onoga to ima na Zemlji, to je dozvoljeno i lijepo.n

PRENAMNOAVANJE STOKE

Kad bi svaki insan bio potpuni vegetarijanac, to bi dovelo do prenamnoavanja stoke na svijetu, poto je njihovo razmnoavanje i uve?anje broja jako brzo. Uzvieni Allah, iz Svoje savrene mudrosti, zna kako da se balans Njegovih stvorenja pravilno odrava. Zato nije ?udo to nam je On dozvolio konzumiranje mesa.

CIJENA MESA JE PRIHVATLJIVA ZATO TO NISU SVI VEGETARIJANCI

Nemam nita protiv toga to su neki ljudi ?isti vegetarijanci. Ipak, oni ne bi trebali nevegetarijance kvalificirati kao bezosje?ajne ljude. Kada bi svi Indijci prestali biti vegetarijanci, onda bismo mi, sadanji nevegetarijanci, trpjeli gubitke, jer bi cijena mesa znatno porasla.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA

  • Faraonska filozofija života
    Piše: Mr. Osman Smajlović Faraon je ličnost kroz koju Kur’an opisuje čitavu jednu kategoriju ljudi, njihov pristup životu, filozofiju življenja utemeljenu na oholosti i, mogli...
  • Kur’an o porodici
    Piše: Mirnes Škrijelj Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi veliku pažnju poklanja porodici. Mnogi ajeti, ali i drugi vjerski tekstovi, govore o važnosti porodice, podstiču...
  • Poštuj sebe Piše: Mr. Haris Hećimović  U prepunom Mekanskom haremu, tavafeći oko časne Kabe, pritom vodeći grupu bosanskih hadžija, poguran velikom masom ljudi iza sebe,...