Subota, MARCH 28, 2020
kuran

NERVNI ZAVRSECI I OSJECAJ BOLA


"Uistinu! One koji ne vjeruju u ajete Nae: pri?emo ih vatrom. Kad god se ispeku koe njihove zamijenit ?emo ih koama drugim, da iskuse kaznu. Uistinu! Allah je Mo?ni, Mudri."

(Kur'an, 4:56)

Ne tako davno se vjerovalo da je cijelo tijelo osjetljivo na bol i nije bilo poznato da u tijelu postoje posebni ivci koji su receptori bola.
Moderna nauka je utvrdila da postoji oko 15 centara za razli?ite tipove nervnih senzacija. Medicinski stru?njaci su podijelili osje?aj bola u tri grupe: povrinski, duboki i sloeni. Povrinski je specifi?an za dodir, bol i toplotu. to se ti?e dubokog osje?aja, on je karakteristi?an za mii?e i zglobove. Anatomija je pokazala da su nervni zavreci za bol i toplotu vrlo bliski, i da su nervni zavreci za bol obilato prisutni u koi. Tako je koa najvaniji dio ?ovje?ijeg tijela vezan za osje?aj bola, zbog postojanja brojnih nervnih zavretaka.

Danas je specijalistima vrlo dobro poznato da duboke opekotine unitavaju nervne zavretke, tako da osoba koja gori poslije toga ne osje?a nikakav bol.


Kako je takva informacija mogla biti poznata u vrijeme Muhammeda a.s. kada se u to vrijeme Kur'anu pripisivalo ljudsko porijeklo? Kur'an izri?ito navodi da ?e ?ovjeku biti davana "nova koa" da bi iskusio bol, povezuju?i na taj na?in gubitak koe sa gubitkom nervnih zavretaka koji prenose intenzitet bola. O svemu ovome Kur'an nas informie prije 1400 godina kada ljudi nisu znali nita o dubokim i djelimi?nim opeklinama i njihovom anastezijskom efektu.

Koa je centar osjetljivosti na opekotine. Tako, ako kou vatra potpuno sagori, onda vie nema osjetljivosti. Ovo je razlog to ?e Allah nevjernike na Sudnjem danu kanjavati tako to ?e im s vremena na vrijeme mijenjati koe, kao to On, Uzvieni i Slavljeni kae u Kur'anu:

"On je samo Opomena svjetovima.
A sigurno ?ete saznati vijest njegovu nakon (izvjesnog) vremena."

(Kur'an, 38:87-88)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA