Srijeda, NOVEMBER 25, 2020
pokajnici_logo

Manekenka Sara


OVU PRI?U SMO OBJAVLI PROLE GODINE NA NAEM WEB PORTALU , DO SADA JE TAJ TEKST PRO?ITAN 2500 PUTA, SADA SMO GA DOBILI U JEDNOM MALO VE?EM IZDANJU PA GA ELIMO PODIJELITI SA VAMA, I NEZABORAVITE DA ?INITE DOVU ZA NAU SESTRU SARU,

Navodi se u knjigama selefu-s-salihina predaja da je za vrijeme Musa, alejhisselam, ivio ?ovjek koji je ?inio grijehe 40 godina. Jedne godine je zavladala velika sua i izili su svi zajedno sa Musa, alejhisselam, i dovili Allahu da spusti kiu, ali kia nije silazila. Zatim se Musa, alejhisselam, obrati Allahu d.. sa rije?ima: Gospodaru, navikao si me da mi usliva moje dove. (Kao da je svojim rije?ima rekao: Gospodaru, Ti si toliko milostiv i plemenit) Allah d.. mu je odgovorio: O Musa, kiu nisam spustio jer izme?u vas ima moj rob koji je ?inio grijehe 40 godina i zbog njegovog grijeenja ste bili uskra?eni kie. Gospodaru, ta da uradimo? Neka izi?e i napusti vas, jer njegovo prisustvo zabranjuje milost. Zatim se Musa, alejhisselam, obratio svome narodu: O sinovi Israilovi, me?u nama se nalazi neko ko ?ini grijehe 40 godina i zbog njegovog prisustva, Allah nam ne?e spustiti kiu, pa neka nas napusti kako bi nam Allah spustio kiu. Taj ?ovjek je pogledao sa lijeve, pa sa desne, niko nije izlazio i shvatio je da je on taj jedini koji je veliki grijenik. ta je uradio?


Otpo?eo je dozivati svoga Gospodara govore?i: Gospodaru moj, ako izi?em osramoti?u se, a ako ostanem umrijet ?emo od gladi. Gospodaru, pokrij moju sramotu, a ja Ti obe?avam da se nikad vie ne?u vratiti na svoj grijeh! Ja Ti se kajem, Gospodaru moj! Nije ni izgovorio te rije?i, a jaka kia je otpo?ela padati i sve tako dok nije prestala. Kada je prestala, Musa, alejhisselam, se obratio Allahu: Moj Gospodaru, zar mi nisi rekao da ne?e spustiti kiu sve dok ne izi?e grijenik i ne napusti nas, a to se nije desilo?. Allah d.. mu odgovara: O Musa, kiu sam spustio iz radosti zbog tewbe/pokajanja Moga roba koji je ?inio grijehe 40 godina. (Samo trenutak je trebao da se njegov ivot promjene, trenutak da svi oive nakon velike sue, da ostavi grijeh koji je ?inio 40 godina...) Musa, alejhisselam, re?e: Gospodaru, reci mi ko je on da se veselimo zbog njega. Allah d.. odgovara Musa, alejhisselam: O Musa, 40 godina je grijeio i ja sam ga prikrivao, a na dan njegova pokajanja da ga osramotim

Tema dananje khutbe je Sara. Sara supruga Ibrahima, aljehisselam?? Ne. Sara, neka sahabijka? Ne. Onda, koja Sara? Sara manekenka, djevojka koja se natjecala za miss drave u kojoj je ivjela. Sara, koja je bila konobarica u no?nom baru. Sara, koja nije imala ama ba nita sa islamom. Otvori ui i srce i uputi se sa mnom u tu prelijepu oazu Allahove milosti.

Sara je porijeklom libanka, ali od njene desete godine ivi sa roditeljima u Novom Zelandu. Nije prolo nekoliko godina, njeni roditelji su se razveli i nali svoje nove saputnike, a ona je ostala sama i nakon zavrene srednje kole upisala je fakultet, stanovala u domu itd.. Radila je u no?nom baru da bi sebi zaradila da ima za li?ne potrebe, jer za majku i babu nije ni ?ula nakon njihovog razvoda, niti su se oni interesovali za nju. Pri?a o sebi i kae: Bila sam jako oputena djevojka, hodala sam sa svakim, druila se sa svakim i nema tog, islamom zabranjenog, grijeha kojeg nisam u?inila. Obla?ila sam se eto tako da sam prikrivala sramna mjesta. Kada su moji roditelji bili sa mnom, nikada nisam ?ula neto to me podsje?a da sam muslimanka... Ina?e, Sara se odlikovala izrazitom ljepotom.

Zna?i, bila je ljepotica. Nakon pritiska njenog drutva, odlu?ila se kandidovati za natjecanje za miss svoje pokrajine i na kraju je i izborila prvo mjesto i postala zvani?no najljepa djevojka u svojoj pokrajini. Kandidirala se i na dravno natjecanje za Miss drave i tu je pobjedila. I u tom vremenu, kada se spremala za natjecanje za Miss svijeta, otila je kod svojih sugra?ana libanaca, koji su imali satelitsku antenu i pratili arapske programe, kao to mi u dijaspori udimo za naim programom, lijepim emisija...., iako mi za nau vlast nismo zasluni za jedan dobar i kvalitetan program koji ?e nas podsjetiti da imamo dravu, da imamo i lijepih stvari u naoj zemlji, da naa zemlja napreduje, da naa zemlja ima perspektive.... i tako kada je dola kod njih, ova ena doma?ica je listala kanale i zaustavila se na jednom predavanju prof. Amra Khalida.

To je ?ovjek koji ima stila, znanja i iskrenosti da ?ovjeka oraspoloi ako je najtuniji, da mu srce napuni imanom... Ta ena je pratila njegove emisije i Sara uz nju, eto da i ona vidi ta taj ?ovjek pri?a o vjeri. Tema je bila ?ednost ili ?ast. U toku emisije, Sara je shvatila da je ona daleko od osobina koje se nalaze u osobi koja ima ?ast. Pogledala je na svoju odje?u i shvatila da kada krene od svog izgleda, ona je djevojka koja nema ?asti.... Ja se samo pitam da li se ikada roditelji onih Miss u Bosni zapitaju imaju li ?asti gledati svoje k?erke kako ispred malih ekrana hodaju u kupa?im kostimima? Imaju li ?asti kada znaju da je njihova k?erka jeftina roba u rukama zvijeri koji budu razlogom zato ta djevojka izgubi nevinost na pripremama za natjecanje....

Nastavlja Sara i kae: Neto mi se u glavi zamantalo od te zamisli, pogledala sam u svoj ivot i poredila ga sa onim to je profesor pri?ao i nala sam se u velikoj provaliji. Vratila sam se ku?i i napisala pismo preko interneta prof. Amru Khalidu. Napisala mu je svoje stanje i imala jedno pitanje za njega. On pri?a i kae: Bio sam jako zauzet u tom periodu, trebao sam putovati, pripremati neke papire... i dolo mi je mnogo E-mailova. Nije mogao sve da ih pro?ita, ve? ih je stavio na svoj radni sto i imao namjeru da ih prelista kada se vrati sa puta iz Velike Britanije. Neto je radio oko stola, i rukom je zahvatio listove na kojima su se nalazila pisma i listovi su pali na zemlju.

Kupe?i te papire, za oko mu je zapelo pismo koje dolazi od Sare iz Novog Zelanda. Nije mogao odoliti, uzeo je i pro?itao pismo u kojem je ona opisala svoj ivot i na kraju mu rekla: Sve ovo sam ti napisala da bi te upitala: Da li ?e mi Allah primiti moje pokajanje ako se pokajem? Jedva je do?ekao i poslao joj pismo u kojem je rekao: Naravno da ho?e, Allah je milostiv, mnogo prata, Plemenit je...Poslao joj je to pismo i mislio stvar je zavrena. Poslije tri dana dolazi pismo od Sare u kojem pie: Ostavila sam posao u no?nom baru. Poslije dva dana poslala pismo u kojem kae: Otkazala sam natjecanje za Miss, nakon dva dana poslala pismo u kojem pie: Sluala sam predavanje o pokajanju i shvatila sam da je veliki Boiji dar da se ?ovjek vrati svom Gospodaru. Nakon toga, pri?a prof. Amr: Dobili smo od nje broj telefona i ja, moja ena i moj mali sin smo pri?ali sa njom telefonom, a njen arapski je bio jako slab.

Koliko godina ima Sara? Rekla je 21. Poslije je poslala pismo u kojem moli da joj poalju fatihu transkripcijom napisanu, jer ona nema Kur'ana i ne zna ?itati arapski. Poslije je nazvala i zamolila da je nau?e klanjati. (Prof. Amr se kune Allahom da je ova pri?a istinita, a njena prijateljica je potvrdila sve ovo i njena pisma su bila dostupna mnogima koji su se uvjerili.) Nali smo joj stranicu na interentu preko koje je mogla nau?iti klanjati... Nakon dva tri dana poslala je pismo: Ja sam po?ela klanjati i moram vam priznati da sam osjetila da sam najsretnije trenutke svoga ivota osjetila upravo u prvom namazu kojem sam radi Allaha klanjala.

Poslala je poslije pismo u kojem moli da joj poaljemo neke kasete Kur'ana da slua Kur'an i odmah su joj poslali nekoliko kaseta od u?a?a koji zaista mame ljudske uzdahe od ljepote glasa i melodije Kur'anske. Prolo je tri dana nije se javljala, onda zove sva sretna i uzvikuje: Nau?ila sam suru Amme, zatim nije prolo par dana pie nau?ila sam suru Rahman, poslije toga nau?ila sam suru Jusuf... Jeste li u ivotu ?uli za nekoga ko je bio toliko daleko od Allaha a ovako mu se brzo vra?a? Nekoliko dana je prolo, zove Sara i sva vesela uzvikuje: Ja sam otpo?ela klanjati no?ni namaz.

U njemu sam osjetila toliku slast imana i toliko se osje?am blizu svoga Gospodara kada klanjam taj namaz. (Bra?o, sestre..ro?eni smo u islamu, a jesmo li osjetili slast imana i slast no?nog namaza kojeg je osjetila Sara nakon mjesec dana njenog povratka u islam?) Pri?a kako je naveliko zavolila sluati Kur'an, osjetila je neku posebnu slast u njemu tako da nije mogla da ga naputa.

Nije prolo dva dana zove nas i kae: Ja se ho?u staviti hidab. Kae prof. Amr Khalid: Ja sam se sledio. Ne mogu joj kazat nemoj, a ne mogu je pustiti da ovako brzo prima stvari iz bojazni da joj ne dosadi i na kraju sve polahko ispusti. (Koliko naih djevojaka i ena se saaljava na pokrivene djevojke: Vidi ih, jadne one, skuhae se... i kada se govori o Allahovom farzu hidabu toliko se sa oprezom govori kao da je neka eto tamo nafila, a ne Allahov farz!) Prof. Amr joj je poslao pismo: Moj ti je savjet da ne uri, jer sam imao iskustva sa djevojkama koje su tako brzopleto postupile i poslije se otkrile... Vratila mu je pismo i rekla: Ja ne mogu ?ekati, u mom srcu gori ?enja da budem i u vanjskom izgledu muslimanka.


Obukla je hidab nesu?ena missica svijeta. Umjesto razvrata i golog tijela, obukla je neto najljepe to moe enu u?initi jo ljepom nego je ina?e, a to je hidab. U tom istom pismu je rekla: Ja elim da neto uradim za islam!!!
Allahu jedini, neka je Tebi hvala. Koliko nas je i ivot proao a nije nikada rekao ovu re?enicu niti u?inio korak da ova re?enica bude zapisana i u njegovu biografiju: Ja elim da neto uradim za islam! Nakon pedest godina u islamu, mnogi od nas je ne izgovore, a Sara ju je izgovorila nakon tri sedmice od prvog susreta sa Islamom.

Ako Bog da Sara, uradi?e ti dosta za islam, nemoj uriti.- poru?io joj je prof.Amr

Prola je sedmica dana ni glasa od Sare. Nakon toga zove i kae: Bila sam jako bolesna prole sedmice. Kako bi mogla u?estvovati na natjecanju za Miss, na prsima sam napravila plasti?nu operaciju, da uljepam jo vie svoje tijelo. Doktori su mi utvrdili da je rak. Moram podlegnut operaciji koja je neminovna, jer ako je ne pristanem, mogu?e je da mi se cijelo tijelo paralizuje i strana bolest da me sna?e, a ova operacija ponekad i urodi plodom. Pitala je za savjet: Da li da se vrati u svoj rodni kraj i tamo u?ini neto za svoju vjeru i svoj narod? I na kraju je odlu?ila da ?e se poslije operacije, ako joj Allah da ivota, vratiti u svoj rodni kraj. I na kraju pisma je pitala: Je li mogu?e da ?e mi Allah oprostiti 20 godina moga lutanja u tri sedmice??
Kada sam pripremao hutbu, zacrvenio sam se od ove Sarine re?enice: Kad sam ja tako neto pomislio i kada su mene moji grijesi toliko brinuli??
Nastavlja Sara u drugom pismu i kae: Trenutno nisam u stanju da uradim za islam bilo ta korisno, ali ?u ove kasete to sam ih dobila od vas dati svojoj prijateljici i re?i ?u joj da je to neto to mi je najdrae od svega to posjedujem. Otila je u bolnicu i tu je prestalo kucati srce ljepotice koja je postala jo ljepa i privla?nija svojim islamom, hidabom, svojom duom koja je kucala za islam za to veoma kratko vrijeme. Znate koliko je ivjela u islamu? Od prvog Redeba do prvog a'bana, tj. samo mjesec dana.

Dozvolite mi da vam ubrzo pro?itam neke isje?ke iz njenih pisama:

1. Esselamu alejkum Ja imam za vas jedno iznena?enje. Nau?ila sam suru Amme. Ja je mogu sada u?iti bez da gledam u mushaf. Ja je sada u?im na namazu.
2. Esselamu alejkum Ja bih eljela da doprinesem za islam koliko mogu, ali izgleda da moj Gospodar eli neto drugo. Hvala Allahu na svemu to On odlu?i.
3. Esselamu alejkum Da li vjeruje da ?e mi Allah oprostiti? Da li vjeruje da ?u u?i u Dennet ili ipak da ?e moj svretak biti Dehennem. (Nalazimo li se mi ovdje negdje u ovim rije?ima, ili mi imamo rezervisanu kartu za Dennet? )
4. Ja ne znam ho?u li ikada vidjeti svoju majku koju nisam vidjela punih 6 godina
5. Poslala je SMS poruku gdje kae: Ja sam u bolnici
6. Poslala SMS gdje kae: Ja ne mogu da spavam, bojim se.
7. Operacija po?inje za nekoliko minuta, neka mi u?e dovu moja bra?a i sestre.
8. I zadnja poruka je stigla od Sarine prijateljice za koju je Sara rekla da ?e njen telefon biti kod nje poslije operacije: Naalost, Sara je umrla.
Neka joj se Allah smiluje i uvede je u lijepi Dennet, a nama podari njenu iskrenost, odlu?nost i ljubav koju je nosila prema ovoj vjeri.

Nakon ovoga elim komentarisati ovu pri?u sa jednim, nama svima dobro poznatim hadisom: Tako mi onoga pored kojeg drugog boga nema, neko od vas ?e raditi djela stanovnika Dennete sve dok izme?u njega i Denneta ne bude koliko je lakat, ali ?e ga prete?i ono to je propisano, pa ?e raditi djela stanovnika vatre i u?i ?e u nju. I neko od vas ?e raditi djela stanovnika vatre, sve dok izme?u njega i vatre ne ostane koliko je lakat, ali ?e ga prete?i ono to je propisano pa ?e raditi djela stanovnika Denneta i u?i ?e u njega (Buhari i Muslim)

Nemojte se nikada siliti zato to idete u damiju, ve? budite ponosni. Sila i ponos su dva razli?ita pojma. Sili se i potcjenjuje druge svojim namazom, svojim staom u islamu, svojim seddama..., ali ponosan ?ovjek to ne radi. On klanja radi Allaha, ide u damiju radi Allaha i on smjelo i ponosno svima dokaziva da je musliman. Budimo oprezni da ne preselimo kao nevjernici, Allah nas sa?uvao od te kazne. amin

Sada na trenutak ostavimo Saru, do?ite da govorimo o Gospodaru Sare i Gospodaru svih svijetova koji nas je po?astio imanom, vjerom, dao nam sve blagodati Njegove, do?i da o njemu pri?amo.

SubhanAllah, 20 godina grijeha, 20 godina daljine od Allaha i smiluje se svome robu u mjesec dana i preseli kao musliman. Kao da Allah d.. nam eli re?i: Kad god mi se obrati, ja ?u te primiti. Bez termina, stalnoooo!! Danu, no?u, zimi, ljeti... Ako mi do?e a bude grijenik primi?u te, ako bude mafija primit ?u te, ako bude drogera primit ?u te. ON, subhanehu we te'ala je mo?an i milostiv da to sve uradi.
Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogrijeili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ?e, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prata i On je milostiv.
On prima pokajanje od robova Svojih i prata r?ave postupke i zna ta radite;
koji oprata grijehe i prima pokajanje
O sine Ademov, koliko god mi se obra?ao i molio Me, oprosti?u ti tvoje loe postupke bez obzira na njih. O sine Ademov, da ti grijesi dopru do nebesa, a poslije toga zatrai od mene da ti ih oprostim, oprosti?u ti. O sine Ademov, kada bi mi doao sa grijesima kolika je zemlja, a ne bude mi pripisivao druga, susrest ?u te sa isto toliko oprosta. (Tirmizi)
Ko mi se priblii za jedan pedalj, Ja se njemu pribliim za jedan arin. Ko se meni priblii za jedan arin, Ja se njemu pribliim za jedan hvat, a ko Meni ide hodom, Ja njemu idem trkom. (Buhari i Muslim)
Svake no?i kada prestane zadnja tre?ina no?i, na Gospodar, slavljen i uzvien neka je On, silazi na najblie nebo i kae:Ima li ko da Me moli pa da mu molbu udovoljim? Ima li ko da od mene trai pa da mu dam? Ima li ko da trai oprost, pa da mu oprostim? (Buhari i Muslim)
Allah prua svoju milost no?u kako bi se pokajao onaj ko je zgrijeio danju i prua Svoju milost danju kako bi se pokajao onaj ko je zgrijeio no?u. (Muslim)
Ispod Njegovog Ara pie: Moja milost nadvladava Moju srdbu (Buhari i Muslim)

Ima mnogo Sara koje su se vratile Allahu i koje sada ive dostojanstven ivot, a bile su glumice, pjeva?ice, manekenke... Samo u?ini korak i vidjet ?e kako Allah ?ini prema tebi mnogo vie. Samo odlu?i da ne?e vie grijeiti i vidje?e da ?e ti Allah pomo?i.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA