Četvrtak, OCTOBER 28, 2021
pokajnici_logo


Ugledni vicarski politi?ar Daniel Streich, koji se uzdigao do slave radi kampanje protiv minareta je primio islam.

?lan vicarska narodna stranka (SVP) i poznati politi?ar, Daniel Streich je bio prvi ?ovjek koji je pokrenuo kampanju za nametanje zabrane minareta, i zatvaranje damija u vicarskoj. Izjava Streich-a o prelaenju na islam je stvorila senzacija u vicarskim politici, a i nelagodnost za one koji su podravali zabranu izgradnje minareta.

Streich je propagirao svoj anti-islamski pokret nadugo i nairoko u zemlji, sijao sjeme gnjevi i prezira prema islamu i me?u ljudima, te utirao put za javno miljenje protiv minareta i damija. Ali sada je Streich postao branitelj islama. Njegove anti-islamske misli su ga tako pribliile vjeri da je on prigrlio islam. Sada se stidi svojih (ne)djela i eli izgraditi najljepu damiju Europe u vicarskoj.

Najzanimljivija stvar u svemu ovome je da u ovom trenutku postoje ?etiri damije u vicarskoj a Streich eli postaviti temelje za petu. Tako se vjerovatno eli da iskupi radi irenja mrnje protiv islama. Razmilja i o pokretu suprotnom svojih prethodnih zalaganja, koji bi promicao vjersku toleranciju i miran ivot u drutvima.

Abdul Majeed Aldai, predsjednik OPI, nevladine organizacije, koja radi za dobrobit muslimana, kae da Europljani imaju veliku elju da znaju o islamu. Neki od njih ele znati o odnosima izme?u islama i terorizma, isti je bio slu?aj i sa Streich-om.

"Tijekom konfrontacije, Streich je prou?avao Kur'an ?asni i po?eo razumijevati islam. On je htio zadati teke udarce islamu, ali ishod je bio sasvim druga?iji", Aldai dalje kae.

Nedavno pitanje zabrane munara bilo je stavljeno na glasanje u vicarskoj a sada je zabrana stekla pravni status.
to se ti?e rezultata glasanja 42,5 posto ljudi glasalo je u korist munare i 57,5 posto podrava zabranu, a muslimansko stanovnitvo u vicarskoj je tek 6 posto. Najvie ?udna stvar u tom smislu, dakle, je podrka 42,5 posto stanovnitva za samo est posto muslimana.
Analiti?ari tvrde da je zabrana minareta i islamskih obreda privukla ljude prema islamu.
Streich je bio vaan ?lan vicarska narodne stranka (SVP). Njegova vanost moe biti procijenjena po njegovom utjecaju na stvaranje politike stranke, u kojoj je uvijek imao istaknutu ulogu. Njegov pokret protiv munare bio je usmjeren na stjecanje politi?ke panje i interesa. On je dobio posao vojnog instruktora u Swiss Army zbog njegove popularnosti.
Ro?en je u kr?anskoj obitelji, Streich je sveobuhvatno prou?avao islam samo radi napada i konfrontracije, ali islamski nauk je imao dubok utjecaj na njega. Na kraju de-sebe povezane iz politi?kih aktivnosti i on je prigrlio islam. Streich je nazvao SVO aktivnosti protiv Muslimana satanskim.
On kae da je naviknut ?itati Bibliju i ?esto ode u kapelu, ali sada on recitira Kur'an ?asni i nudi svoje molitve pet puta dnevno. On dalje kae da je otkazao ?lanstvo stranke i objavio svoje obra?enje Streich kae da je ve? pronaao istinu ivota u islamu, koji nije mogao na?i u kr?anstvu.
S druge strane vicarske vojne vlasti su se bojale da Streich, koji je neko? bio vojni instruktor, moda otkriti vojne tajne muslimanima.
SVP ?lan Nacionalnog vije?a kae da Streich kao vojni instruktor moe biti opasan.
Me?utim, glasnogovornik vicarske vojske koji odbacuje ovaj dojam je rekao da je u?inkovitost naie vojske bila vanija od toga tko ju je obu?avao.
Me?utim, iz vlastitih redova, ?ovjek sada radi za promociju islama i njegovih u?enja. Zakon drave moe zabraniti munare, ali ne i umove i srca.
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA