Nedjelja, JULY 21, 2024
tekstovi_logo

Tejemmum


Iz oblinjeg mesdida ?uje se ezan: ''Es-salatu hajrun minen-nevm! Es-salatu hajrun minen-nevm! Allahu ekber! Allahu ekber! La ilahe illallah!'' Ahmedov babo Tarik otvara prozor. Slua zavretak ezana, a zatim u?i dovu: ''Allahumme Rabbe hazihid-da'veti et-tamme...''

U Ahmedovoj sobi ?uje se budilnik. Dugo zvoni, ali Ahmed ne ustaje. Okre?e se lijevo-desno, ali ne ustaje. Na ?elu mu izbijaju graci znoja. Neto govori, kao da bunca. Majka iz susjedne sobe slua Ahmedov budilnik. ''Boe dragi! ta mu je, zato ne ustaje? Idem da vidim ta je s njim.'', re?e majka zabrinuto i pohita do Ahmedove sobe. Ulazi u sobu i primje?uje da je Ahmed jo uvijek pod prekriva?em. ''Ahmede, sine, ustani, evo ezan samo to je zavrio! Hajde, ustani, zakasnit ?e na sabah-namaz!'', majka mu govori, ali Ahmed i dalje ne ustaje. Proturio je glavu kroz prekriva? i kae majci: ''Maj?ice, ne mogu i?i klanjati sabah-namaz!'' ''Zato, sine?'', za?u?eno ?e majka. ''Majko, ne mogu da se abdestim, voda je hladna, a ja sam bolestan, imam veliku temperaturu!'', odgovara Ahmed.

''Dobro, sine, onda nastavi da spava, a Allah ?e ti, ako Bog da, oprostiti!'', majka re?e i zauka ga prekriva?em. Vrati se u kuhinju u kojoj se Tarik spremao da krene na sabah-namaz u mesdid. ''Zar Ahmed jo nije ustao?'', upita babo Tarik. ''Ne, nastavio je spavati. Hladno je, a on ima veliku temperaturu. Ne moe se abdestiti po ovakvom vremenu jer bi mu to pogoralo njegovu bolest. Ostavila sam ga da spava, pa, kasnije ?e naklanjati sabah-namaz! Allah je milostiv.'', odgovori majka.

''Subhanallah! Ummu Ahmed, svakako, Allah je milostiv pa je iz Svoje milosti propisao za Ahmeda i njemu sli?ne da umjesto abdesta uzmu tejemmum kako bi obavili namaz u njegovom odre?enom vremenu!'', re?e babo Tarik. ''A zar nije dozvoljeno uzeti tejemmum samo u nedostatku vode?!'', za?u?eno ?e majka. ''Ne, tejemmum je dozvoljeno uzeti u nedostatku vode ili iz straha od upotrebe vode, zbog bolesti, kako se ta bolest ne bi pove?ala, ili ukoliko imamo malo vode a ona nam je potrebna za pi?e.'', paljivo pojanjava babo Tarik: ''Sluaj ta kae Uzvieni Allah o tejemmumu: 'A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa enama, a ne na?ete vode, onda dlanovima ?istu zemlju dotaknite i lica vaa i ruke vae potarite. Allah, zaista, brie grijehe i prata.' (Prijevod zna?enja En-Nisa, 43)Tako da onome koji se boji za sebe, strahuje da ?e mu se bolest pogorati, dozvoljeno je da uzme tejemmum, pa makar on bio i dunub!'', pojasni babo Tarik. ''Subhanallah! Kako li je lijepa i brina ova vjera! Kako li je lahak ovaj erijat!, konstatuje Ahmedova majka. Izgleda da je Ahmed ?uo o?eve rije?i, pa dolazi sav skupljen. Mnogo mu je hladno. ''Allah te nagradio, babo, a kako da uzmem tejemmum?, upita Ahmed. ''Sluaj, sin?i?u, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Cijela zemlja mi je u?injena mesdidom i ?istom.' Do?i ovamo, sine. Moramo iza?i napolje jer se tejemmum uzima o zemljanu povrinu., re?e babo, a zatim iza?e napolje. Ahmed, drhte?i, izlazi napolje. Babo nastavlja pojanjavati na?in uzimanja tejemmuma i govori Ahmedu: ''Ovako, sine Ahmede, prvo svojim dlanovima dotakne ?istu zemlju, a zatim malo otrese i opue dlanove i onda njima prvo potare lice, a zatim ake do iza zglavaka.'' ''Samo to?'', za?u?eno ?e Ahmed. ''Samo to!'', potvrdno dodade babo Tarik. ''Subhanallah! Kako li je lahka naa vjera islam!'', ponovo ?e Ahmed, a zatim pristupi uzimanju tejemmuma onako kako mu je babo pojasnio. Nakon toga pouri s babom na sabah-namaz u damiju, a majka ih sva radosna isprati na ku?nim vratima

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA NAJMLADJE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...