Petak, JUNE 22, 2018
kuran

Neki kur'anski ajeti su derogirani, ukinuti, i više ne važe


Postoje dva objašnjenja:

Časni Kur'an, u sljedećem ajetu, kaže:

Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. zar ti ne znaš da Allah sve može? (El-Bekara, 106)

Slična poruka stoji u 101. ajetu sure En-Nahl. Rijec ajet koja je ovdje upotrijebljena znači znak ili rečenica, a može značiti i objava. Ovaj kur'anski ajet se može protumačiti na dva načina:

a)    Derogirane su objave prije Kur'ana, kao što su Tevrat,
Zebur i Indžil. One su zamijenjene Časnim Kur'anom. Ovdje Uzvišeni Allah kaže da On nije dozvolio da se te objave zaborave, ali ih je zamijenio nečim boljim
-Časnim Kur'anom.

b) Ako riječ ajet prevedemo kao kur'anske rečenice, a ne prijašnje objave, to ne može znaciti da je Allah ukinuo neke ajete, već ih je samo zamijenio boljim ili sličnim. To znači da su neki, ranije objavljeni ajeti zamijenjeni novim ajetima. Slažem se s oba objašnjenja.

Neki nemuslimani, pa čak i neki muslimani, pogresno razumiju ovo drugo objašnjenje i smatraju da derogirani ajeti više ne vaze, jer su zamijenjeni drugim, derogirajućim ajetima.

Analizirajmo nekoliko primjera.

Načinite nešto slicno Kur'anu, nacinite 10 sura, nacinite jednu suru

Neki mnogobosci iz Meke su tvrdili da Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem izmišlja Kur'an. Uzvišeni Allah ih izaziva u sljedećem ajetu sure El-Isra:

Reci: "Kad bi se svi ljudi i džinnovi udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa maker jedni drugima pomagali."(El-Isra', 88)

 

Nešto kasnije, ovaj izazov je olakšan u suri Hud:       

Z.ar oni da govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa sačinite vi deset Kur'anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć  pozovite, ako je istina što tvrdite!1

(Hud, 13)

Zatim je učinjen još lakšim u suri Junus:

A oni govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, dajte vi jednu suru kao  što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.''(Junus, 38)

 

Konačno, izazov nevjernicima je dodatno uprošćen u suri El-Bekara:

A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi  jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte Vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. (El-Bekara, 23-24)

 

Na ovaj način, Uzviššni Allah je izazov učinio progresivno lakšim. Progresivno objavljivani ajeti najprije su izazvali pagane da napišu knjigu nalik Kur'anu. Zatim, da napišu deset sura poput kur'anskih. Sljedeći izazov je bio da napišu bar jednu suru, i na kraju - da izmisle bar jednu suru nalik (mim-mislihi) nekoj od kur'anskih sura. Ovo nipošto ne znači da su kasnije objavljeni ajeti (El-Bekara, i 23-24), kontradiktorni prethodnim. Kontradikcija znači spominjanje dvije stvari jedne pored druge koje se značenjem nikako ne mogu složiti, niti odnositi na isti kontekst.

Ranije objavljeni ajeti su derogirani, ali su i dalje dio Kur'ana i njihovo značenje i danas važi. Tako, na primjer, izazov nevjer­nicima da izmisle knjigu nalik Kur'anu važi i danas. Isto tako, važi i izazov da proizvedu deset sura nalik Kur'anu, ili bar jednu jedinu sličnu nekoj od kur'anskih sura. Posljednji izazov ne protivriječi prethodno navedenim, ali je najlakši od svih. Ako se niko ne može suočiti s prvim izazovom, tu se priča zaustavlja - o težim izazovima nema ni govora...

Predpostavimo da ja počnem govoriti o malom dječaku koji je toliko glup da ne može završiti ni osnovnu školu. Kasnije izjavim da  nije u stanju završiti ni četiri razreda osnovne škole, a nakon nekog vremena kažem da ne može završit čak ni prvi razred. Na kraju, počnem tvrditi da to dijete ne može pohađati ni predškolsko obrazovanje, tj. obdanište. Svako dijete mora uspješno završiti predškolsko obrazovanje da bi se upisalo u prvi razred osnovne škole. Ono što tvrdim jeste da je to dijete nesposobno završiti čak i predškolsko obrazovanje. Ni jedna od ovih izjava nije kontradiktorna drugoj, ali posljednja, o obdaništu, najpotpunije opisuje mentalne sposobnosti tog djeteta, i dijete nije u stanju pohađati obdanište, nema ni govora da će završiti osnovnu školu.

Postepeno zabranjivanje alkohola

Sljedeći primjer derogiranih ajeta se odnosi na postepeno zabranjivanje alkohola. Prvi kur'anski ajet koji se bavi opojnim sredstvima je 219. ajet sure El-Bekara:

Pitaju te o vinu i kocki. Reci: "Oni donose veliku štetu, a i neku

Korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi."

Naredni ajet o alkoholu je sljedeći:

0 vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate... (En-Nisa, 43)

U suri El-Maide je smješten posljednji ajet objavljen u vezi opojnih sredstava:

0 vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. (Al-Maida, 90)

Kur'an je objavljivan u periodu od dvadeset tri godine. Mnoge društvene reforme su uvodene postepeno. Svrha toga je što lakše prilagođavanje novim zakonima. Naglo i osorno uvođenje novih zakona uvijek vodi pobuni i anarhiji.

Zabrana alkohola je došla u tri koraka. U prvom ajetu se navodi da je u alkoholu velika šteta i nešto malo koristi, ali je šteta veća od koristi. Sljedeći ajet zabranjuje obavljanje namaza u pijanom stanju, što je značilo da u toku dana niko nije mogao piti alkohol, zbog pet dnevnih namaza. Neki su zbog toga u potpunosti ostavili alkohol, a neki su, pak, nastavili piti. Oni koji su ga pili činili su to noću. Kur'an ne komentira više ništa. Da je ovaj ajet naglasio da je ljudima dozvoljeno piti alkohol izmedu namaza, to bi bila kontradikcija. Međutim, Uzvišeni Allah je pažljivo izabrao potrebne riječi. Konačno, alkohol je u potpunosti zabranjen za sva vremena, u 90. ajetu sure El-Maida.

Iz ovoga je očito da ajeti ne protivrječe jedan drugom. Da su u kontradiktornosti, mi ih danas ne bismo mogli sva tri prihvatiti. Pošto musliman mora prihvatiti i slijediti cijeli Kur'an, ako slijedi samo 90. ajet sure El-Maida, on istovremeno prihvaća i slijedi i prethodna dva ajeta.

To je isto kao kad bih rekao da ne živim u Los Anđelesu. Kasnije kažem da ne živim u Kaliforniji.( Los Andeles se nalazi u u saveznoj drzavi Kaliforniji) Međutim, nešto kasnije kažem da ne živim u Americi. Ove tri izjave nisu kontradiktorne jedna drugoj. Treća izjava sadrži prethodne. Potpuno je očigledno da, ukoliko kažem da ne živim u Americi, to znači da ne živim ni u Kaliforniji ni u Los Anđelesu. Po istoj logici, ako je alkohol u potpunosti zabranjen, očigledno je da ni obavljanje namaza u pijanom stanju nije dozvoljeno. Istina je i da je u alkoholu veliki grijeh, ali i materijalna korist za neke ljude, s tim što je grijeh mnogo veći od koristi.

U Kur'anu ne postoje kontradikcije

Pošto je svaki kur'anski ajet prihvaćen i musliman ga slijedi, derogiranje nekih ajeta nije nikakva kontradikcija. Kur'an je Allahov govor i ne može imati kontradikcija.

 


A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti. (En-Nisa', 82)

 

 

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA