Subota, NOVEMBER 27, 2021
pokajnici_logo


Dugi niz godina sam se bavila tematikom islama, ali ipak, nikada nisam ni pomislila da bih i sama mogla postati muslimanka. Kakve li samo apsurdne ideje?! Ja muslimanka, ne nikada!

Kr?anstvo je za mene predstavljalo jedinu ispravnu religiju, jer... Ustvari, ni sama ne znam zbog ?ega, jer nisam imala nikakve dokaze. To je jednostavno bilo tako. Vremenom sam dola i do nekog saznanja o islamu, me?utim ta vjera mene li?no nije tangirala, niti je dopirala do srca. Ja sam bila ponosna rimokatolkinja, a istovremeno sasvim zadovoljna sa svojim dubokim snom u kojem sam se nalazila. Ali zato sam se onda po?ela interesovati za islam?

Neki od vas ?e pomisliti; pa da, ponovo tipi?ni primjer, ali uistinu je uopteni razlog mog interesovanja za islam bio moj mu. Ukoliko tvoj partner pripada nekoj drugoj religiji, suprotnoj od tvoje, onda to mora uzrokovati odre?enu radoznalost. Ipak, moram priznati da je islam dugo vremena za mene predstavljao samo vjeru moga mua i nita vie od toga. Ja sam imala svoju vjeru, a on njegovu.


Nakon devet godina kolovanja u privatnoj katoli?koj koli, ?ovjek bi mogao pomisliti da dovoljno poznajem kr?anstvo i da sam po pitanju svoje vjere dovoljno sigurna i informisana, me?utim, vremenom se ispostavilo da to nije tako. ?esto sam muu za neke stvari u kr?anstvu davala odgovor da je to tako i da se u to jednostavno mora vjerovati, bez ikakvog dubljeg i temeljnijeg razmiljanja o tome.

?ak na neka jednostavna i logi?na pitanja ja mu nisam mogla dati odgovor. Ali, kakve to veze ima!? Zato neto istraivati i stavljati pod sumnju!? Ja sam vjernica, ne ?inim nikome nita naao, nisam nikoga ubila i slijedim deset zapovijedi u najmanju ruku onoliko koliko sam u mogu?nosti. Uostalom moete li Vi, bez uzimanja Biblije u ruke, nabrojati deset Boijih zapovijedi? Osim toga, ja sam krtena i kajem se za u?injene grijehe. A za koje grijehe? Jesam li uopte kakve ?inila? Po zavretku kole, nisam vie odlazila na ispovijed, iako je to prema crkvenom u?enju, jedini na?in za oprost grijeha. Zna?i, ipak ne tako bezgrijena. Ako sada sve ovo malo razmotrim, uvi?am da sam sve ove godine slijepo lutala, kao da sam imala nao?njake na glavi.

Znate one nao?njake koje nose konji kako ne bi mogli gledati ni lijevo ni desno. Islam ovakvo stanje opisuje odli?nim terminom - vrijeme neznanja (dahilijeta). Iako sam se uvijek osje?ala kao slobodna, emancipovana i otvorena mlada ena, moram priznati da su ove osobine po pitanju moje religije ipak imale odre?ene granice. Nisam preispitivala nita i nikoga, kao to nisam uvi?ala nikakve kontradiktornosti i besmislice. No ipak se i to po?elo iznenada mijenjati. Sve je po?elo tako to je moj mu nekako usput spomenuo da je jedna naa poznanica prela na islam. Moja prva reakcija je bila: Zaboga, ne! To ne smije biti istina! ta su joj to uradili! Jeli to njen mu uistinu uspio! Jadnica! Samostalno razmiljanje i svjesnu odluku o prelasku na islam ove poznanice u prvom momentu nisam htjela priznati. Naravno, bilo je lake njen prelazak na islam predstaviti kao pranje mozga, negoli se detaljnije pozabaviti sa pitanjem zbog ?ega jedna ena, u jeku svoga ivota, donosi takvu odluku. Kakve li samo arogancije koja me tada spopala?! I desilo se to da je upravo ova poznanica u moj ivot unijela prekretnicu. Jednoga dana ona me je pozvala na jednu diskusiju sa enama u koju bi se ja, prema njenom miljenju, mogla jako dobro uklopiti.

Tako sam i otila tamo kako bih upoznala ene muslimanke i uz to, perema njenoj tvrdnji, primjerne vjernice. I uistinu, te ene su me oduevile kao i njihovo znanje koje su one posjedovale po pitanju vjere. Ja sam po?ela postavljati pitanja, a sa dobijenim odgovorima su mi mnoge stvari postajale jasnije. U prvom momentu nisam ni bila svjesna da me ti odgovori orijentiu ka islamu i da ?u i sama ubrzo postati njihova sestra. Jedna bitna ?injenica mi je tokom ovih diskusija postajala jasnijom; moje znanje o kr?anstvu nije ba blistalo.

Pa je li mogu?e da ?ovjek za sebe kae da je vjernik kr?anin, a da ni samom sebi nije u stanju da objasni u ta i kako vjeruje. ta su ustvari temelji vjere u kr?anstvu? Kako izgleda ivot poslije smrti? ta je trojstvo i kako to razumiti? Zar nije ovo u?enje i previe komplicirano za obi?nog ?ovjeka? Ali upravo su ove teko objanjive teze u principu okretnica i glavna ta?ka kr?anskog u?enja. Ja sam pokuala da zastupam i ujedno zatitim kr?anstvo, ali za tu ulogu mi je trebalo dosta jakih i ubjedljivih odgovora koje ja nisam imala. Zastrauju?a je bila i ?injenica da niko od moje familije nije mogao odgovoriti na moja jednostavna i temeljna pitanja. Rekli su mi da bih trebala oti?i do svetenika, jer ?e mi on najbolje odgovoriti. Ali kakva je to religija koju poznaju samo duhovne vo?e?! Kada samo pomislim na ene muslimanke sa kojima sam vodila diskusiju koliko je svaka od njih znanja posjedovala...

Moje znanje se sa njihovim ne moe porediti, a bila sam tako ponosna i zadovoljna kr?anka. Jedino to mi je na kraju preostlo jeste da uzmem Bibliju i da je dublje prostudiram. Moda je odgovor u njoj. A gdje bi drugo bio ako ne u Svetom pismu?! Biblija je za mene prestavljala najlegitimniji izvor kr?anstva. Me?utim, listaju?i Bibliju i dublje razmiljaju?i o onome to ?itam, naila sam na mnoge nejasno?e i kontradiktornosti koje mi prije nisu upadale u o?i.

Naila sam na mnoge odlomke u kojima se eni oduzimaju neka prava. Termin diskriminacija ene bi ovdje jako dobro odgovarao. Ali, ?ovjek to ne smije tako posmatrati! Ne smije se sve od rije?i do rije?i tuma?iti, nego treba slikovito i simboli?no predstaviti i do?arati! To je bilo nekada, ali ne i danas! Ovakvi odgovori zaista umiruju srca mnogih ljudi, jer svako od vjere uzima samo ono to mu odgovara i to naziva iskrenim vjerovanjem. Me?utim, odlu?uju?e pitanje je od svega ja?e; ta je Bog elio? Bila sam upravu kada sam smatrala da je odgovor u Bibliji. Kroz nju mi je postalo jasno da je od strane ?ovjeka oformljena jedna religija, koju Bog, ovakvu kakvo je dananje kr?anstvo, nije elio.

To nije prvobitna vjera koju je propovijedao Isus, niti je Biblija prvobitna knjiga koju je Bog objavio. Imala sam priliku da vodim opirniji razgovor sa jednim muslimanom koji je imao mnogo znanja. Ali ne samo o islamu nego i o kr?anstvu. Toliko toga je znao o poslanicima za koje sam ja u kr?anstvu ?ula, kao npr. o Abrahamu, Noi, Salamonu, idr. Tako?er i o Isusu je mnogo toga pouzdano znao. Nisam se mogla na?uditi da jedan musliman moe toliko znati o kr?anstvu.

Mogao mi je sasvim spontano, bez imalo razmiljanja dati jednostavan i logi?an odgovor. I uz sve to, imao je uvijek ubjedljiv dokaz za ono to tvrdi. Kada danas razmislim o naem razgovoru, postajem mi jasno da je on presudno uticao na donoenje moje odluke. Nakon toliko sakupljenih informacija koje sam ja traila u elji da dokaem ispravnost dananjeg kr?anstva, preostala mi je jedina mogu?a odluka, prelazak na islam. Svjedo?im da nema drugog boga osim Allaha i svjedo?im da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Njegov Poslanik!


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Tišinom protiv buke
    Priredio: Amir Durmić Treba se diviti ljudima koji kao oružje koriste pamet i inteligenciju, a ne galamu i grube riječi. Njihov “smrtonosni udarac” kojim dotuku...
  • Imam Tirmizi
    Piše: Hfz. Entas-ef. Pramenković Imam Tirmizi bio je poznati hadiski učenjak, kritičar, autor velikog broja djela, imam u hadisu. Puno ime mu je Ebu Isa Muhammed b....
  • Vjerovjesnik, s.a.v.s., je najviše opraštao
    Od vremena kada je boravio u Meki i trpio različite vrste uvreda, inata, patnji i iskušenja, Svevišnji Allah savjetovao mu je: “Ti velikodušno oprosti!” (El-Hidžr,...