Ponedjeljak, Svibanj 21, 2018
tekstovi_logo

Poređenje muslimana s palmom


Prenosi se da je Ibnu Omer, radijallahu anhuma, rekao: "Bili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'Obavijestite me o stablu koje je nalik čovjeku muslimanu? Njegovi listovi s njega ne opadaju, niti, niti, niti, u svakom vremenu daje plodove.'" Ibnu Omer je na to rekao: "Na um mi je pala palma, ali sam vidio da Ebu Bekr i Omer ne progovaraju, pa mi je bilo neugodno da i ja govorim. Kada niko ništa nije rekao, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'To je palma.' Kada smo ustali, rekao sam Omeru (babi): 'O babuka, tako mi Allaha, na um mi je pala palma!' Rekao je: 'Šta te je spriječilo da kažeš?!' Rekao sam: 'Vidio sam vas da vi ne progovarate, pa mi je bilo neugodno da ja govorim ili da bilo šta kažem.' Omer je na to dodao: 'Da si to rekao, meni bi bilo draže od toga i toga!'" (Buharija, 4698.)

Značenje riječi: "niti, niti, niti", tj. ne pogađa ga ni ovo, niti ovo, niti ovo. U komentarima hadisa stoji: "ne prestaju njegovi plodovi, niti prestaje njegova hladovina, niti prestaje njegova korist." (Fethul-Bari šerh Sahihil-Buhari)

Način poistovjećivanja vjernika sa palmom:

El-Hafiz Ibnu Hadžer u "Fethu" kaže: "Bereket palme prisutan je u svim njenim djelovima, i prisutan je u svim stanjima, situacijama i vremenima, pa kada prispiju plodovi, jedu se njeni plodovi, zatim se koriste drugi njeni dijelovi, pa čak i košpica datule koja se koristi u ishrani životinja, grane i listovi od kojih se prave užad i konopi i drugo što je mnogima poznato. Isti slučaj je sa vjernikom. Njegovi postupci su plodonosni u svakom stanju, situaciji i vremenu, korist je prisutna kod njega ali i drugi je osjećaju, pa čak i nakon njegove smrti." (Fethul-Bari šerh Sahihil-Buhari)

Koristi hadisa:

1.Podsticaj na razmišljanje o znanju.

2.Podsticaj na stid ukoliko on neće doprinijeti gubitku određene koristi, pa je zbog toga Omer i volio da mu je sin, Ibnu Omer, progovorio.

3.U hadisu je dokaz blagoslovljenosti (bereketa) palme i njenih plodova.

4.Podsticaj na navođenje primjera i sličnosti kako bi se spomenuto bolje razumjelo i zapamtilo.

5.Poređenje ne mora biti potpuno, da se primjeri u potpunosti slažu.

6.Poštivanje i uvažavanje starijih osoba pri čemu mlađe osobe trebaju dati prednost starijima, naročito u govoru pa makar i smatrali da su oni (mlađi) u pravu.

7.Ponekada i velikom učenjaku određeno znanje bude skriveno koje možda poznaje neko ko je mlađi i manje znaniji od njega, jer je znanje dar od Allaha. (Fethul-Bari šerh Sahihil-Buhari)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

POSJETITE MINBER.BA