Ponedjeljak, JANUARY 22, 2018
tekstovi_logo

Učenje ezana i ikameta na uho novorođenčeta


Hadis o učenju ezana novorođenčetu nije ispravan. Bilježe ga: Ahmed u svome ''Musnedu'', Ebu Davud i Tirmizi u Sunenima, Bezzar u ''Musnedu'', Taberani u ''Mu'džmeu'', Bejheki u ''Šu'abul-imanu'', Abdurrezzak u svome ''Musannefu'' putem Asima b. Ubejdullaha od Ubejdullaha b. Ebi Rafi'a od njegova oca, da je rekao: ''Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je proučio ezan – kao za namaz – na uho Hasana b. Alije kada ga je Fatima rodila.“ U lancu prenosilaca nalazi se Asim b. Ubejdillah za kojeg Ebu Hatim kaže: ''Čudnih je i prevrtljivih hadisa. Nema hadisa na koji se može osloniti.“ Ibn Me'in ga je ocijenio slabim. Buharija je rekao za njega: ''Munkerul-hadis.“ Ebu Ja'la bilježi od Husejna da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kome se rodi dijete pa mu na desno uho prouči ezan, a na lijevo ikamet, neće mu nauditi šejtan.“ U lancu prenosilaca je Mervan b. Salim el-Gifari koji je metruk – ostavljen, odbačen. Bejheki bilježi u ''Šu'abu“ putem Hasana b. Amra od Kasima b. Mutiba, od Mensura b. Safijje, od Ebu Ma'beda, od Ibn Abbasa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio ezan na desno uho i ikamet na lijevo uho Hasanu b. Aliji kada se rodio. Hadis je munker. U lancu prenosilaca je Hasan b. Amr kojeg je Buharija ocijenio lažljivcem. Shodno navedenom, nema hadisa koji potvrđuje poželjnost učenja ezana na uho novorođenčeta. (Šejh ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA