Subota, SEPTEMBER 22, 2018
nurtube

Imaginarni razgovor izme?u dvije bebe

adminn » 3pm - March 29, 2012
Ovdje je rije? o kratkom filmu koji ilustrira imaginarni razgovor izme?u dvije bebe u maj?inoj utrobi. Njihov dijalog je vrlo zanimljiv i poziva nas na razmiÜljanje o naÜem bi?u, o Bogu kao stvaraocu i Gospodaru svega Üto postoji te o vjerovanju u jedan drugi svijet koji je nama nepoznat a na koji nas upu?uju brojni putokazi. Ujedno, ovo je izazov i onima koji ne vjeruju u pro×ivljenje i ×ivot poslije smrti koji je neminovnost. ?estiti ljudi iz prvih generacija nakon poslanika s.a.w.s. bi znali govoriti da vi?enje d×ehennema svojim o?ima im nebi ni za jedan trun pove?alo ubje?enje koje ve? imaju o postojanju akhireta. Uistinu, vjernik ni jednog trenutka ne sumnja u ?as pro×ivljenja kao Üto ne sumnja ni u ×ivot nakon ro?enja. Njemu je jasno da je na zemlji samo radi iskuÜenja, privremeno i na odre?eni rok koji je vrlo kratak, a Üto svakom ?ovjeku bude jasno u samrtnim trenucima kada shvate kako je brzo protekao njihov vijek. Zato ?ovje?e, razmisli, ne sumnjaj i vrati se svome Gospodaru ?ista srca, orosi svoje o?i suzama pokajanja, u?ini da tvoja djela budu djela dobrih i ?estitih i da tvoje srce ×udi i ?ezne za susretom sa svojim gospodarom. Rekao je uzviÜeni Allah: "Kako mo×ete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili niÜta, pa vam je On ×ivot dao; On ?e, zatim, u?initi i da pomrete i poslije ?e vas o×iviti, a onda ?ete se Njemu vratiti. " Sura Bekara : 28
Ocena: 2.8 (730 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.