Subota, MARCH 24, 2018
nurtube

MORAMO LI HALALITI SVIM LJUDIMA ? | Enes Julardžija |

adminn » 11pm - October 2, 2011
۞ Allah, dž.š., kaže: '... kada nasilnici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti " (El-Gafir, 18) "A nasilnicima niko neće pomoći. " (El-Hadž, 71) 221. Havla bint Amir el-Ensarije, supruga h. Hamze, r.a., veli: "Čula sam Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, kada je rekao: 'Zaista, pojedini ljudi nepravilno postupaju sa društvenim (Allahovim) imetkom (koristeći ga u svoju ličnu korist), te ih zbog toga čeka džehenemska vatra na Sudnjem danu."' - (Buhari) 203. Džabir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Bojte se nasilja (nepravde), jer je nasilje tama i muka Sudnjega dana. Čuvajte se škrtosti i pohlepe, jer su škrtost i pohlepa upropastili narode prije vas, to ih je natjeralo na međusobno krvoproliće, da halalom učine i rade ono što im je bilo haram." - (Muslim) 206. Aiša, r.a., prenosi daje Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko učini nasilje koliko za jedan pedalj zemlje, sva zemlja tog pedlja kroz dubinu sedam zemalja bit će mu natovarena oko vrata (na Sudnjem danu)." - (Muttefekun alejhi) 207. Ebu-Musa, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Allah, dz.š., odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati." Zatim je proučio: "Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje Njegovo zaista je bolno i strašno." (Hud, 102) - (Muttefekun alejhi) 208. Muaz, r.a., pripovijeda: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, poslao me je (u Jemen) i rekao mi: 'Ti odlaziš narodu od ehli-kitaba (hrišcanima i jevrejima), pa ih pozovi na svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik. Ako se oni tome odazovu, onda ih obavijesti da ih je Allah zadužio sa pet namaza u toku jedne noći i dana. Ako i to prihvate, onda ih obavijesti da im je Allah propisao sadaku (zekat) koja se uzima od njihovih bogataša i daje njihovim siromasima. Ako i to prihvate, čuvaj se dragocjenog imetka njihovog (kod uzimanja zekata), i čuvaj se dove (kletve) mazluma (obespravljenog), jer između nje i Allaha nema nikakve prepreke." - (Muttefekun alejhi) 210. Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko je bespravno oštetio svoga brata u njegovoj časti, ili bilo čemu drugom, neka od njega zatraži halala (oprosta) odmah danas, prije nego što dinari i dirhemi neće imati vrijednosti, niti će ih biti, nego, ako imadne dobrih djela, njima će se naplatiti njegovo nasilje i nepravda, a ako ne bude imao dobrih djela, onda će mu se dati od grijeha oštecenog, prema šteti koju mu je načinio." -(Buhari) 211. Abdullah ibn'Amr ibn'As, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Pravi musliman jeste onaj od čijih ruku i jezika su mirni drugi muslimani, a (pravi) je muhadžir onaj koji napusti sve ono što je Allah zabranio." - (Muttefekun alejhi) 214. Ijas ibn Sa'lebe el-Harisi, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Ko uskrati, ili uzurpira pravo nekog čovjeka muslimana svojom (krivom) zakletvom, Allah mu je osigurao Džehennem, a zabranio mu je Džennet." Neki čovjek reče: "Čak ako to bude i nešto beznačajno, Allahov Poslaniče!" "Makar to bila grančica misvaka (drveta)", odgovori on. - (Muslim) 218. Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Znate li vi ko je muflis (propali, bankrot)?" Ashabi odgovoriše: "Muflis je kod nas onaj koji nema ni novca ni robe." Alejhisselam reče: "Muflis moga ummeta je onaj ko dođe na Sudnji dan s namazom, postom i zekatom, ali je psovao onog, potvorio ovog, u imetku zakinuo onog, prolio krv (ranio) ovog, udario onog... Pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega, pa će se onda, zajedno s njima, strovaliti u vatru." - (Muslim) 219. Ummu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Zaista sam ja samo čovjek, a vi se u svojim sporovima meni obraćate. Moguće je da jedan od vas bude uvjerljiviji u svom dokazu od drugoga, pa da ja zbog toga presudim u njegovu korist. Ko se tako postavi, pa ja presudim u njegovu korist, na štetu njegovog brata...
Ocena: 2.7 (882 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.

POSJETITE MINBER.BA