Srijeda, OCTOBER 23, 2019
nurtube

Őejh Muhammad Al 'Arifi pri?a o ustancima u muslimanskom svijetu, o Izraelu i o Hilafetu

adminn » 5pm - December 3, 2011
"Poslanstvo ?e ostati medju vama onoliko dugo koliko Allah ×eli. Onda ?e Allah uzdignuti ono Üto On ×eli da uzdigne. Onda ?e biti Hilafet u skladu sa poslanstvom (sunnetom) i ostat ?e me?u vama koliko Allah bude htio. Onda ?e ga Allah uzdignuti kada On to bude htio. Onda ?e biti strogo kraljevstvo koje ?e biti me?u vama onoliko koliko Allah bude htio. Onda ?e ga Allah uzdignuti kada On to bude htio. Onda ?e biti tiranska kraljevina i ostat ?e me?u vama koliko god Allah bude htio. Onda ?e je Allah uzdignuti kada On to bude htio. Onda ?e (opet) biti hilafet u skladu sa poslanstvom (tj. Sunnetom). Onda je prestao govoriti." [Sahih, Ahmed (4/273)]
Ocena: 2.7 (791 Glasova)

Komentari Klipa

JomComments Mambot nije instaliran.