Petak, SEPTEMBER 17, 2021
tekstovi_logo

Abdullah Porca (sin hfz. mr. Muhammeda Porce) postao i hafiz hadisa Buharije i Muslima


Abdullah_Muhammed_Fadil_Porca1Abdullah Porca (sin hfz. mr. Muhammeda Porce) postao i hafiz hadisa Buharije i Muslima

Ova godina je jedanaesta po redu kako se u Mekki organiziraju intenzivni programi za hafize hadisa u ljetnom periodu u trajanju od ?etrdeset dana, u Hahremi erifu, u neposrednoj blizini Kabe. Ove godine u?esnik u spomenutom programu hifza hadisa u Mekki u ogranku hadisa koje biljee i Buhari i Muslim (muttefek alejhi), bio je i na mladi hafiz Abdullah Por?a koji je svoje uku?ane a ujedno i bonja?ku populaciju muslimana prije dvije godine obradovao stjecanjem idazetname i seneda u Kur'anu. Ovaj petnaestogodinji sarajlija...

potje?e iz ugledne sarajevske porodice hafiza. Sa roditeljima trenutno ivi u Austriji. Najbolji je u?enik u koli koju u Be?u poha?a na arapskom jeziku, to zna?i da odli?no vlada i tim jezikom, pored svog materenjeg bosanskog, te njema?kog. Uz to, hatmom klanja kao imam no?ne namaze tokom cijele godine. On je produkt paljivog porodi?nog odgajanja, uzrastanja u produhovljenom ambijentu ispunjenom u?enjem Kur ana, namazom, zikrom i lijepim govorom, ali i produkt jedne incijative u muslimanskom svijetu.

Hafiz Abdullah je ?itav predramazanski mjesec proveo u tom blagoslovljenom podru?ju i polagao ispit usmeno i pismeno, dobivi najviu ocjenu od stru?ne komisije i pohvalu od voditelja programa ejha Jahje ibn Abdullaziza el Jahje, ali hafiz Abdullah nije doao niodkuda, on je ponikao iz plodnog tla. Pored njega i njegove sestre : mla?a Kevsera ( 9 godina) i starija Fatima ( 13 godina), u isto vrijeme pred komisijom ena hafiza, poloile su hifz u damiji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini, s prosje?nom ocjenom 96% odnosno, 96,5%.

Druge dvije njegove sestre: Zejneba (16 godina) i Aia ( 12 godina) sa ocjenama 94,5% i 99,5% uspjeno su poloile program tedvida hifza, to je priprema za dobijanje seneda iz Kur ana. Iz zahvale Uzvienom Allahu na postignutim uspjesima obadvije malde hafize u?ile su napamet i po jedan duz dnevno u toku mjeseca ramazana pred prisutnim enama u Haremi erifu u Mekki, u sklopu ramazanske mukabele.

Ovim se broj hafiza Kur ana u porodici Por?a pove?ao na devet, a jedan od njih je sada i hafiz hadisa koje biljee i Buhari i Muslim. Ne moemo kazati da u bonja?koj islamskoj tradiciji nikad prije nije bilo onih koji su, pored Kur ana, napamet znali i hadise koje u svojim zbirkama biljee i Buhari i Muslim, ali moemo kazati da nam oni nisu poznati. Tako?er, koliko nam je poznato mladi hafiz Abdullah Por?a je ne samo jedini bonjak ovog vremena koji je to postigao, ve? je i jedini takav ?ovjek u ?itavoj Evropi. Nadamo se da ?e on otvoriti jedno novo razdoblje u ?uvanju, njegovanju i prou?avanju Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa na ovim prostorima. Molimo Uzvienog Allaha da njegovu pojavu kod nas u?ini beri?etnom i plodonosnom i da on poslui kao inspiracija drugim islamskim djelatnicima kod nas u Bosni i Hercegovini, ali i drugim regijama.

Izvor: "Preporod"Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA