Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo

Slije?enje tradicije drugih naroda


novina_kod_bosnjakaMe?u najve?a iskuenja kojima su iskuani muslimani spada slijepo slije?enje drugih i osu?eno  poistovje?ivanje sa obi?ajima i moralom, u prvom redu jevreja i kr?ana, i op?enito nevjernika. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da ?e biti grupa iz naeg ummeta koji ?e se poistovje?ivati sa zabludjelim narodima pripadnicima jebrejstva i kr?anstva, slijepo kopiraju?i njihove negativne obi?aje, postupke i na?in ivljenja.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Ne?e nastupiti Sudnji dan dok moj ummet ne bude slijedio one prije njih, stopu po stopu, korak po korak. Na to je upitan:Allahov Poslani?e, jeli Perzijance i Bizantince? A koga bi drugog osim njih!?- odgovorio je. I zaista, evo obistinilo se gotovo sve nata nas je upozoravao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a desit ?e se i preostalo, kao to se to nagovjetava u hadisu koji prenosi Ebu S'eid el-Hudrij, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Zaista ?ete slijediti obi?aje onih prije vas, stopu po stopu, korak po korak, dotle, da kada bi oni uli u guterovu rupu, i vi bi za njima! Allahov Poslani?e upitan je, jeli jevreje i kr?ane? A koga drugog!- odgovorio je.

Kadi 'Ijjad, rahimehullahu, komentiraju?i ovaj hadis, kae da primjeri stope i koraka i ulaska u guterovu rupu zna?e povo?enje i slijepo slije?enje.

Slijepo slije?enje jevreja i kr?ana se odnosi na ono to je negativno kod njih, a nikako njihova pozitivna iskustva i dostignu?a, posebno iz nauke i op?enito korisnih sfera ljudskog ivota, a to nije u koliziji sa naom vjerom. Poku?eno slije?enje je u odijevanju poput njih, u kopiranju njihovih obi?aja i na?inu odravanja drutvenih veza, u mijeanju i poistovje?ivanju mukaraca i ena, u otkrivenosti ene i nenoenju hidaba, u ekonomskim transakcijama zasnovanim na kamati i drugim haramima i sl.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...