Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo

Goli i bosi pastiri natje?u se ko ?e napraviti ve?u zgradu


najvisa_zgradaOd predznaka Sudnjeg dana je i presti ljudi sa gradnjom to ve?ih i ukraenijih objekata, i to ljudi koji su neko? bili pastiri i goni?i stada.

Ova je pojava dala maha nakon velikih muslimanskih osvajanja, kada se otvorio dunjaluk i pove?alo blagostanje, i kad su ljudi po?eli takmi?iti u stjecanju imetka.

Od Omera ibn Hattaba, radijallahu anhu, se prenosi hadis koji je uslijedio nakon razgovora izme?u Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Dibrila, alejhu selam, kada ga je pitao o islamu, imanu i ihsanu, pa potom o Sudnjem danu, nato ga je Poslanik obavijestio o njegovim predznacima:... kada ropkinja rodi svoga gospodara i kada vidi gole i bose pastire kako se natje?u u pravljenju zgrada.

U jednoj drugoj predaji stoji:I vidio sam bose, gladne i o drugima ovisne ljude, a glaveine naroda. I to je pokazatelj i predznak dolaska Sudnjeg dana. A kada je upitan ko su bili vlasnici stada, bosi, gladni io drugim ovisni ljudi, odgovorio je :Arapi. ( Biljei  imam Ahmed).

Nema sumnje da gradnja ku?a i zgrada nije haram ako ?e biti od koristi ljudima, a ne produkt oholosti, prestia i arogancije. Takmi?enje u gradnji podrazumijeva zidanje to vie spratova, tako da objekat izgleda to ve?i, a pretjerano irenje podrazumijeva da je objekat to prostraniji za sijeljenje, te prekomjerno naki?en i utvr?en. Sve ovo se dogodilo i u naem vremenu kada se ljudima pove?ao imetak i otvorio dunjaluk.

Pastiri stada u hadisu su stanovnici pustinje, tj. Beduini koji ostave svoje staro prebivalite i nastane mjesta gdje ?e se natjecati u gradnji to ve?ih ku?a, zgrada i tornjeva, i to iz oholosti, arogancije i prestia tako da bude via i ve?a od ostalih.

Ovo je natjecanje u gradnji danas uzelo maha kako kod Arapa tako i kod drugih naroda, dotle da se gradovi i drave takmi?e ko ?e napraviti ve?u zgradu i ve?i toranj.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...