Subota, AUGUST 13, 2022
tekstovi_logo

Hadis koji govori o grijehu zaboravljanja Kur'ana


KURAN_3Pitanje: Da li je ispravan hadis "Prikazane su mi nagrade moga umeta i za trun koji se iznese iz damije a prikazane su mi i kazne" i sad neto u smislu da je najve?a onoga koji zna neto od Kur'ana pa to zaboravi"?

Odgovor: Spomenuti hadis se prenosi od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Prikazane su mi nagrade mog Ummeta pa ?ak i praka koju ?ovjek iznese iz mesdida, a prikazani su mi i grijesi mog Ummeta pa nisam vidio ve?eg grijeha od sure ili ajeta iz Kur'ana kojeg ?ovjek nau?i a zatim zaboravi". Ovaj hadis biljee Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Huzejme, Bejheki i drugi. Hadis su ocijenili slabim Buharija, Ibn Hader, Kurtubi, Albani i mnogi drugi. U njegovom senedu su Ibn Durejd i El-Mutallib ibn Abdullah a obojica su mudellisi, a to je znak slabosti.

Tako?e, po istom pitanju (grijenosti zaboravljanja Kur'ana) prenosi se jo jedan hadis kojeg biljei Ahmed u svom Musnedu od S'ad ibn Ubade i Ubadete ibn Sabita, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne?e neko biti emir (predvodnik) nad desetoricom a da ne?e do?i na Sudnjem danu vezan (u lance) ne?e ga odvezati nita osim njegove pravednosti. Nema ?ovjeka koji nau?i Kur'an a zatim ga zaboravi a da sakat ne?e sresti Allaha na Sudnjem danu". ejh Albani je hadis od S'ad ibn Ubade, radijallahu anhu, ocijenio slabim, a uajb Arnaut je drugi dio hadisa, tj. "Nema ?ovjeka koji nau?i Kur'an a zatim ga zaboravi a da sakat ne?e sresti Allaha na Sudnjem danu", od Ubadete ibn Sabita, radijallahu anhu, ocijenio slabim. U oba rivajeta se nalazi ravija Isa ibn Faid a on je medhul, tj. njegovo stanje je nepoznato muhaddisima.

Prema tome, nema nijednog prihvatljivog ili vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na grijenost zaboravljanja ne?eg nau?enog iz Kur'ana. Me?utim, nema sumnje da je to poku?eno djelo ako je rezultat gafleta, nemarnosti i neopravdanog zapostavljanja obnavljanja onog to se nau?i iz Kur'ana. U tom kontekstu je i rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg biljee Buharija i Muslim od Ebu Muse El-E'arija, radijallahu anhu: "Ponavljajte Kur'an, jer tako mi Onog u ?ijoj je ruci moja dua, on bra izmi?e (bre se zaboravlja) od deve koja se pusti bez ueta".Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA