Četvrtak, OCTOBER 28, 2021
tekstovi_logo

Mudrost Ebu Hanife


SEHADANije bio rijedak slu?aj, u prvim stolje?ima islama, da do?e do nau?nih rasprava izme?u islamskih i neislamskih intelektualaca. Takvu raspravu inicirao je jednom prilikom i vizantijski vladar, upravo u vremenu imama Ebu Hanife, poslavi svog najve?eg intelektualca sa tri pitanja u Kufu... Tadanji halifa ponudio je islamskim znamenitim u?enjacima da se upuste u raspravu s vizantijskim izaslanikom, ali su se oni ustru?avali da se odvae na taj korak. Jedini koji se na to odvaio bio je Ebu Hanife.

Ina?e, rasprave su bile javne i njima su prisustvovali brojni znatieljnici. Kada je imam Ebu Hanife uao u salu predvi?enu za dijalog, vidio je da vizantijski u?enjak sjedi na jednoj vrsti minbera, predvi?enog samo za velikane. Ebu Hanife mu se pribliio i upitao ga:- Jeste li Vi doli pitati? On je odgovorio:- Da! Tada mu je Ebu Hanife rekao da si?e sa tog mjesta, jer je to mjesto predvi?eno za one od kojih se trai rjeenje i odgovor,  a ne za one koji pitaju! Vizanijac, bez komentara, prihvati taj prigovor i kada imam Ebu Hanife sjede na to mjesto, pozove ga da po?ne sa prvim pitanjem. - ta je postojalo prije Boga?! glasilo je pitanje vizantijskog u?enjaka. Ebu Hanife ga, umjesto odgovora, upita:
- Da li se Vi razumijete imalo u matematiku?! On odgovori u ?udu:
- Svakako da se razumijem! Ebu Hanife ga ponovo upita:
- Ima li ijedan broj prije broja jedan? Vizantijac odgovori:
- Ne. On je prvi i prije njega nema nita. Tek tada mu Ebu Hanife odgovori:
- Kada prije broja jedan nema nita, pa kako da bude neto prije Jednog, Jedinog Allaha! Tada on uputi drugo pitanje:
- Gdje se nalazi Bog, na kojem mjestu i na kojoj strani? Ebu Hanife ga ponovo upita:- Recite mi, kada upalite svije?u, na koju stranu ona baca svjetlost?Vizantijac odgovori:
- Na sve strane podjednako! Ebu Hanife mu, tada, odgovori:
- Kada u slu?aju svije?e, koju je napravio neznatan rob Allahov, ne moete opredijeliti stranu na koju baca svjetlost, kako, onda, to moete u?initi sa Gospodarom neba, Zemlje i svega to je stvorio?! Nakon toga, vizantijski predstavnik pre?e i na tre?e pitanje, koje je glasilo:
- ta sada radi Bog?Ebu Hanife mu mirno odgovara:
- Skida sa minbera i poniava nevjernike kao to ste Vi, a podie ugled vjernicima, kao to sam ja.Nakon toga vizantijski u?enjak pokupi svoje stvari i poraen se vrati u svoju domovinu.
Zna?ajno je napomenuti, kako navodi El-Hatib el-Havarizmi, da je tada Ebu Hanife bio mladi? i da ni blizu nije bio dostigao zrelost i znanje koje ?e tek kasnije dosti?i!


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA

POSJETITE MINBER.BA