Ponedjeljak, JUNE 14, 2021
tekstovi_logo

Grad koji ?uva Allahovu rije?


hfz_mustafa_efendicAutor: Jasmin Heri?
Nedaleko od samog centra Zavidovi?a smjetena je prelijepa ?arijska damija. Boija ku?a o kojoj mnogi dosta toga ne znaju, predstavljena je kao crna ta?ka, kao leglo okupljanja tzv. mladih ekstremista. Za one slabo informisane, navest ?emo samo jednu ?injenicu, a to je da je iz ove damije kroz kolu hifza izalo preko 15 hafiza koji danas u svijetu osvajaju nezapam?ene nagrade i rezultate.

Sva pri?a po?inje dolaskom hfz. Mustafe ef. Efendi?a 1996. godine u ?arijsku damiju, kada je po?eo sa obnaanjem funkcije imama, hatiba i mualima.

- kola hifza radi bez prestanka od 1996. pa sve do danas -

kola hifza otpo?ela je sa aktivnim radom, nedugo nakon dolaska na slubu u ve? ranije pomenutu damiju. Uprkos iskuenjima koja vrebaju oko svih nas, posebno oko onih koji se upute ka stjecanju titule Hafiza Kurana ?asnog, naputanja i odustajanja od cilja, uz pomo? Svevinjeg nije bilo.

Hfz. Muhamed Mwalidi najmla?i je hafiz koji je izaao iz kole hifza jo sa nepunih 10 godina. Hfz. Mustafa je tokom rada pomno pratio i ukazivao na eventualne propuste, te je danas zasigurno ponosan kao muhafiz, a mladi hfz. Muhammed irom svijeta osvaja nezapam?ene rezultate na takmi?enjima, te Zavidovi?e a i BiH predstavlja u pozitivnom svjetlu.

Hfz. Almin Heri? je najstariji od kandidata koji su uspjeno zavrili kolu hifza, te pred komisijom uspjeno prou?io ?itav Kuran te time stekao titulu hafiza Kurana ?asnog.

Prema rije?ima hfz. Efendi?a dosada je izveo preko 15 hafiza, a na putu je jo nekoliko njih, ta?an broj nije elio otkrivati. Hvala Allahu, dosad ih je preko 15, na putu je jo njih nekoliko, ne bih da navodim broj, samo bih zamolio Allaha da to bude hajirli u svakom pogledu, kazao je tokom razgovora cijenjeni hafiz.

Ne traim nita osim Allahovog zadovoljstva

Mnogi su dolazili da navodno posmatraju rad kole hifza, kako bra?a iz Arapskih zemalja tako i pojedini ljudi iz Turske, navodno da pomognu, ali pomo?i ni dan danas nije bilo, sve ostane samo na pri?i i lijepim rije?ima. Allah je Onaj koji pomae i daje snagu ovoj koli, ne ovisi ona od toga ho?e li se neko smilovati pa dati neki dobrovoljni prilog; vjerujte mi Allah se brine, jer je to rije? Njegova, istakao je hfz. Efendi?.

Davud Efendi?, Emir Sinanovi?, Muhamed Mwalidi, Haris Ahmi?, samo su imena nekih zavidovi?kih hafiza koji su nakon kole hifza kroz razna takmi?enja u u?enju Kurana ostvarivali najbolje mogu?e rezultate. Hfz. Davud Efendi?, sin od uvaenog hafiza Mustafe, u proteklom periodu ostvarivao je zavidne rezultate i nagrade kakve naa drava jo od ranije nije postigla.

- enska hafiska mukabela

Zavidovi?i su ve? dui niz godina po?a?eni i prepoznatljivi po enskoj hafiskoj mukabeli koju tokom Ramazana u?e mlade iz ovog grada. I ostali gradovi otpo?eli su enskim hafiskim mukabelama, ali Zavidovi?i su prepoznatljivi po tome to su me?u prvim po?eli, kako sa enskom mukabelom, tako su i prvi na ve?ini takmi?enja.

- ?ovjek snuje, Allah odre?uje

Uslijed loeg zdravstvenog stanja hfz. Efendi?a, kola hifza imala je mali zastoj u periodu od pola godine. Danas sve te?e normalnim uslovima. Planiram inshAllah i dalje raditi, i poteko?e koje se javljaju Allahovo su odre?enje i hvala Mu. Ubje?en sam da ?e ova kola proizvesti jo hafiza uz Allahovu pomo?, ali eto ?ovjek snuje Allah odre?uje, rije?i su hfz. Efendi?a.

Zavidovi?ani mogu biti ponosni na svog hfz. Mustafu, jer zahvalju?i uloenom trudu i pomo?i Gospodara prestini su na svim takmi?enjima u u?enju Kurana, i ve? odavno ovaj grad mnogi nazivaju Grad hafiza.


Hfz. Mustafa: ?ovjek snuje, Allah odre?ujeAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA

POSJETITE MINBER.BA