Četvrtak, FEBRUARY 02, 2023
tekstovi_logo

Sadekatul-fitr


Sadekatul-fitr

Mudrost propisanosti ove sadake je oboga?ivanje siromaha na dan Ramazanskog bajrama ?ime se liavaju traenja sadake od drugih na taj dan, obveseljivanje istih na dan kada se svi raduju i vesele i ?i?enje od loeg i bestidnog govora, besposlica i sl. to se ?inilo za vrijeme posta u mjesecu ramazanu. (El-Mugni, 3/65) Ibn-Abbas, radijallahu te'ala anhuma, je rekao: "Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, propisao je zekatul-fitr kako bi se posta? o?istio loeg, bestidnog govora i besposlica i kako bi se nahranili siromasi. Ko ga udijeli prije namaza (na Ramazanski bajram) bit ?e primljen kao zekatul-fitr, a ko ga udijeli poslije namaza to ?e biti obi?na sadaka." (Ebu-Davud, 1609; Ibnu-Made, 1827, i drugi, hadis je hasen) Zekatul-fitr je obavezan za svakog muslimana i muslimanku zbog hadisa Ibn-Omera, radijallahu te'ala anhuma, koji kae: "Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propisao je zekatul-fitr od jednog sa'a hurmi ili jednog sa'a je?ma i slobodnom ?ovjeku i robu, i ?ovjeku i eni, i malom i velikom od muslimana; i naredio je da se udijeli prije nego to ljudi iza?u da klanjaju namaz (bajram namaz)." (Buharija, 1503; Muslim, 984, i drugi)

 

ta se izdvaja i koja kol?ina

Sadekatul-fitr moe da se izdvoji iz svih namirnica koje muslimani koriste za ishranu i nije potrebno ograni?avati se na spomenuto u hadisu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: je?am, hurme, gro?ice; ve? se moe udijeliti i ria, penica i sli?no to se koristi u ishrani. Prema miljenju ve?ine islamskih u?enjaka obavezno je izdvojiti jedan sa'a od namirnica koje se koriste u ishrani. Sa'a je mjera od ?etiri pregrta ruku srednjovje?nog ?ovjeka ?ija teina otprilike iznosi 2,157 kg. u penici. Kod islamskih u?enjaka kada je u pitanju izdvajanje zekata, op?enito, u novcu postoje dva miljenja:

 • Izdvajanje zekata u novcu je zabranjeno. erijat je pojasnio u ?emu je obavezno izdvojiti zekat i izdvajati ga u ne?emu drugom nije dozvoljeno, kao to nije dozvoljeno za kurban zaklati neto drugo mimo propisanog i kao to kao otkupninu nije dozvoljeno dati mimo propisanog. Da je bilo dozvoljeno izdvajanje zekatul-fitra u novcu Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi to dozvolio. Ovog miljenja su: Malik, afija, Ahmed i Davud ez-Zahiri. (El-Mudevveneh, 1/258; El-Medmu'u, 5/428-429; El-Mugni, 2/565)

 • Dozvoljeno je izdvajanje zekata u novcu jer je cilj izdvajanje zekatul-fitra zadovoljavanje potrebe siromaha na dan Bajrama, a to njihovo ispunjenje potreba ponekad biva potpunije u novcu nego u namirnicama. Ovo miljenje zastupaju: Ebu-Hanife, Sevri, Buharija i drugi.

  Obadvije skupine dokazivale su svoje stavove mnogobrojnim dokazima i odgovarale jedna drugoj na njihove dokaze, tako da, inaallah, ukoliko se uradi i jedno i drugo bilo bi ispravno, ali je u svakom slu?aju raditi bolje ono kako se praktikovalo u vrijeme Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.

   

  Kada i kome se izdvaja sadekatul-fitr

  Zekatul-fitr obavezno je izdvojiti prije nego to se iza?e klanjati bajram namaz i zabranjeno je odga?ati njegovo izdvajanje poslije namaza shodno rije?ima Ibn-Omera, radijallahu te'ala anhuma: "Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da se izdvoji zekatul-fitr prije nego to ljudi iza?u na namaz." (Buharija, 1509; Muslim, 986 i drugi) Dok ga je dozvoljeno izdvojiti i dan ili dva dana prije Ramazanskog bajrama. Od Nafi'a, rahmetullahi te'ala alejh, se prenosi da je rekao: "Ibn-Omer, radijallahu te'ala anhuma, bi davao zekatul-fitr onima koji bi ga uzimali i davali bi ga na dan ili dva dana prije Ramazanskog bajrama." (Buharija, 1511; Muslim, 986) Sadekatul-fitr se udjeljuje samo potrebnima: siromasima i nevoljnicima zbog hadisa u kojem se spominje mudrost propisivanja zekatul-fitra: "... i kako bi se nahranili siromasi" i hadisa: "Potedite ih (siromahe) na dananji dan (Bajram) traenja svojim udjeljivanjem". Dakle, propis je da se nahrane siromasi, kao to je slu?aj i kod keffareta-otkupnine za mnoge stvari.

  Ukoliko u familiji onoga koji izdvaja sadekatul-fitr ima siromaha bolje je sadekatul-fitr udijeliti njima, ?ime se ispunjava ovaj propis i ja?aju rodbinske veze. A Uzvieni Allah najbolje zna. Uzvienog Allaha molimo da primi od nas i vas dobra djela u ovom blagoslovljenom mjesecu, pre?e preko loih, oprosti nam, podari nam Svoju milost i oslobodi nas dehennemske vatre. Amin!

   

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA

 • Čuvanje časti muslimana – prioritet i obaveza  
  Piše: Amir Durmić Muslimani su jedni drugima braća, a imansko srodstvo najčvršća je veza koju poznaje ljudski rod. Samo će iskreni vjernici, Allahovom milošću i...
 • Odlike mjeseca redžeba na vagi šerijata
  Priredio: Sead Kumro Allah Uzvišeni iz Svoje neizmjerne mudrosti odlikovao je neke dane, noći i mjesece nad drugima, kako bi vjernici u tim periodima povećali...
 • Prava Allahovog Poslanika kod ljudi
  Priredio: Adnan Fetić  Od vremena kada je poslan Allahov Poslanik pa do Sudnjeg dana svi su obavezani vjerovanjem i slijeđenjem Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi...