Nedjelja, OCTOBER 01, 2023
pitanja


Pitanje: Kod nas u Bosni u mnogim gradovima dosta muslimana konzumira nargilu pravdaju?i se time da se u nargilu stavlja samo suho vo?e i nita vie, ili pak duhan, ali koji prolazi kroz vodu i gubi sva otrovna svojstva. Da li je to po erijatu dozvoljeno?

Odgovor: U tekstu pod naslovom ''Puenje " zlo savremenog doba i porodi?na tragedija'', objavljenom na stranici islamtoday.net (koju nadgleda i vodi ejh Selman ibn Fehd el-Avde), ?iji su autori Izzudin Ferhat (Rijad), Samih Dâd (Kairo), Vefâ Ebu-Tâhâ, stoji: ''Od ?udnih obi?aja i navika koje su preplavile arapska i islamska drutva jeste puenje ie ili nargile. To je bez sumnje u suprotnosti sa islamskim bontonom. Naj?e?i uzrok ove pojave je slijepo slije?enje drugih, i ubje?enje da u nargili nema nikakve tete ili je ona jako mala, to je sigurno velika pogreka, i daleko je od ispravnog.

Husamuddin el-Enver, profesor za plu?na oboljenja na Medicinskom fakultetu Kairskog univerziteta, kae da puenje nargile vie teti od puenja cigare, jer uzrokuje irenje disajnih mjehuri?a; potvr?eno je medicinski da puenje nargile umanjuje gipkost (elasti?nost) plu?a, oteava disanje vie nego duhan, izaziva alergiju na grudnom kou i hroni?nu upalu bronhija. Dok Abdul-Hakim Mahmud, profesor i ef na Odjelu za plu?na oboljenja i alergiju na Medicinskom fakultetu, kae: ''Uzimanje jedne doze nargile jednako je puenju 20 cigareta, a jedna od stravi?nih opasnosti koja prijeti konzumentu nargile jeste zaraavanje tuberkulozom i upalom plu?a. Crijevo uz pomo?u kojeg se konzumira nargila zadrava u sebi razli?ite vrste mikroba, izme?u ostalog mikrob tuberkuloze, i prenosi ih na konzumente.''

ta re?i poslije ovih izjava? Da nema nikakve smetnje i prepreke za konzumiranje nargile, ili da je ono strogo zabranjeno? Ovo drugo, sigurno, jer islam zabranjuje sve ono to teti ljudskom zdravlju, to ga unitava i slabi, ili ono to donosi prevladavaju?u tetu. Rekao je Allah, delle anuhu: I ne ubijajte se, jer Allah je prema vama milostiv. (Prijevod zna?enja En-Nisa, 29.); I ne bacajte se rukama svojim u propast. (Prijevod zna?enja En-Nisa, 39.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Nema tete (sebi), niti nanoenja tete drugima.'' Rekao je ejh Salih el-Munedid: ''Konzumiranje nargile je haram, jer predstavlja rasipanje imetka, i uzrokuje tetu svakome onome ko je konzumira.'' (www.islam-qa.com).

Mr. Semir Imamovi? Saff


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Osnovni propisi o sedždi zahvale
    Priredio: mr. Elvedin Pezić 1. Pojam sedždetuš-šukr – sedžda zahvale odnosi se na zaseban ibadet koji podrazumijeva činjenje jedne sedžde kada čovjek dobije neku nesvakidašnje...
  • Netolerancija prema vjernicima vs glorifikacija nemuslimanskih manira
    Piše: Amela Halilović Srećući ljude iz različitih kultura, pobornike raznih uvjerenja, nosioce ovih i onih zvanja, različitih socijalnih statusa, s različitim znanjima, karakternim osobinama… nekada...
  • Zajedničko jelo
      Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hrana spremljena za dvojicu, dovoljna je trojici, a hrana...