Ponedjeljak, JUNE 14, 2021
tekstovi_logo

U?enje ezana i ikameta na uho novoro?en?eta


Hadis o u?enju ezana novoro?en?etu nije ispravan. Biljee ga: Ahmed u svome ''Musnedu'', Ebu Davud i Tirmizi u Sunenima, Bezzar u ''Musnedu'', Taberani u ''Mu'dmeu'', Bejheki u ''u'abul-imanu'', Abdurrezzak u svome ''Musannefu'' putem Asima b. Ubejdullaha od Ubejdullaha b. Ebi Rafi'a od njegova oca, da je rekao: ''Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je prou?io ezan kao za namaz na uho Hasana b. Alije kada ga je Fatima rodila. U lancu prenosilaca nalazi se Asim b. Ubejdillah za kojeg Ebu Hatim kae: ''?udnih je i prevrtljivih hadisa. Nema hadisa na koji se moe osloniti. Ibn Me'in ga je ocijenio slabim. Buharija je rekao za njega: ''Munkerul-hadis. Ebu Ja'la biljei od Husejna da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kome se rodi dijete pa mu na desno uho prou?i ezan, a na lijevo ikamet, ne?e mu nauditi ejtan. U lancu prenosilaca je Mervan b. Salim el-Gifari koji je metruk ostavljen, odba?en. Bejheki biljei u ''u'abu putem Hasana b. Amra od Kasima b. Mutiba, od Mensura b. Safijje, od Ebu Ma'beda, od Ibn Abbasa da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prou?io ezan na desno uho i ikamet na lijevo uho Hasanu b. Aliji kada se rodio. Hadis je munker. U lancu prenosilaca je Hasan b. Amr kojeg je Buharija ocijenio laljivcem. Shodno navedenom, nema hadisa koji potvr?uje poeljnost u?enja ezana na uho novoro?en?eta. (ejh ABDUL-AZIZ B. MERZUK ET-TARIFI)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA