Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo


otac"enidbom ti ne dobija samo suprugu, nego ?itav svijet. Od tog trenutka pa do kraja svog ivota tvoja supruga ?e biti tvoj ivotni saputnik, partner i tvoj najbolji prijatelj. Zajedno s tobom ona ?e dijeliti tvoje trenutke, dane i godine. Dijelit ?e tvoju radost i tugu, tvoje uspjehe i padove, tvoje snove i strahove.

Kada si bolestan ona ?e ti pruiti najbolju njegu, a kada treba pomo? uradit ?e sve to je u njenoj mo?i kako bi ti pomogla. Kada ima tajnu ona ?e je ?uvati, kada treba savjet ona ?e ti ga dati.

Ona ?e uvijek biti uz tebe. Kada se ujutro probudi prvo to ?e ti o?i ugledati bit ?e ona. ?ak i u toku dana kada nije fizi?ki prisutna bit ?e s tobom, jer ?e ti biti u njenim mislima, u njenoj dovi, u njenom srcu Kada ode nave?e spavati posljednje to ?e vidjeti bit ?e ona. Ukratko, ona ?e biti tvoj cijeli svijet i ti ?e biti njen cijeli svijet.

Najbolji opis bliskosti me?u suprunicima koji sam ikada pro?itao jeste ajet u Kur'anu u kojem Allaha s.w.t. kae:

One su odje?a vaa, a vi ste njihova odje?a (2:187)

Zaista, suprunici su kao odje?a jedno drugome zato to jedno drugom pruaju zatitu, ugo?aj, podrku, i ukras, ba kao to odje?a krasi ?ovjeka.

Zamisli putovanje u Aljasku u toku zime ali bez adekvatne odje?e. Nai suprunici nam daju jednaku zatitu, ugodnost i podrku, na putovanju ivota na planeti Zemlji, ba kao to to odje?a ?ini na putovanju u Aljasku. Od svih ljudskih veza, veza izme?u mua i ene je posebna i jedinstvena; ljubav i marljivost, intimnost i bliskost, milosrdnost i saaljenje, te mir i spokojstvo koji ispunjavaju srca suprunika su jednostavno neobjanjivi.

Jedino racionalno objanjenje koje moe razjasniti ova nevjerovatna ljudska osje?anja jeste da je to Allahova s.w.t. odredba. Allah s.w.t. je u Kur'anu rekao:

Allah za vas stvara ene od vae vrste, a od ena vaih daje vam sinove i unuke, i ukusna jela vam daje. Pa zato u la oni vjeruju, a Allahove blagodati pori?u.(16:72)

Jedino Allah Svemogu?i, Koji posjeduje neizmijernu mo?, milost te mudrost moe stvoriti i ugravirati ovakva nevjerovatna i blagoslovljena osje?anja u srca suprunika.tavie, Allah s.w.t. podsje?a one koji trae Allahove znakove u univerzumu, da osje?anja koja je usadio u srca suprunika jesu ustvari jedan od Njegovih znakova, koji bi trebao da navede ljude da povjeruju u Njegovu egzistenciju. Ba kao to i Allah u Kur'anu kae:

i jedan od dokaza njegovih je to to za vas, od vrste vae, stvara ene da se uz njih smirite, i to izme?u vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmiljaju. (30:21)

Allah s.w.t. zna da je ljudsko srce dinami?an organ, nekada je slabo a nekada snano. ?injenica je da se osje?anja mogu promijeniti, pogotovo nakon izvjesnog vremena. Isto tako ljubav se moe osuiti i izblijediti s vremenom. To zna?i da bi bra?na veza mogla oslabiti ukoliko nije njegovana ispravno. Bra?na sre?a se ne moe uzeti zdravo za gotovo, kontinuirana ljubav zahtijeva neprekidno davanje s obje strane. Da bi drvo bra?ne ljubavi ostalo ivo i da bi i dalje nastavilo da raste, potrebno ga je odravati, zalijevati, te hraniti njegovu zemlju.

Sjeti se da je ?ak i na voljeni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nalazio vremena da iza?e u pustinju i da se utrkuje sa svojom suprugom Aiom r.a. Ona ga je obi?avala prestizati u po?etku, da bi kasnije on nju prestizao. Tako?er, sjeti se da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odveo svoju suprugu da gleda mlade Etiopljane kako izvode njihove narodne plesove. Iskaz emocija je neophodan kako se bra?na veza ne bi raspala i zahr?ala.

Sjeti se da ?e te Allah s.w.t. inaAllah nagraditi za svaku emociju i svako osje?anje koje pokae svojoj supruzi ba kao to je i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

?ovjek ?e biti nagra?en za svako djelo ukoliko ga radi kako bi postigao Allahovo zadovljstvo, pa ?ak i za stavljanje hrane u u usta svoje supruge.

Nikada ne potcjenjuj vrijednost, naizgled, malih stvari kao sto je npr. hranjenje ene, otvaranje vrata od auta za nju itd.  Allahov poslanik ssallallahu alejhi ve sellem je obi?avao da podmetne svoje koljeno kako bi pomogao svojoj supruzi da se popne na kamilu.

Uvijek pokuaj na?i vrijeme da klanjate zajedno. Ja?anje veze sa Allahom s.w.t. zna?i ja?anje veze izme?u vas dvoje. To je jedna od najboljih garancija da ?e vaa bra?na veza ostati snana.

Vano je tako?er napomenuti da je Poslanik s.a.w.s. prenio radosnu vijest (obe?ao nagradu) onim parovima koji se probude i ustanu u no?i i klanjaju zajedno. Poslanik ssallallahu alejhi ve sellemje ?ak podsticao suprunika koji ustane prvi da probudi onog drugog, pa ?ak i polijevaju?i ga hladnom vodom po licu.

Potrudi se da uvijek da sve od sebe kako bi bio dobar svojoj supruzi ne samo na rije?ima nego i u djelima. Razgovaraj s njom, nasmijei joj se, trai njeno miljenje, pitaj je za savjet, opusti se s njom, i svaki put se sjeti da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

NAJBOLJI ME?U VAMA SU ONI KOJI SU NAJBOLJI SVOJIM ENAMA.

(Sahih At-Tirmidhi, Ibn Majah and Al-Jami Al-Saker)

I na kraju, uobi?ajno je da se suprunici zavjetuju da ?e voliti i potovati jedno drugo do smrti. Ja ne mislim da ova zakletva nije dobra, ali ne mislim da je i dovoljna. Nije samo dovoljno da voli svoju suprugu. Treba da voli i ono to ona voli kao npr. njenu porodicu. Ne budi kao moj kolega kome je bilo krivo to roditelji njegove supruge dolaze na nekoliko sedmica. Iako joj je on mirno rekao: "Ja ne volim tvoje roditelje" normalno je da mu je ljutito odgovorila:" Pa ne volim ni ja tvoje."

Tako?er, nije dovoljno da je voli samo do smrti. Ljubav ne bi nikada trebala da do?e do svog kraja, zato to mi muslimani vjerujemo u ivot nakon smrti, ahiret, gdje ?e oni koji su ?inili dobra djela i ?inili dobro?instvo biti sastvaljeni sa svojim suprunicima i svojim potomstvom.  Allah s.w.t. je u Kur'anu rekao:

"u?ite u Dennet, vi i ene vae, radosni!"(43:70)

Najbolji primjer u ovom slu?aju jeste Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ?ija se ljubav prema Hatidi, koja je bila njegova supruga punih 25 godina, proirila na sve one koje je ona voljela, i ostala takva ?ak i nakon njene smrti. Pa ?ak i mnogo godina nakon njene smrti, svaki put kad bi zaklao jarca u svojoj ku?i, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem bi poslao dio jarca Hatidinoj familiji i prijateljima. Tako?er, svaki put kada bi mislio da bi posjetilac ispred vrata mogla biti Hatidina sestra Hala, on bi molio Allaha: "O Allahu, u?ini da to bude Hala.

Sheikh Abdullah Adhami

Iako je ovaj ?lanak napisan samo za mukarce, razlog zbog kojeg je namijenjen sestrama jeste kako bi mogle uvidjeti da islam ne savjetuje uvijek enu muslimanku kako da u?ini svoga mua sretnim, nego savjetuje i mukarca muslimana kako da u?ini svoju suprugu sretnom. Pa zar islam nije pravedan?

Nekoliko savjeta za sretan brak

1. Kaite jedno drugom da volite jedno drugo

2. Nikada ne budite ljuti u isto vrijeme

3. Ako mora da kritikuje, uradi to s ljubavlju

4. Nikada ne spominji greke iz prolosti

5. Nikada ne idite u krevet sa nerijeenom sva?om

6. Zapostavi ?itav dunjaluk a nemoj da zapostavi svog mua/suprugu

7. Obavite namaz zajedno makar jednom dnevno

8. Zapamti da iza svakog uspjenog suprunika stoji jedan iscrpljen partner

9. Zapamti da za sva?u treba dvoje

10. Kad pogrijei priznaj

11. Makar jednom dnevno kai neto lijepo svom partneru

12. Sluaj kada tvoj partner pri?a

13. Zapamti da je suprunik vaniji od televizije, utakmice, sapunice, interneta

14. Primijeti kad mu/supruga obu?e neto novo ili ima novu frizuru

15. Pokai da cijeni njegov/njen poklon

16. Ko zadnji ustane taj pravi krevet

17. Primijeti kada je tvoj partner umoran

18. Nikada nemoj da ismijava ili kritikuje svog partnera u drutvu

Malo za oputanje

1. Dobar humor ponekad pobijedi bitke koje razum i snaga izgube

2. Moja supruga ima uasnu memoriju, svega se sje?a

3. Ljubav na prvi pogled je pouzdana kao doktorova dijagnoza nakon prvog rukovanja

4. Kada supruga ne razgovara sa svojim muem, to mu ona pokuava neto re?i

5. Filozof koji je rekao da dobro odra?en posao ne treba da se uradi ponovno, nikada nije ivio sa neurednim muem i djecom

6. Sre?a je uzimanje maramice iz kutije prije nego to kihne

7. Razgovor je razmjena inteligncije, dok je sva?a razmjena neznanja"

Izvor: Islamski brakAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...