Utorak, JUNE 19, 2018
tekstovi_logo

Značaj i mjesto braka u Islamu


brakBrak ima ogroman značaj u islamu i igra vrlo važnu ulogu u životu pojedinca, zajednice i naroda. Kur’an i sunnet su na mnogim mjestima ukazali na uzvišeno mjesto braka i posvetili mu veliku pažnju. Uzvišeni Allah podstiče na brak riječima:
"Ženite se sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri, i sa po četiri." (“En-Nisa”, 3) Kur'an se obraća i skrbnicima da vjenčaju neudate i žene neoženjene: "Udavajte neudate i ženite neoženjene I čestite robove i ropkinje svoje." (“En-Nur”, 32) Naš Plemeniti Gospodar obavještava nas da je brak put kojim su išli svi poslanici: ”i prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im darivali." (“Er-Ra’d”, 38)
Mu’mini će u džennetu biti u društvu svojih supruga vjernica sa kojima su živjeli na dunjaluku: ”Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov.” (“Er-Ra’d”, 23)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre kaže: "Ženu udaju četiri stvari: njen imetak, porijeklo, ljepota i njena vjera. Izaberi vjernicu, Allah ti dao svako dobro!”
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstiče na brak mladiće riječima: ”O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi, jer je to najbolji način za čuvanje pogleda i polnog organa, a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, jer je post zaštita.”
Svjedoci smo, nažalost, da u našim sredinama ima mnogo primjera izbjegavanja zasnivanja bračne zajednice, koji se vrlo često opravdavaju jalovim izgovorima, poput: nepostojanja jake materijalne osnove, željom za provodom i ašikovanjem, sticanjem predbračnih iskustava, nespremnošću na prihvatanje odgovornosti i obaveza… Kao što se da primijetiti, većina opravdanja suprotna su načelima islama i njegovim propisima, čiji cilj je odgajanje moralne ličnosti, porodice i društva prakticiranjem Allahovih propisa i sunneta Njegovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, te izbjegavanje svega što bi moglo narušiti harmoniju i prirodnosti zakona koje je postavio Svemogući.
Važnosti bračne zajednice
Prvo: Bračna zajednica je jedan od dokaza Allahovog stvaranja.
O tome Allah, dž.š, kaže: ”I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, poruke za ljude koji razmišljaju.” (“Er-Rum”, 21)
Allh je stvorio čovjeka u najljepšem obliku, a od njega je stvorio ženu. To upućuje na savršenstvo, veličanstvenost i svemoć Stvoritelja, Allaha, dž.š, Njegovu mudrost i znanje.
Drugo: U braku se umnožava ljudska zajednica i time produžava opstanak ljudi na Zemlji.
Uzvišeni Allah kaže: ”O ljudi, bojte se Gospodara svoga,koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drūgu njegovu stvorio i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao.” (“En-Nisa”, 1) ”Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke…” (“En-Nahl”, 72)
Da je Allah, dž.š, stvorio sve ljude odjednom, a On je moćan da to uradi, Zemlja bi im postala tijesna i ne bi se ostvarila kušnja kojom je Allah, dž.š, htio da iskuša ljudski rod, a koja je rezultat međusobnih odnosa roditelja i djece, supružnika, i rodbine.
Brak je idealan način za zasnivanje zdravog i čestitog potomstva, što je od postanka, pa sve do današnjih dana, bio cilj svake zajednice koja stremi ka produžetku svoje loze, a to je svakako i prirodni nagon koji je Allah stvorio u čovjeku. Brak je sredstvo kojim se povezuju različite porodice i njime uspostavljaju i jačaju odnosi koji počivaju na ljubavi i međusobnom uvažavanju što igra ogromnu ulogu u formiranju i opstanku ljudskih zajednica.
“On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini." (“El-Furkan”, 54)
Treće: Uvećavanje broja sljedbenika ummeta Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem, i sprečavanje njihovog nestanka i tlačenja.
Upravo zato su mnogi učenjaci u svojim djelima dali prednost propisima o braku u odnosu na propise koji tretiraju pitanje džihada. Razlog tome je da džihad, iako predstavlja sredstvo očuvanja islama i opstanak muslimana, dolazi iza braka u kojem se omasovljava islamski ummet i rađaju mudžahidi koji bdiju i čuvaju teritorije, robuju i obožavaju Jednog i Jedinog Allaha, dž.š, Gospodara svjetova. Mnogi alimi su istakli da se braku daje prednost u odnosu na neženstvo radi obavljanja dobrovoljnih ibadeta, jer se brakom ostvaruju mnogi pozitivni i korisni interesi. Neki od njih su:
-brakom se čovjek čuva od zabranjenih (haram) odnosa
-u braku se odgaja zdravo potomstvo
-brakom se ostvaruje duševna ravnoteža i smirenost
-brak je sredstvo jačanja i izgradnje odnosa koji počivaju na ljubavi i međusobnom uvažavanju
-islamski brak sredstvo je za rješavanje problema izopačenosti, razvrata, poroka i duševnih trauma.
Egipatske novine ”Ehram” su objavile članak pod naslovom ”Univezirtetska profesorica preporučuje svojim studentima brak”. Naime, radi se o profesorici iz Engleske koja je u svom oproštajnom govoru pred stotinama studenata izjavila povodom opraštanja od katedre u 60-oj godini života da je dostigla vrhunac uspjeha u životu i dala veliki doprinos društvu. Uživala je veliku popularnost, stekla veliko bogatstvo, obišla čitav svijet, ali nije, nakon svega toga, osjetila istinsku sreću. Zaboravila je, u svim tim trenucima uspjeha, izobilja, putovanja i rada na univerzitetu, ono što je najbitnije za jednu ženu. Zaboravila je na brak, rađanje djece i trenutke sreće koju djeca donose. Obuzeo ju je osjećaj da u životu nije postigla ništa i da je sav uloženi trud nestao poput mjehurića pjene koji se odjednom rasprše i nestau.”Nakon godine ili dvije ljudi će zaboraviti na mene i moje uspjehe jer će biti zauzeti svojim životnim problemima. Međutim, da sam se udala i zasnovala veliku porodicu, ostavila bih iza sebe trag i ostvarila svoju ulogu u životu. Uloga žene je da uđe u bračnu zajednicu i formira porodicu, jer svaki trud koji se u nešto drugo uloži nema značaja kao što ima brak. Ja savjetujem svakoj učenici da razmisli o braku prije nego li počne razmišljati poslu i sticanju popularnosti i slave.”
Četvrto: Brak je jedini ispravan put za očuvanje morala i čednosti, i za sprečavanje prostitucije i nemorala.
Brakom se kanališu strasti. Brak predstavlja dozvoljen način intimnih odnosa supružnika, a u isto vrijeme brana je pogrešnom i zabranjenom načinu zadovoljavanja strasti.
Allahov Poslanik, s.a.v.s, kaže: ”Dunjaluk je mjesto prolaznog uživanja, a njegovo najveće blago je čestita supruga.” A u Kur’anu Uzvišeni kaže: ”A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano.” (“En-Nisa”, 24)
Ovakav intimni odnos kojim se zadovoljava prirodni nagon kod supružnika način je na koji se ostvaruju duševni mir i staloženost koji su neophodni čovjeku.
Rješenje za napetost i duševni nemir nije gušenje prirodnog nagona koji će na kraju proizvesti eksploziju što će uništiti pojedince i zajednice, niti je pravi način ostavljanje potpune slobode zadovoljavanju strasti bez ikakvih granica i okvira. Jedino ispravno rješenje je uspostavljanje bračne zajednice koja je, ustvari, prirodna veza između muškarca i žene u kojoj se zadovoljavaju intimne potrebe oba bračna druga. U tome slučaju veza je prosperitetna i plodonosna, a ne rušilačka i destruktivna.
Način i metod kojim je Allah, dž.š, propisao brak ne suprostavlja se prirodi koju je Allah stvorio u čovjeku. On mu je propisao put čistote i čednosti što predstavlja uzdizanje čovjeka, njegove ličnosti i osjećanja na visoke stepene moralnosti.
Peto: Brak je jedini ispravan put za upotpunjenje karakteristika muškarca i žene.
Mnoge od navedenih karekteristika ne upotpune se i ne dođu do punog izražaja osim u okrilju bračne zajednice. Kao npr: plemenita osjećanja naklonosti jednog bračnog druga prema drugom, očinska i majčinska osjećanja, osjećanja brižnosti i simpatije, međusobno upotpunjavanje supružnika u pravima i obavezama, te odgovornost koju svako od njih preuzima u okviru porodice.
Mnogo je slučajeva da mladi ljudi koji su prije braka bili nemarni, razuzdani i nepromišljeni u braku postanu dostojanstveni, staloženi i ozbiljni; postanu ljudi čvrstog karaktera, spremni da ponesu odgovornost koju nosi bračni život u odnosu na suprugu i djecu. Oni u braku mijenjaju način razmišljanja i spremno donose životne odluke.
Rezultat odbacivanja islama i njegovih propisa jeste uništenje porodice i društva, moralnih vrijednosti, širenje nemorala i bestidnosti u ime slobode na koju se počinioci tih djela pozivaju.
Vidimo do čega je “sloboda” dovela na Zapadu: spolne bolesti uzele su maha i dostigle zabrinjavajući nivo. Neke od njih završavaju smrću. Na desetine miliona je zaraženih osoba. Djeca bez roditelja i porodične topline stvarnost su u kojoj žive neislamske sredine, a to je rezultat vanbračnih, haram odnosa. Njihov broj danas je umnogostručen i predstavlja veliki teret društvu. Anarhizam je doprinio gušenju duhovnosti i vrlina, a doveo do obožavanja materije i materijalnog i utapanja u tjelesna, neograničena uživanja uz iznalaženje puteva i sredstava za udovoljavanje prohtjevima i strastima.
Takva sloboda ustvari je anarhija koja je prijašnje narode odvela u zabludu i propast, pa su bili uništeni radi nedjela koja su počinili. Ista sudbina prijeti narodima i društvima danas, ako se ne osvijeste i prihvate islam, jer samo je u islamu  spas za ljudski rod.

Autor: Mr. Hamid IndžićAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA