Srijeda, FEBRUARY 21, 2024
tekstovi_logo

Odgovor na tri pitanja u kaburu


kaburZnajte, dragi brate i sestro, Allah nam se svima smilovao, da je obaveza na svakom muslimanu, pojedina?no, da nau?i i spozna odgovor na tri pitanja, za koja ?e svaki od nas biti upitan kada bude stavljen u kabur, a to su: 1.) Ko je tvoj Gospodar? 2.) Koja je tvoja vjera? 3.) Ko je tvoj poslanik kojeg si slijedio?

Na Gospodar je Uzvieni Allah; On je na Gospodar i Gospodar svih svjetova. Sve to je na Zemlji i u nebeskim prostranstvima biva Njegovim htjenjem. Njemu se predaju, milom ili silom, i oni na nebesima i na Zemlji i Njemu ?e svi vra?eni biti. On je na Stvoritelj i Stvoritelj svega to postoji. On je Jedan, Jedini, uto?ite je svakome. Nije rodio niti je ro?en i niko mu ravan nije. On je Jedan, Jedini, Veliki, Silni, Gordi, Uzvieni, Veli?anstveni, Hvaljeni, Plemeniti, Onaj koji prima pokajanja i oprata, Blagi, Milostivi, i Samilosni. Dinne i ljude je stvorio samo da bi mu bili pokorni. On je nae jedino boanstvo i samo Njega oboavamo, nemamo pored Njega drugog gospodara i zatitnika.

Naa vjera je Islam; a to je potpuna predanost Allahu, Jedinom, u oboavanju (vjerovanju) i pokornost Njegovim naredbama. Islam je potpuna ?isto?a i odricanje od irkamnogobotva i njegovih sljedbenika. Temelji se na vjerovanju u Uzvienog Allaha, Njegove meleke, objavljene knjige, poslanike, Sudnji dan i u Allahovo odre?enje i sudbinu bila dobra po nas ili ne. U islam se ulazi svjedo?enjem da nema drugog boga, koji zasluuje da bude oboavan, pored Allaha, i svjedo?enjem da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Ispovijeda se obavljanjem pet dnevnih namaza, udjeljivanjem zekata, postom mjeseca Ramazana i obavljanjem hadda za onoga ko je u mogu?nosti.

Islam je vjera sa kojom je Allah, delle e'nuh, zadovoljan i ne?e primiti drugu vjeru ni od prvih ni od poslijednjih; "... a onaj ko eli neku drugu vjeru osim islama, ne?e mu biti primljena, i on ?e na drugom svijetu biti od propalih." (Prevod zna?enja Ali'Imran; 85)

Na Poslanik je Muhammed; sallallahu alejhi ve sellem, sin Abdullaha, a on sin Abdul-Muttaliba, a on sin Haima, a Haim je iz plemena Kurej, a Kurejije su od arapa, a arapi su potomstvo Ismaila, alejhi-selam, sina Ibrahima, alejhi-selam. On je Allahov najodabraniji rob i poslanik. Allah ga je poslao kao milost svim ljudima i svjetovima, da bi ih izbavio iz tmina irka (mnogobotva) u svjetlost tevhida (jednobotva).

On je Allahov rob i Njegov Poslanik, ali ne posjeduje sa Allahom nita od boanstvenih osobina niti zasluuje da bude oboavan, jer je to svojstveno samo Uzvienom Allahu, delle e'nuh.

Nare?eno nam je da ga volimo, a ljubav prema njemu je ujedno i ljubav prema Allahu. Istinska ljubav prema njemu se ogleda u slije?enju njegove prakse (sunneta), odazivanju njegovim naredbama i klone?i se njegovih zabrana, i da Allaha ne oboavamo osim kako nam je to on propisao i pojasnio. I niko od nas ne?e biti potpuni vjernik dok ne bude volio Allahovog Poslanika, Muhammeda, vie od svojih roditelja, djece, imetka, svih ljudi, pa ?ak i vie od samoga sebe, neka je na njega najpotpuniji Allahov salavat i selam.

 

Pripremio: Amir Smaji?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...
  • O nošenju crne odjeće
      Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “(Nakon smrti) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, umotan je u tri komada sehulskog pamučnog platna,...