Utorak, Svibanj 22, 2018
kuran

Kako je sabran Kur'an


KURAN_3Piše: Ummu Mu'az Smajlović, prof.

Plemeniti Kur`an je Allahova objava Njegovom poslaniku Muhammedu,salallahu alejhi we sellem. Sačuvan je od svake izmjene i promjene jer se Allah, subhanehu ve te`ala, obavezao da će ga sačuvati rekavši:

"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"

„Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!“ (Prijevod značenja Al-Hidžr,9)

Skupljanje  Kur`ana u vrijeme Poslanika, salallahu alejhi we sellem, bilo je na dva načina.

Prvi od njih je Skupljanje u prsima sa pamćenjem Kur`ana i njegovim ponavljanjem. Muslimanskom ummetu je Allah dao prednost nad ostalim ummetima sa ovom posebnošću koju drugi ummeti nisu imali, jer su oni i prije islama pamtili pjesme, rodoslovlja i mnogi od njih su pamtili pjesme koje su bile obješene na zidovima Kabe iako su te pjesme bile jezički izražajne  i teško su se pamtile. Kada je objavljen Kur`an ashabi, Allah bio zadovoljan s njima, su požurili sa pamćenjem Allahovih ajeta tako da su mnogi ashabi naučili Kur`an napamet još za Poslanikova, salallahu alejhi we sellem,života. Njihovu posvećenost pamćenju Kur`ana najbolje oslikava događaj koji se desio na bunaru Me`une kada je ubijeno sedamdeset hafiza (Ovaj događaj se desio četvrte hidžretske godine) i isto toliko u bitci na Jemami  nakon Poslanikove, salallahu alejhi we sellem, smrti. Ashabi, Allah bio zadovoljan s njima, su danonoćno učili Kur`an. Glas učača Allahove knjige bio je poput glasa pčela u košnici. Od Ebu Musa el-Eš`arije se prenosi da je  Poslanik, salallahu alejhi we sellem, rekao:"Ja poznajem glasove družine el-Ešarija po učenju Kur`ana kada nastupi noć i poznajem njihove kuće po noći po učenju Kur`ana  iako nisam vidio gdje se nalaze njihove kuće po danu”(Buhari i Muslim)

Drugi: Skupljanje u redovima a to je bilo pisanjem i klesanjem. Poslanik, salallahu alejhi we sellem, bi kada god bi mu se nešto od Kur`ana objavilo naredio da se to zapiše, kako bi se sačuvalo i dodatno dokumentovalo i kako bi zapisani redovi potpomogli zapamćenom u prsima. Pisari objave Allahovog poslanika, salallahu alejhi we sellem, bili su sva četvorica pravednih halifa, Zejd ibn Sabit, Ubejj ibn Ka`b, Mu`az ibn Džebel, Muavija ibn Ebi Sufjan i drugi plemeniti ashabi, Allah bio zadovoljan s njima. Abdullah ibn Mesud i Ubejj ibn K`ab i još neki ashabi  zapisivali su sebi ono što se objavi od Kur`ana u Mushaf. Katade nam od Enesa, radijallahu anhuma, prenosi da je rekao:"Četvorica su sabrala Kur`an u vrijeme Vjerovjesnika, salallahu alejhi we sellem, i svi su bili Ensarije: Moj otac, Mu`az ibn Džebel, Ebu Zejd i Zejd ibn Sabit. Rekao sam Enesu:"Ko je Ebu Zejd"? Rekao je:"Jedan od mojih amidža"(Buhari, Muslim)

Tako da je napamet naučenim i pisanjem zajedno sabran Kur`an u vrijeme Poslanika, salallahu alejhi we sellem. U vrijeme Poslanika, salallahu alejhi we sellem, Kur`an nije  sabran u jedan Mushaf, ono što je objavljivano tokom dana ili noći zapisivano je  jer Kur`an kompletan nije objavljen odjednom, kao što su i neki ajeti derogirani ili su pojedini ajeti objavljivani kasnije ali je njihov poredak u ranijim surama kao što se i sama objava Kur`ana  upotpunila pri kraju Poslanikovog, salallahu alejhi we sellem, života pa je bilo teško da se sve sabere od Kur`ana u jedan Mushaf koji nam je danas poznat.

Nastavit će se inšallah....Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA