Subota, JUNE 23, 2018
tekstovi_logo

Istina o Isa a.s.


true1.Isa a.s., je bio čovjek

Allah Uzvišeni nam u ajetima sure Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je Isa bio čovjek. U Kur’anu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i priča o samom njegovom rođenju.

Sve verzije evanđelja spominju da ga je rodila Merjem i da se njemu desilo sve ono što se dešava običnim ljudima, tj.da je stvoren, a prije toga nije postojao, da je jeo , pio, umarao se, spavao i umro1i sve ostale ljudske osobine.

2.Isa je bio Allahov poslanik

O ovoj činjenici Kuran govori: ”Mesih sin Merjemin nije ništa drugo nego poslanik, a i prije njega su bili poslanici.” (El-Maide,75)

On je svojem narodu,  kao što se u evanđeljima spominje, mnogo puta govorio da je samo poslanik od Allaha.

U Evanđelju po Luki 10/16, :”A onaj ko mene prezire,taj prezire i Onoga koji me je poslao.”

O tome da je Isa bio samo poslanik govori I Evanđelje po Mateju 10/40, Evanđelje po Luki 4/ 43, Evanđelje po Ivanu 4/ 34.

3.Isa je bio poslanik samo sinovima Israilovim

Rekao je Uzvišeni:“…i kao poslanika sinovima Israilovim…“(Ali Imran,49)

U Evanđelju po Mateju (15/24 i 10/5) stoji da je Isa rekao:“Ja nisam poslan osim izgubljenom stadu doma Israilovog.“

4.Isa a.s., je pozivao  u obožavanje samo jednog Allaha koji nema sudruga

Uzvišeni u Kuranu spominje njegove riječi:“Allah je moj i vaš gospodar,zato se samo Njega obožavajte…“(Ali Imran,51)

U Evanđelju po Mateju 4/10 stoji:“Gospodaru,svome Bogu budi pokoran  i samo Njega Jednog obožavaj.“

U Evanđelju po Marku 12/29 se navodi da je Isa rekao:“Slušajte o Israelćani,Gospodar ,Bog naš  je jedan Bog…“

U Evanđelju po Luki 4/8 se spominje da je Isa rekao sotoni koji  je od njega tražio  da mu se pokori:Idi o sotono,dosita je propisano da Gospodaru,jedinom Bogu budeš pokoran i da samo Njega Jedinog obožavaš.“

5.Isa je slijedio Musaove zakone i upotpunio ih je

O tome Uzvišeni veli:“i da potvrdim istinitost Tevrata,objavljenog prije  mene i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno…“(Ali Imran, 50)

U Evanđelju po Mateju  5/17 stoji:“Nemojte misliti da sam ja došao da negiram  zakon i vjerovjesnike.Ja nisam došao da negiram i poništim,ja sam došao da upotpunim.“

6.Isa a.s. je pozivao da se ljudi pokaju i povrate Allahu

Uzvišeni o tome veli:“Ja vam dolazim sa znamenjima od Gospodara vašeg,zato se bojte Allaha i mene slušajte.“(Ali Imran, 50)

Neki autori navode da je glavni cilj kojem je pozivao Isa bio pokanje Allahu.

To se spominje u Evanđelju po Mateju 9/13 i Evanđelju po Marku 1/14

Iz ovih tekstova se jano vidi da je Isa a.s., bio čovjek,koji je poslan sinovima Israilovim,te da je pozivao u obožavanje samo Jednog Allaha koji nema sudruga.

Iz knjige  Dirasatu fi-l-edjan, el-jehudijje we-n-nasranijje, autora dr.Sauda b.Abdu-l-aziza El-Halefa

Sa arapskog preveo:Senad Muhić

1 Ovo je ono što spominju evanđelja,a mi muslimani vjerujemo da on nije ubijen i da nije umro,ka što to spominje Uzvišeni:“A niti su ga ubili,niti razapeli…“ (En-Nisa,157-158)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA