Subota, JUNE 23, 2018
tekstovi_logo

AKO NEMA USKRSNUĆA – NEMA NI KRŠĆANSTVA!


Isusovo (a.s.) uskrsnuće !
priroda_isa* kratica „a.s.“ (alejhisselam) – neka je mir na njega

Pavle nam govori u 1. Korinćanima, 15:3,4: „Jer sam vam najprije predao što sam i primio, da je Krist umro za grijehe naše po Pismima. I da je pokopan, i da je uskrsnuo trećeg dana.

Pavle nas obavještava da je Isus a.s. pokopan i da je uskrsnuo i to trećeg dana. U ovoj brošurici ćemo se pozabaviti Isusovim a.s. uskrsnućem općenito i Pavlovom tvrdnjom da se uskrsnuće desilo na treći dan!

Pisma o kojima Pavle govori nisu evanđelja po Marku, Luki, Mateju i Ivanu jer tada još nisu bila pisana. Ovo je napisano 56 godina nakon Isusa a.s., a evanđelja su napisana 60 godina nakon Isusa a.s. (po onome što nam govore kršćanski učenjaci). Prema tome, Pavle pod „Pismima“ misli na Stari zavjet.

A nadalje Pavle nas upozorava u 1. Korinćanima, 15:14: „Ako Krist nije uskrsno, uzalud je dakle pripovijedanje naše, a uzalud je i vjera vaša.

Dakle, Pavle nam govori da ako Isus a.s. nije uskrsnuo onda nema ni kršćanstva....!

Šta je to uskrsnuće?

Odgovor na ovo pitanje daje nam Pavle i Isus a.s. obavještavajući nas da je to čin prelaska iz fizičkog tijela u duhovno (tijelo).

Neke rezlike između duhovnog i fizičkog tijela:

Duhovno tijelo
Fizičko tijelo
Ne treba hranu i piće
Ima potrebu za hranom i pićem
Nema kosti i meso
Ima kosti i meso
Nema potrebu za odjećom i sl.
Ima potrebu za odjećom isl.
Može da prolazi kroz fizičke predmete
Ne može da prolazi kroz fizičke predmete
Ne umire (Ivan 20:36)
Umire
Opet, Pavle nas obavještava o uskrsnuću u slijedećim stihovima:

1.Korinćanima, 15:30: „Ali će reći tko: „Kako će uskrsnuti mrtvi i u kakvom će tijelu doći?“

Pavle odgovara:

1.Korinćanima, 15:42: „Tako i uskrsnuće mrtvih. Sije se u raspadljivosti, ustaje u neraspadljivosti.“

1.Korinćanima, 15:43: „Sije se u sramoti, ustaje u slavi; sije se u slabosti, ustaje u sili.

1.Korinćanima, 15:44: „Sije se tijelo tjelesno, ustaje tijelo duhovno. Ako ima tjelesno, ima i duhovno.

Pavle je samo potvrdio ono što je Isus a.s. rekao u Lukinom evanđelju u 20-om poglavlju. Vidjet ćemo da su Isusu a.s. došli Židovi, a inače su mu dolazili sa nekakvim nebitnim pitanjima, pokušavajući da iskušaju Isusa a.s.

Dolaze i pitaju ga: „Učitelju, mađu nama je bila jedna žena koja je (po židovskom običaju) imala 7 muževa. (Luka, 20:28,32)

Pa pitaju Isusa a.s., na proživljenju (uskrsnuću), čija će ona biti, pošto su je svih 7 imali na zemlji (to nije bio problem jer su je imali jedan za drugim).

Isus a.s. daje odgovor na ovo pitanje u Ivan 20:36: „Oni ne mogu onda više umrijeti, oni su kao anđeli i djeca Božija, jer su djeca uskrsnuća.“

Što znači da jednom kada budete uskrsli tada bićete besmrtni. Drugim riječima, ono što je na zemlji bilo neophodno poput hrane, odjeće, odmora – nakon uskrsnuća neće više biti potrebno jer ste tada u duhovnom tijelu.

Iz svega ovoga možemo zaključiti da pod proživljenjem u kršćanstvu se misli na uskrsnuće, odnosno ljudi će uživati u raju u svojim duhovnim tijelima.

Da li je Isus a.s. uskrsnuo?

Vidjeli smo da nas Pavle uči da temelji kršćanstva faktički leže na Isusovom a.s. uskrsnuću, u suprotnom, sve je to pusta priča.

1. Korinćanima, 15:14: „Ako Krist nije uskrsno, uzalud je dakle pripovijedanje naše, a uzalud je i vjera vaša.

Već smo spomenuli kako su Židovi često dolazili Isusu a.s. i postavljali razna pitanja i tražili od njega da radi neka čuda, kako bi dokazao svoje poslanstvo. U jednom tom događaju oni dolaze i traže od Isusa a.s. da uradi neko čudo, a on ima odgovara da im neće dati nikakvo čudo osim čuda Jona a.s. On ne spominje njima da je već radio čuda kao što su: njegovo rođenje, liječenje gubavaca, hranjenje na stotine ljudi sa jako malo hrane i sl. nego kaže im da neće dobiti nikakvo čudo OSIM čuda Jona a.s. Pa pogledajmo šta im Isus a.s. odgovara:

U Matejinom evanđelju, 12:38-40, gdje se između ostalog kaže: „Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani 3 dana i 3 noći, tako će biti i sin čovječiji (Isus a.s.) u krilu zemlje 3 dana i 3 noći.

Vjerujem da svaki kršćanin zna priču o poslaniku Jona a.s. On odlazi od ljudi koje je trebao opominjati (napušta ih) ukurcavajući sa sa manjom skupinom svojih sljedbenika na brod i odlazi u sasvim drugom pravcu. Bojao se jer mu je Gospodar rekao da će uništiti taj narod ako se ne pokaju, ali mu nije rekao da ih napušta jer i sam Jona a.s. unatoč tome što je bio poslanik bio je i čovjek i imao svoje slabosti tako da, umjesto da ode na mjesto gdje mu je Gospodar naredio da ide, on je otišao na drugo mjesto. Na tom putovanju zadesi ih nevrijeme, a po tadašnjem vjerovanju ko god pobjegne od zapovijedi svoga Gospodara on privlači ovakvu kaznu.

Zatim su počeli da se raspituju ko je odgovoran za ovu oluju. Jona a.s. je tada shvatio da je on taj koji je pogriješio, jer je on zapravo pobjegao od naredbe svoga Gospodara. Bog mu je naredio da ide u Ninivu a on ide u Jopu. Kao Božiji vojnik, nije imao pravo raditi po svom nahođenju.

Zatim se on pokaja i reče: „ Ja sam kriv, uzmite me i bacite u more i Bog će bit zadovoljan time. On je ljut na mene a ne na vas. Zbog mene ćete izginuti i vi nevini. Bolje je za vas da me bacite u more.“

Oni su rekli: „Ne, ne ti si tako dobar čovjek, mnogo si u molitivi i sl.“ Mi imamo svoj sistem otkrivanja istine. Taj sistem je bacanje kocke. Prema tom sistemu pokazalo se da je Jona a.s. krivac. Onda su ga uzeli i bacili sa broda. Tada se oluja (nevrijeme) stišala.

Možda je to bila slučajnost, ali oluja se stišala.

Zapazimo da je Jona a.s. bio dobrovoljac (rekao je: „bacite me sa broda“) što znači da ga nije trebalo prisiljavati ni na šta. Ne morate ga ubiti, ne morate mu lomiti ruke ili noge, niti ga vezati.
Što ukazuje da u momentu kada su ga bacili sa broda bio je ŽIV. Zatim dolazi riba i proguta ga, naravno, proguta ga ŽIVOG. Iz utrobe ribe, on se moli Bogu, prema Joninoj a.s. knjizi. Pitanje je: da li se mrtvaci mole? Naravno da NE, što nadalje ukazuje da je Jona a.s. bio ŽIV u utrobi ribe.

3 dana i 3 noći, riba ga u sebi nosi po moru. Mrtvog ili živog? Naravno ŽIVOG.

Trećeg dana riba ga izbacuje na obalu. Mrtvog ili živog? Naravno ŽIVOG.

Molim vas, bez obzira da li ste hindus, kršćanin, jevrej ili musliman, ako pročitate ovu priču i ako imalo realni reći će te da je Jona a.s. bio: “ ŽIV, ŽIV, ŽIV, ŽIV!

I to je čudo! To je čudo nad čudima! Kada bace čovjeka u uzburkalo more, umrijet će! Ako umre – nema čuda. Jer očekujemo da će umrijeti.

Dolazi riba i proguta čovjeka. Umrijet će! Ako umre - nema čuda! Ako ne umre to je čudo. U utrobi ribe, 3 dana i 3 noći, čovjek bi umro! Ako umre – nema čuda, nema znaka. Ako ne umre to je čudo!

To su sve čuda, jedno za drugim. Nevjerovatna čuda, 3 puta zaredom! To su čuda sa svake tače gledišta.

A Isus a.s. kaže da će uraditi čudo Jona a.s. – kao što je Jona a.s. bio 3 dana i 3 noći u utrobi ribe, tako će i sin čovječiji (Isus a.s.) biti 3 dana i 3 noći u utrobi (krilu) zemlje.

Pitam Vas, da li je Jona a.s. bio u utrobi ribe, 3 dana i 3 noći živ ili mrtav?

Pitam Vas opet, da li je Isus a.s. bio u grobnici, 3 dana i 3 noći, živ ili mrtav?

Naravno živ...! Jer je Isus a.s. rekao KAO što je Jona a.s. bio u utrobi ribe, a vidjeli smo da je on bio ŽIV u utrobi ribe!

Ali prema kršćanima Isus a.s. je bio mrtav u grobnici i trećeg dana je uskrsno. Jer da bi uskrsno mora biti mrtav kako smo to gore i dokazali navodeći Pavlove citate.

I stvarno imaju dokaz za tu tvrdnju, jer je Pavle rekao u 1. Korinćanima, 15:3,4: „... i da je uskrsno trećeg dana

Bilo koji kršćanin će Vam reći da je Isus a.s. bio mrtav u grobnici 3 dana i tri noći!

Jednostavnim jezikom Vas pitam da li je ovo KAO Jona a.s. ili NIJE kao Jona a.s.?

Ako ste iskreni možete uvidjeti da ono što kršćani tvrde NIJE kao čudo od Jona a.s. Zato Vas pitam da li Isus a.s. govori istinu ili kršćani govore istinu!?

Ali davljenik se hvata i za slamku, neki kršćanski učenjaci kažu, vidite Isus a.s. ovdje naglašava vremenski faktor, zar ne vidite?  Ne radi se o tome da li će čovjek biti živ ili mrtav nego se radi o tome da je bio 3 dana i 3 noći u grobnici kao što je Jona a.s. bio 3 dana i tri noći u utrobi ribe.
Isus a.s. kaže da će uraditi ČUDO kao što je Jona a.s. urado ČUDO. A upotpunjavajući vremenski faktor ne vidimo nikakvo ČUDO ako je bio mrtav u grobnici.

Ako je čovjek mrtav 3 minute, 3 dana, 3 godine u tome nema nikakvog čuda. Čudo je da kada očekujete čovjeka mrtvog, a on ne umre! To je čudo!

Vremenski faktor...?

Hajde sada da vidimo da li je Isus a.s. ispunio taj vremenski faktor ako ga kršćani već vide kao „čudo“.

Opet ovdje utjeruju ovog plemenitog Božijeg poslanika Isusa a.s. u laž, Isus a.s. kaže biću KAO Jona a.s. a oni kažu da NIJE kao Jona a.s. Sada iz rupe padaju opet u drugu rupu.

Pa pogledajmo kada je to Isus a.s. razapet? Većina kršćana će reći da je to bilo u: „Veliki petak!“. Kršćani kažu da je Isus a.s. umro na taj dan za njihove grijehe.

A kada je razapet, ujutro ili poslijepodne? Neki će reći ujutro neki poslijepodne, nama je svejedno, šta god da kažete prihvatamo.

Koliko dugo je bio razapet? Neki kažu 3 neki 6 sati. Opet nam je svejedno šta god da kažete.

(Kršćanski historičari nas obavještavaju da osobe koje su razapete na križu bivaju 3-4, pa čak i 5 dana u nekim slučajevima ŽIVE. Prema Bibliji, Isus a.s. je bio samo 3 – 6 h na križu, vi prosudite da li je on stvarno umro na križu)

Vidite, Židovi su bili u žurbi da Isusa a.s. razapnu (stave na krst ili kako neki kršćani tvrde da je razapet na stubu – kako god svejedno nam je).

Zašto su židovi bili u žurbi? Jer su se bojali običnog naroda. Isus a.s. je bio hjeroj običnim masama. Liječio je slijepe, gubavce, oživio je mrtvaca, a jednom prilikom nahranio 5 hiljada ljudi sa dva parčeta ribe i nešto hljeba, na drugom mjestu 3 hiljade ljudi. Naprosto, ljudi su voljeli takvog čovjeka.

I ako bi mu život bio u opasnosti, mogla bi se javiti pobuna. Zato su ga hitno, hitno, hitno stavili na krst kako bi ga se riješili.

Znači uhapsili su ga, imali ponoćno suđenje koje se po običaju ne dešava. Rano ujutro su ga odveli Pilatu, primio ih je i rekao im: „On se mene ne tiče vodite ga Herodu.“

Zatim ga vode Herodu, on ih ponovo šalje Pilatu, i na kraju ga stavljaju na krst. Rečeno nam je da je bilo oko 3h poslijepodne. Na krstu je (po kršćanskim svetim spisima) bio 3h.

I koliko god su žurili da ga stave na križ, ti čudni ljudi su žurili isto tako da ga skinu sa križa. Zašto? Pa zbog sabata (sabata je subota) . Na dan sabata niko nije smio da bude kažnjen, a dan sabata je nastupao u sumrak oko 6h. Jer vidite, muslimani i jevreji računaju početak novog dana nakon zalaska sunca, ne nakon izlaska sunca.
Zato su požurili da ga skinu sa križa, a zatim su ga okupali. To traje oko 1-1,5 h. Zatim su ga umotali u platna (ćefine) i stavili u grobnicu. Do tada je već bilo veče.

Ne može biti drugačije! Ako je tačno što nam kršćani do sada pričaju, onda je neminovno da u momentu kada su ga stavljali u grob već je bila veče.

Dakle, u petak uveče Isus a.s. trebalo bi da je u grobnici.

Subota dan – i dalje bi trebalo da je u grobnici.

Subota veče - i dalje bi trebalo da je u grobnici.

A zatim nedjelju u jutro, Marija Magdalena dolazi do grobnice (tako Biblija kaže) i grobnica je bila PRAZNA!

Pitam Vas koliko dana i noći je Isus a.s. (prema Bibliji) bio u grobnici? Izbrojite!

2 VEČERI  i  1 DAN

Izgleda da je Pavle malo „pogriješio“ kada kaže: ... i da je uskrsno trećeg dana

Pitam Vas: da li je ispunjen vremenski faktor o kojem kršćani govore da je on u stvari „čudo“?

Isus a.s. kaže da će biti 3 dana i 3 noći, a prema Bibliji je bio samo 1 dan i 2 noći!

Ovaj plemeniti Božiji poslanik, prema kršćanskim izvorima, i drugi put je omanuo u ispunjavanju SAMO jednog proročanstva.

1. Korinćanima, 15:14: „Ako Krist nije uskrsno, uzalud je dakle pripovijedanje naše, a uzalud je i vjera vaša.

Poštovani, stav islama po ovim pitanju je sasvim jasan i jednostavan:

Kur’an, sura 4 (Žene), ajet 157-158:

157. i zbog riječi njihovih: ”Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u
sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili,
158. već ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar.“

Kur’an, sura 17 (Noćno putovanje), ajet 81-82:
81. I reci: ”Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!”
82.  Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.“
www.bh-muslim.blogspot.com


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA