Utorak, FEBRUARY 07, 2023
pokajnici_logo

Vjen?ani poklon: Marina primila islam


marina_knezevicU srijedu, 27.02.2013. godine, porodica Zaimovi? iz Novog Pazara imala je ?ast da se u jednom danu dese dva zna?ajna doga?aja.

Prvi dogadjaj je bio primanje vjere islama od strane nae sestre Marine Kneevi?, koja je pred svjedocima i imamom Ademom ef. Demirovi?em, u novopazarskoj Bor damiji prou?ila ehadet i time zvani?no potrvdila svoju pripadnost islamu i promijenila ime. Umjesto dosadanjeg imena Marina, ova beogra?anka je prihvatila ime Maida.

Drugi doga?aj je uslijedio odmah, eriatsko vjen?anje izme?u Maide sa Fikretom Zaimovi? - Gidiem iz Novog Pazara. Uz prisustvo svjedoka i naih dematlija zaklju?en je eriatski brak izme?u ovo dvoje mladenaca.

Marina, sada Maida bila je oduevljena ?inom vjen?anja i rije?ima koje im je uputio Adem ef. Demirovi?, u kojima se posebno osvrnuo na ulogu ene koju ona ima u porodici.

Kako je Marina postala muslimanka? Allah d.., kae : "Ti, doista, ne moe uputiti na Pravi put onoga koga ti eli uputiti, - Allah ukazuje na Pravi put onome kome On ho?e, i On dobro zna one koji ?e Pravim putem po?i." (al-Qasas 28:56)

Molimo Allaha, d.., da Maidi i Fikretu Zaimovi?u - Gidiu podari svako dobro. AMIN!

Molimo Allaha, d.., da im podari dug i sretan ivot, ispunjen ljubavlju i dobrim djelima. Amin.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Čuvanje časti muslimana – prioritet i obaveza  
    Piše: Amir Durmić Muslimani su jedni drugima braća, a imansko srodstvo najčvršća je veza koju poznaje ljudski rod. Samo će iskreni vjernici, Allahovom milošću i...
  • Odlike mjeseca redžeba na vagi šerijata
    Priredio: Sead Kumro Allah Uzvišeni iz Svoje neizmjerne mudrosti odlikovao je neke dane, noći i mjesece nad drugima, kako bi vjernici u tim periodima povećali...
  • Prava Allahovog Poslanika kod ljudi
    Priredio: Adnan Fetić  Od vremena kada je poslan Allahov Poslanik pa do Sudnjeg dana svi su obavezani vjerovanjem i slijeđenjem Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi...