Srijeda, JUNE 19, 2024
tekstovi_logo

Najkancerogenije namirnice koje jedemo


brasnoIako sve ?e?e ?ujemo kako ljudi kau da danas svaka namirnica sadri materije koje mogu da izazovu rak, to nije ta?no. Nije svaki proizvod kancerogen, ali pogledajte koje bi trebalo da izbjegavate.

Pogledajte spisak namirnica koje svaki dan unosimo u organizam, a ne bi trebalo ni da im se pribliavamo.

Gazirani sokovi
Kao i mesne prera?evine i gazirani sokovi puni su dodataka, boja, hemikalija, e?era koji bukvalno hrane kancerogene ?elije.

Dijetalna hrana i pi?a
Jo gori izbor od gaziranog soka je dijetalni gazirani sok. Zasla?iva?i koji se koriste u ovim napicima, iazaivaju porema?aje pri ra?anju i kancer. Isto vai i za saharin i ostale varijacije zasla?iva?a koje bi trebalo da izbjegavate.

Bijela brana
Bijelo brano je uobi?ajeni sastojak u prera?enim proizvodima, ali velika koli?ina ugljenih hidrata koji sadri veoma je zabrinjavaju?a. Zajedno sa e?erom, ovi sastojci potpomau razvoj kancerogenih ?elija.

Rafinisani e?eri
Ve? smo rekli da su e?eri hrana za ?elije raka, a pored toga pove?avaju i insulin. Postojanje toliko prera?evina punih e?era kao to su kola?i, pite, sokovi, itarice, pokazuje zato je pove?an broj ljudi oboljelih od raka.

Jabuke, grejpfrut
Ve?ina ljudi smatra da se hrani zdravo ako jede jabuke, jagode i grejpfrut kupljene u prodavnicama. Me?utim, ako ovo vo?e nema naljepnicu i dokaz da je organska hrana, a ne genetski modifikovana, oni su potencijalni nosioci oboljenja. Provjerite da li su namirnice koje kupujute prskane, odnosno otrovane pesticidima.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ISHRANA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...