Nedjelja, FEBRUARY 25, 2024
tekstovi_logo


paradise2Denetlije ?e prepoznati svoje ku?e u dennetu

Uzvieni Allah je objavio: On ne?e ponititi djela onih koji na Allahovu putu poginu, i On ?e, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljati. (Muhammed, 4-6.) Komentiraju?i ovaj ajet, Mudahid je rekao: Allah ?e stanovnike denneta uputiti ka njihovim ku?ama i nastambama i niko od njih ne?e pogrijeiti svoju ku?u, iako im niko ne?e pokazivati put do njihovih ku?a, kao da su njima ivjeli od kako su stvoreni.

A Muhamed ibn Kab je rekao: Oni ?e ih prepoznati kao to znaju svoje ku?e kojima se vra?aju nakon to klanjaju dummu namaz. Na to aludira i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve selelm, rekao: Kada se vjernici spase dehennemske vatre, bit ?e zadrani na mostu izme?u denneta i dehennema kako bi poravnali me?usobne ra?une i nepravdu koju su jedni drugima u?inili na dunjaluku. Nakon to se potpuno o?iste od svih grijeha bit ?e im dozvoljeno da u?u u dennet. Tako mi Allaha, svaki od njih ?e prepoznati svoje mjesto u dennetu bolje nego to je poznavao svoj dom na dunjaluku. (Buharija)

Dennetske pijace

Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: U dennetu imaju trnice na kojima ?e se dennetlije svakog petka iskupljati. Nakon to se okupe na trnicama, zapuhat ?e isto?ni vjetar koji ?e oni osjetiti na svojim licima i odje?i, a nakon kojeg ?e se pove?ati njihova ljepota. Kad se vrate svojim suprugama one ?e im re?i: Tako nam Allaha, vra?ate se ljepi nego to ste otili! Oni ?e im odgovoriti: I mi smo vas zatekli ljepe nego to smo vas ostavili. (Muslim)

Dennetska stabla

Stabla dennetska su raznovrsna, od raznih vrsta bisera i safira, i raznovrsnih boja. Njihova boja ?e se mjenjati bez posebnog povoda. Tako ?e povjetarac zanjihati grane na stablima dennetskim, a usljed toga ?e listovi proizvoditi posebnu melodiju koju ljudi nikada nisu ?uli. U Kuranu stoji: A oni sre?ni ko su sre?ni?! Bi?e me?u lotosovim drve?em bez bodlji, i me?u bananama plodovima nanizanim, i u hladovini prostranoj, pored vode teku?e i usred vo?a svakovrsnog kojeg ?e uvijek imati i koje ne?e zabranjeno biti. (El-Vakia, 27-33.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: U dennetu ima stablo ispod ?ije hladovine konjanik putuje sto godina i ne?e je mo? pre?i. U?ite ako ho?ete: I u hladovini prostranoj. (Buharija i Muslim). U drugoj predaji stoji: Nema stabla u denentu a da mu grane nisu od zlata. (Tirmizi)

Me?u dennetskim stablima je i drvo Tuba za koje  je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Tuba je dennetsko stablo ?ija irina je sto godina hoda. Iz cvijetnih ?aki tog stabla izlazit ?e odje?a stanovnika denneta. (Sahihul-dami)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...