Subota, JUNE 23, 2018
tekstovi_logo

Džennetske kuće, pijace i stabla


paradise2Dženetlije će prepoznati svoje kuće u džennetu

Uzvišeni Allah je objavio: ‘’On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu, i On će, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljšati.’’ (Muhammed, 4-6.) Komentirajući ovaj ajet, Mudžahid je rekao: ‘’Allah će stanovnike dženneta uputiti ka njihovim kućama i nastambama i niko od njih neće pogriješiti svoju kuću, iako im niko neće pokazivati put do njihovih kuća, kao da su njima živjeli od kako su stvoreni.’’

A Muhamed ibn Ka’b je rekao: ‘’Oni će ih prepoznati kao što znaju svoje kuće kojima se vraćaju nakon što klanjaju džummu namaz.’’ Na to aludira i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve selelm, rekao: ‘’Kada se vjernici spase džehennemske vatre, bit će zadržani na mostu između dženneta i džehennema kako bi poravnali međusobne račune i nepravdu koju su jedni drugima učinili na dunjaluku. Nakon što se potpuno očiste od svih grijeha bit će im dozvoljeno da uđu u džennet. Tako mi Allaha, svaki od njih će prepoznati svoje mjesto u džennetu bolje nego što je poznavao svoj dom na dunjaluku.’’ (Buharija)

Džennetske pijace

Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’U džennetu imaju tržnice na kojima će se džennetlije svakog petka iskupljati. Nakon što se okupe na tržnicama, zapuhat će istočni vjetar koji će oni osjetiti na svojim licima i odjeći, a nakon kojeg će se povećati njihova ljepota. Kad se vrate svojim suprugama one će im reći: ‘’Tako nam Allaha, vraćate se ljepši nego što ste otišli!’ Oni će im odgovoriti: ‘’I mi smo vas zatekli ljepše nego što smo vas ostavili.’’ (Muslim)

Džennetska stabla

Stabla džennetska su raznovrsna, od raznih vrsta bisera i safira, i raznovrsnih boja. Njihova boja će se mjenjati bez posebnog povoda. Tako će povjetarac zanjihati grane na stablima džennetskim, a usljed toga će listovi proizvoditi posebnu melodiju koju ljudi nikada nisu čuli. U Kur’anu stoji: ‘’A oni srećni – ko su srećni?! Biće među lotosovim drvećem bez bodlji, i među bananama plodovima nanizanim, i u hladovini prostranoj, pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti.’’ (El-Vakia’, 27-33.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’U džennetu ima stablo ispod čije hladovine konjanik putuje sto godina i neće je moć preći. Učite ako hoćete: I u hladovini prostranoj.’’ (Buharija i Muslim). U drugoj predaji stoji: ‘’Nema stabla u dženentu a da mu grane nisu od zlata.’’ (Tirmizi)

Među džennetskim stablima je i drvo Tuba za koje  je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Tuba je džennetsko stablo čija širina je sto godina hoda. Iz cvijetnih čaški tog stabla izlazit će odjeća stanovnika dženneta.’’ (Sahihul-džami’)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA