Utorak, OCTOBER 03, 2023
kuran


sihr_aJedna djevojka je bila rodom iz porodice koja nije bila posve?ena vjeri. Udala se za mladi?a koji imao samo osnovna znanja o islamu. Nakon par mjeseci braka zatrudnila je, da bi ubrzo dolo do poba?aja. Ona i njen mu su duboko patili, ali je nakon par mjeseci ponovo zatrudnjela. I ta je trudno?a potrajala par mjeseci, ali je opet zavrena poba?ajem. Bol je ovaj put postao jo ja?i i tei. Otili su doktoru koji je postavio dijagnozu.

Tokom tre?e trudno?e, ena je koristila i lijekove koji su trebali sprije?iti poba?aj, ali nakon sam mjesec dana opet je pobacila plod. Do tada su ve? bol i patnja bili skoro neizdrivi. Izgubili su povjerenje u tog doktora, i otili jednom drugom specijalisti. Ali i ovaj put se je sve ponovilo, i ena je ?etvri put pobacila. Po?eli su tragati za lijekom, sve dok nisu doli do jednog u?a?a rukji. Rekao im je: Napravljen je jak sihr, i potrebno je due vremena i vie puta da do?ete. Tako je i ura?eno, ali bez nekog pomaka. Nekoliko su puta pokuavali s lije?enjem, ali svaki puta bi se sihr povratio.

Njihove ivote je prekrila tama o?ajanja i svaka sre?a je nestala. ena je pala u depresiju i malo je nedostajalo da se razvedu. Tada je, Allahovim odre?enjem, suprug upoznao jednog tragaoca za erijatskim znanjem koji je rekao: Zar ne eli da te uputim na ono to je najbolje za tvoje dunjalu?ke i ahiretske potrebe? Svakako, za tim i tragam.

1. U?i i sluaj Kuran svakodnevno, koliko god si u stanju.

2. ?ini dovu tokom zadnje tre?ine no?i, mole?i Allaha da ti podari lijek i izlaz.

3. ?ini dovu u vremenima kada se ona ne odbija, poput dove na seddi, izme?u ezana i ikameta, i prije predavanja selama na namazu.

4. Obavezno u?i jutarnji i ve?ernji zikr, ?ak i tokom hajza.

5. Praktikuj dove u raznim prilikama, poput dove prilikom ulaska i izlaska iz ku?e, prije i nakon boravka u toaletu, prije i poslije spavanja, i u raznim drugim prilikama. Ove se dove mogu na?i u veoma korisnoj zbirki dova Hisnu-l-Muslim (Zatita svakog muslimana).

6. Kloni se grijeenje i nepokornosti. Izbjegavaj djela i mjesta zbog kojih moe zaboraviti na Allaha, azze we delle jer takve prilike iskoritavaju ejtani zaokupljaju?i strastima i prohtjevima due nemarnih.

7. Nastoj da pomae ljudima u nevolji i kojima je pomo? potrebna, u nadi da ?e zbog toga i tebi Allah olakati. Ukoliko osoba pomogne svog brata ili sestru u islamu, i njoj ?e Allah pomo?i, a ako od nje otkloni kakvu poteko?u, i Allah ?e od dobro?initelja otkloniti problem.

8. ?ini dovu za one koji su u nevolji, mole?i se Allahu da im olaka, jer ?e zbog toga djela meleki doviti za tebe.

9. Mnogo ?ini istigfar i pokaj se za grijehe.

10. to vie u?i dovu koja se u?i kad je osoba u problemima, poput: La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Aril-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l- Ari-l-kerim

Tada im je napisao 10 ta?aka kojih se trebaju pridrzavati, i njegova ena i on su se toga pridravali. Allah im je olakao i otklonio od njih tegobu, i poklonio im prelijepu k?erkicu.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • Osnovni propisi o sedždi zahvale
    Priredio: mr. Elvedin Pezić 1. Pojam sedždetuš-šukr – sedžda zahvale odnosi se na zaseban ibadet koji podrazumijeva činjenje jedne sedžde kada čovjek dobije neku nesvakidašnje...
  • Netolerancija prema vjernicima vs glorifikacija nemuslimanskih manira
    Piše: Amela Halilović Srećući ljude iz različitih kultura, pobornike raznih uvjerenja, nosioce ovih i onih zvanja, različitih socijalnih statusa, s različitim znanjima, karakternim osobinama… nekada...
  • Zajedničko jelo
      Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hrana spremljena za dvojicu, dovoljna je trojici, a hrana...