Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo


Greke u toku posta

pie: Ummu-Muhammed

O?ekuju?i nestrpljivo nastup mjeseca Ramazana, mjeseca koji je radost svakom mu'minu i mu'minki, potrebno je da napomenemo i podsjetimo na neke greke koje su vezane za post u Ramazanu, a koje su danas naalost prisutne i proirene me?u muslimanima. S obzirom da smo ograni?eni prostorom za pisanje ovog teksta, ograni?i?emo se samo na neke od greaka koje bi svaki vjernik i vjernica obavezno trebali ispraviti.

 

Izgovaranje nijjeta jezikom

Ne prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izgovarao nijjet jezikom, niti neko od njegovih ashaba, tabi'ina, ?etvorice imama, niti ispravnih prethodnika, ve? je to uvedena i nova stvar. Srce je mjesto nijjeta i nijjet predstavlja namjeru ibadeta. U vjerodostojnim hadisima se spominje da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, uslovio otpo?injanje obaveznog posta prije pojave zore, tj. namjeravanje posta i donoenje odluke u srcu da ?e se sutra postiti, kao to se vjerodostojno prenosi od Majke vjernika, Hafse, radijallahu 'anha, da je rekla: Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: Ko ne otpo?ne s postom prije zore, takvome nema posta." (Ahmed i Autori Sunena)

 

Nevo?enje ra?una o vremenu zapatanja

Kao to neki ljudi postupaju pa jedu i piju sve dok muezzin ne zavri sa ezanom ili ?ak nastavljaju i dalje sa hranom i pi?em sve dok ne zavre svi muezzini sa ezanima iz oblinjih damija. Sve ovo je o?ita greka i post moe biti pokvaren. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: ... Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore ..." (Prijevod zna?enja El-Bekara, 187) Vrijeme spomenutog razlikovanja jeste nastupanje zore, odnosno vrijeme sabahskog ezana odmah po nastupu zore. Rije?i sve dok" upu?uju na krajnju granicu. Pa, kada muezzin bude u?io drugi ezan nakon pojave zore, tada je obaveza ustegnuti se i postiti. Ovo zna?enje dolo je i u hadisu Aie i Ibnu-Omera, radijallahu 'anhum, da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Doista, Bilal u?i ezan no?u, pa, jedite i pijte sve dok ne zau?i ezan Ibnu Ummi Mektum." (muttefekun alejh) Dok, u Buharijinom Sahihu stoji: ... jer on ga doista ne u?i sve dok ne nastupi zora." Rije?i Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: ... pa, jedite i pijte sve dok ne zau?i ezan ..." ukazuju da je obaveza ustegnuti se od jela i pi?a i zapostiti kada se ?uje drugi ezan koji se u?i nakon nastupanja zore. Me?utim, u Sunnetu je dola olakica za onoga koji ?uje ezan a u ruci mu se na?e hrana ili voda. Takvom je dozvoljeno da ispuni svoju potrebu, a uspjeh je samo kod Allaha.

 

Nevo?enje ra?una o namazu u dem'atu, prespavljivanje namaza i njihovo spajanje

Ovo su veliki prijestupi u mjesecu posta jer je namaz najve?i temelj vjere nakon dva ehadeta. Zbog toga ne vo?enje ra?una o namazu niukom slu?aju nije dozvoljeno. Dokazi o obaveznosti namaza u dem'atu su poznati, tako da nikako nije dozvoljeno ostaviti namaz u dem'atu zbog odmora i sna, kao to nije dozvoljeno spajati namaze bez opravdanog erijatskog razloga za to. Musliman bi trebao svoje vrijeme rasporediti na osnovu rasporeda namaza i dati prednost namazima nad bilo kojom drugom stvari. Na vjernicima je da se me?usobno potpomau i savjetuju po pitanju ovih stvari koje su prisutne u mjesecu ramazanu. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: ... i potpomaite se u dobro?instvu i bogobojaznosti a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu ..." (Prijevod zna?enja El-Maida, 2)

Lano svjedo?enje i postupanje po njemu, lo govor u ramazanu

Lano svjedo?enje i rad po njemu je zabranjena stvar, kao to se vjerodostojno biljei u Buharijinom Sahihu od Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Ko ne ostavi lano svjedo?enje i rad po njemu, pa Allah nije u potrebi da taj ostavi svoju hranu i svoje pi?e."

Lo govor tj. razvratan i bestidan govor, psovka sve je to odraz loeg morala i sve je to zabranjeno, a posebno posta?u. Vjerodostojno je zabiljeeno u dva Sahiha da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Svevinji Allah je rekao: 'Svako djelo sina Ademova pripada njemu, osim posta. On, doista, pripada Meni i Ja za njega nagra?ujem. Post je svjetlo. Pa, kada neko od vas bude postio, neka ne govori bestidno i neka ne die svoj glas. Ukoliko ga neko bude psovao ili borio se protiv njega neka kae: -Ja sam posta?! Ja sam posta?!-'"

Prethodni hadis od Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, Imam Buharija u djelu Edebul-mufred" biljei na sljede?i na?in: Ko ne ostavi lano svjedo?enje, rad po njemu i el-dehl ...", gdje se pod dehlom misli na svaki lo govor: bestidni i razvratni govor, psovku, ogovaranje, prenoenje tu?ih rije?i s namjerom zavade, lai i drugoga od bolesti jezika i organa. Na posta?u je da o?isti svoju duu od lai, ogovaranja, neznanja, psovke, kao to je to potrebno da u?ini svaki ?ovjek, me?utim, posebno je izraeno i nare?eno posta?u zbog svetosti mjeseca Ramazana i posta. Allaha molimo za spas od spomenutih prijestupa.

 

Uputanje sluha i vida u zabranjene stvari

Svevinji Allah je rekao: I sluh, i vid, i razum, za sve to ?e se, zaista, odgovarati." (Prijevod zna?enja El-Isra', 36) Za organe kojima se slue, ljudi ?e biti pitani na kakav na?in su ih upotrebljavali. Ljudi uobi?avaju da gledaju zabranjene stvari ili da ih sluaju, poput gledanja otkrivenih ena - izvora smutnje, ili sluanja raznovrsne muzike, a obaveza je svega toga klonuti se u Ramazanu i van Ramazana, ali obaveza klonjenja istog posebna je u Ramazanu zbog svetosti mjeseca pokornosti i oprosta. Kako li bi bilo lijepo kada bi vjernik mjesec Ramazan uzeo za sredstvo prekidanja svake veze sa zabranjenim stvarima i ostalim strastima. U hadisu kudsijju je dolo: Ostavlja svoju hranu, pi?e i strasti radi Mene."

 

Nepoznavanje propisa posta

Obaveza je vjerniku muslimanu da poznaje propise posta poput: vremena zavretka posta i njegova po?etka, na?ina kojima se sve moe pokvariti post, onoga ?ega je potrebno klonuti se u ramazanu, uslovima posta i svega ostalog usljed ?ega ?e potpuno obaviti ovaj ibadet i za to ?e za znanje o njemu biti nagra?en.

 

Po djelu El-Minzar fi bejan kesir minel-ahtai e-a'ia" uvaenog u?enjaka Saliha b. Abdul-Aziza Alu-ejha

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...