Srijeda, SEPTEMBER 26, 2018
pokajnici_logo

Gluhonijemi Mervan - Najrje?itiji dje?ak


Ovo je pri?a jednog stanovnika Medine Munevvere. ''Imam trideset i sedam godina. Oenjen sam i imam djecu. Sve to je Uzvieni Allah zabranio, ja sam ?inio. to se ti?e namaza nisam ga obavljao u dematu s drugima, osim u nekim posebnim prilikama, a i tada sam to ?inio kako bih se prikazao i dodvorio drugima. Druio sam se sa loim drutvom. Uglavnom, onaj koji se najvie druio sa mnom i najvie provodio vremena uz mene, bio je ejtan. Pored ostale djece imao sam sina Mervana, sina od sedam godina. Bio je gluhonijem. Me?utim, majka vjernica, zadojila ga je mlijekom imana i spoznaje.

Te ve?eri bio sam zajedno sa svojim sinom Mervanom u ku?i. Razmiljao sam i kovao plan gdje da idem sa svojim prijateljima. Bilo je to poslije akam namaza. Odjednom, moj sin Mervan, po?eo mi je govoriti svojim pokretima: "O?e! Zato ti ne klanja?" Zatim je podigao svoju ruku prema nebesima govore?i mi da me Allah vidi. Predamnom je po?eo da pla?e. Stavio sam ga pored sebe, me?utim, ustao je i pobjegao. Nakon kratkog vremena, otiao je do kupatila i abdestio se. Taj abdest je nau?io gledaju?i svoju majku dok bi se ona pripremala za namaz. Moja supruga, koja je bila hafiza Kur'ana, mnogo me je savjetovala, ali bez koristi. Moj sin Mervan, gluhonijemi Mervan, doao je pred mene i svojim pokretima mi rekao da malo sa?ekam. Stao je ispred mene i klanjao. Nakon to je obavio namaz, izaao je iz sobe i brzo se vratio s Mushafom u ruci. Stavio je Mushaf pred mene i odjedanput, bez ikakvog prevrtanja stranica, otvorio ga je i stavio prst na jedan ajet. To je bio 45. ajet sure Merjem: "O o?e moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da bude ejtanu drug". (Prijevod zna?enja) Zatim je prsnuo u pla?. I ja nisam vie mogao da izdrim. Plakao sam sa svojim sinom Mervanom. Nakon kra?eg vremena ustao je i po?eo mi brisati suze. Poljubio me je u glavu, a zatim rekao svojim pokretima: "O?e moj! Klanjaj prije nego li te spuste u zemlju!" Tako mi Svevinjeg Allaha, samo On Uzvieni zna koliko sam se tada prepao. Sko?io sam i po?eo paliti svjetla po ku?i. Mervan me je pratio iz sobe u sobu. Gledao me je za?u?eno i svojim pokretima govorio: "Pusti sada svjetla. Hajdemo u veliki, Poslanikov, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdid." Rekao sam mu da ?emo i?i u mesdid koji je pored nae ku?e, u komiluku. Odbio je, osim da ide u Poslanikov, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdid. Otili smo na jaciju namaz. Bio sam mnogo uplaen, a Mervan nije skidao pogleda s mene. U Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdidu bilo je mnogo ljudi. Progurali smo se nekako do Revde. Uspostavljena je jacija. Prvi rekat! Kad!!! Imam je po?eo da u?i rije?i Uzvienog, kao to stoji u prijevodu zna?enja: "O vjernici, ne idite ejtanovim stopama! Onoga ko bude iao ejtanovim stopama on ?e na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha o?istio; ali Allah ?isti onoga koga On ho?e. Allah sve ?uje i sve zna." (Prijevod zna?enja En-Nur, 21) Nisam mogao da se suzdrim od pla?a. Mervan pored mene, vidjevi me da pla?em, po?eo je plakati. U toku namaza, izvadio je iz moga depa maramicu i po?eo mi brisati suze. Nakon namaza nastavio sam da pla?em, a on da brie moje suze. Tako smo proveli cijeli sahat, nakon ?ega mi je Mervan rekao: "Dobro je o?e. Ne boj se!" Vratili smo se ku?i. Vidjevi nas uplakane, supruga i ostala dje?ica su po?eli plakati. Mervan ih je razveselio svojim pokretima govore?i: "Na babo je klanjao jaciju namaz u Haremu!" Ispri?ao sam svojoj supruzi ta mi se desilo i u ime Allaha Svevinjeg je upitao: "Jesi li mu ti zabiljeila mjesto u Mushafu, pa mi ga je otvorio pokazuju?i onaj ajet?" Tri puta se zaklela Allahom da to nije u?inila, a zatim mi je rekla: "Zahvaljuj Allahu na ovoj uputi!" To je bila moja najljepa no?!

Sada, hvala Allahu, ne proputam namaz u dematu. Napustio sam loe drutvo. Osjetio sam slast vjere. Kada bi me vidio to bi primjetio na mome licu. Nastavio sam da u sre?i, slozi i razumijevanju ivim sa svojom suprugom i dje?icom, posebno sinom Mervanom, kojeg sam mnogo zavolio. Kako i ne bih, kada me je Allah uputio na njegovim rukama?!''

Preuzeto sa predavanja Odabrali smo za vas".

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA