Četvrtak, JULY 25, 2024
tekstovi_logo

Prva bra?na no?


Klanjanje nafile i ucenje dove

Mustehabb je prve noci da suprunici klanjaju dva rekata nafile u dematu kako bi njihov fizicki dodir i sastanak zapoceo sa pokornocu Allahu d.. Mu staje naprijed, a ena iza njega. Kada zavre sa namazom, mustehabb je da mu dovi slijedecu dovu (biljei je Taberanija), a ena amina:

" Allahumme barik li fi ehli. Ve barik lehum fijje. Allahummerzukhum minni verzukni minhum. Allahummedme' bejnena ma dema'te fi hajrin. Ve ferrik bejnena iza ferrakte fi hajrin."(Gospodaru, podari mi bereket u mojoj eni. I njoj u meni. Gospodaru, daj da ima nafaku (u imetku i porodu) od mene i ja od nje. Ucini da na sastanak i ivot bude samo dobro. A ako nas rastavi, daj da i u tome bude dobro)

Ucenje dove za bereket ene

Mustehabb je da suprug prve bracne noci stavi ruku na celo mlade i izgovori: "bismillu", a potom prouci dovu moleci Allaha d. . za njen bereket.

Poslanik a.s. je rekao, a Buharija zabiljeio: "Kada se neko od vas oeni, neka spomene Uzvienog Allaha, potom neka zamoli za bereket rijecima: 'Allahumme inni es'eluke min hajriha ve hajri ma debelteha 'alejhi, ve e'uzu bike min erriha ve erri ma debelteha 'alejhi.' Gospodaru, molim Ti se da me od nje zapadne samo dobro, dobro sa kojim si je Ti stvorio, a utjecem se Tebi od zla njenog, i zla onoga sa kojim si je Ti stvorio."

Upotreba misvaka ili cetkice

Prije fizickog intimnog odnosa mustehabb je upotreba misvaka (analogno tome cetkice i kaladonta za onoga ko nema misvaka) kako bi se izbjegao neugodan miris iz usta.
Suprug bi se trebao truditi da pridobije povjerenje ene, da joj ulije sigurnost i samopouzdanje, da joj razbije stid pred njim, strah i nervozu koji se mogu javiti u toj situaciji. Poto islamska omladina koja se dri islamskog morala, nema predbracnih fizickih odnosa, jer su oni strogo zabranjeni i sankcionisani po islamu izvan bracne zajednice to je nacin da se ena pripremi na normalan, neusiljen nacin za ta potpuno nova bracna iskustva.

Lijepo bi bilo da joj se lijepo obraca, da joj ponudi neto od jela ili pica kao cau mlijeka i sl., pokazujuci i na taj nacin panju prema njoj, da bude paljiv, njean i nenasilan, tako da mu ona prirodno i nenametljivo odgovori i udovolji.

Prekrivanje kod intimnog odnosa

Od adaba fizickog odnosa je da se suprunici obnae, a najbolje je da to bude pod jednim zajednickim prekrivacem, poto Poslanik a.s. kae: "Allah je onaj koji se stidi, skriven je, voli stid i da se bude prekriveno." Ibn Madde biljei predaju, takoder: "Kada neko od vas ima odnos sa svojom enom, neka se prekrije i ne obnai potpuno, da ne bi izgledali u tome kao dvoje magaradi."

Dozvoljeno je suprunicima da gledaju stidna mjesta svojih partnera u braku, mada hanefijski pravnici kau da je prece da ne gledaju. Ibn Madde biljei predaju u kojoj Aia r.a., ena Poslanika a.s., kae: "Nisam nikad pogledala, ili nisam nikad vidjela stidno mjesto Poslanika a.s." (1/217).

- Da se odnos obavlja u tami ili pod priguenim svjetlom, posebno u pocetku bracnog ivota, da se izbjegne nelagodnost i stid koji se mogu javiti kod enske osobe.

- Da suprug ne izazove odbojnost i nelagodu kod ene kakvim gestom, uhodenjem ili sl. dok se ona priprema za taj cin. Mu bi trebao da ima inicijativu sa dovoljnim uvodom i predigrom zbog raznoraznih razloga pshiloke, fizicke i druge naravi

Propisi intimnog bracnog ivota

to se tice ,,bracne postelje postoje razni sunneti i adabi sa kojima se prilikom tog cina - najveceg dunjaluckog uivanja - ujedno postie i sevap i nagrada za onoga ko ih se pridrava. Od tih propisa su slijedeci:

Pripremiti postelju sa ,,bismillom.

Da se suprunici urede na nacin da svrate pozornost svoga bracnog druga, odjecom, mirisom, postupkom, pozom i sl.

Abdullah b. 'Abbas je tako cinio, a kada je o tome upitan, rekao je: Volim da se uredim eni kao to volim da se i ona uljepa meni.

Od adaba odnosa je da mu uci dovu koju biljee Buharija i Muslim: "Ako neko prilikom odnosa sa enom prouci: 'Bismillahi, Allahumme dennibne-ejtane ve dennibi-ejtane ma rezaktena.' 'U ime Alllaha, Gospodaru moj, otkloni ejtana od nas i otkloni ejtana od onoga to se zacne,' pa ako se iz tog odnosa rodi dijete, ejtan mu nikad nece moci natetiti."

Od adaba intimnog odnosa, analogno ovoj predaji, bilo bi da i ena uci pomenutu dovu.

Haram je imati snoaj u stranji, analni otvor, kao i u prednji u vremenu menstruacije, ili u periodu nakon porodaja, dok se ena ne ocisti i dok ne prode taj period, zbog ajeta u kome se kae: "I ne pribliavajte se enama dok su u menstrualnom ciklusu"

I zbog hadisa koga biljee autori hadiskih zbirki ,,Sunnen (Ebu Davud, Tirmizija i Ibni Madde) osim Nesaije: "Ko ima intimni odnos sa enom, dok je u menstrualnom ciklusu, ili u analni otvor, taj je postao nevjernik u ono to je objavljeno Muhammedu a.s."

Ako bi se desilo da covjek ima intimni odnos sa enom, dok je u menstrualnom ciklusu, bio bi to grijeh - haram, a pocinilac bi trebao po sunnetu podijeliti zlatnik sadake ako je to ucinio dok je menstruacija bila u svom uzlaznom nadolazecem ciklusu, i pola zlatnika ako je to ucinio u njegovom zavrnom stadiju, po hadisu koga biljee Ebu Davud i Hakim koji ga ocjenjuje kao vjerodostojnu predaju: "Ako covjek ima intimni odnos sa svojom enom dok ima menstruaciju, neka podijeli sadaku visine jednog zlatnika u slucaju da se to desilo dok je mjesecnica bila crvene boje, i pola zlatnika ako je bila uckaste boje."

Ako bi ena dozvoljavala odnos u takvom stanju, bila bi grjena. U vrijeme menstruacije i cekanja nakon poroda dozvoljeno je nasladivati se eninim tijelom, ali se ne smije imati i intimni odnos sa njom u takvom stanju. Autori hadiskih zbirki ,,Sunen (Ebu Davud, Tirmizija, Nesaija i Ibn Madde) biljee predaju gdje se dozvoljava sve osim intimnog odnosa: "(dozvoljeno je) da radite sve osim intimnog odnosa"

Nesaija biljei i verziju hadisa: "Pridi eni sprijeda ili od pozadi, ali samo u prednji otvor, i ne cini to za vrijeme menstruacije."

Takoder, biljei i drugu verziju: "Allah ne gleda u covjeka koji ima odnos sa enom u stranji, analni otvor. "Ebu Davud biljei hadis: "Proklet je onaj koji opci sa enom u analni otvor."

A Nesaija biljei predaju: "Ibni Abbas je pitan o onome koji opci sa enom u analni otvor pa je rekao: 'Ovaj me pita o nevjerovanju (kufru).'"

Dozvoljeno je prilaziti enama u bilo kojoj pozi, ali da snoaj bude u prednji otvor, po ajetu u kome se kae: 'Vae ene su njive vae i prilazite im kako hocete', to je Poslanik a.s. prokomentarisao, kako biljee Buharija i Muslim: 'Sprijeda ili odpozada samo da snoaj bude u prednji otvor.'

Osoba za koju se zna da opci sa enom u njen analni, stranji otvor, kanjava se kaznom ta'zira, ako je znao za tu zabranu. A ako se bracni par oda takvoj perverziji, kanjavaju se prisilnim razvodom, takoder i u slucaju ako mu sili enu na takav odnos pa mu se zabrani, a on to ponovi.

Najprirodnija i najbolja poza je, kako se pominje u hadisu koji biljei Muslim, da ena bude na ledima, a mu iznad nje:

I kad covjek lee izmedu njena cetiri uda (ruku i nogu), te se spolovila samo dotaknu, obaveza je uzimanja gusula (makar i ne bilo snoaja). Nakon snoaja, u slucaju ponovne elje, mustehabb bi bilo uzeti abdest prije ponovnog odnosa, radi predaje koju biljei Muslim: "Kad neko od vas bude imao odnos sa enom, pa htjedne to da ponovi, neka prije toga uzme abdest, tako ce stimulisati tu aktivnost."

Naravno da je kupanje jo efikasnije od abdesta. Biljei Ebu Davud i Nesaija od Poslanika a.s.: Kako je on jednog dana posjetio svoje ene kupajuci se kod svake. Upitao ga je prenosilac ove predaje, Ebu Rafi': Allahov Poslanice, to to nisi sveo na jedno kupanje? Odgovorio je: Ovako je bolje, vrednije i cice.

Najbolje je pouriti sa kupanjem koje je obavezno nakon makar i doticaja spolnih udova mukarca i ene. Medutim, ako se iz kojekakvih razloga odgodi kupanje, onda je mustehabb da se uzme abdest prije spavanja.

Ne bi trebalo spavati necist, pa makar se uzeo samo abdest (naravno, ovaj abdest nije validan za klanjanje, uzimanje mushafa i sl., nego se mora za te ibadetske radnje prvo okupati), poto Muslim biljei predaju: Kako je Poslanik a.s. prvo uzimao gusul, ili eventualno abdest, pa tek onda spavao (nakon odnosa sa enom).

Biljee Buharija i Muslim: "Poslanik a.s. bi, u situaciji kada je bio necist (dunup) pa htio jesti ili spavati, prao svoje stidno mjesto, a potom uzimao abdest, kao to se uzima za namaz."

Naravno, da se u slucaju nemanja vode ili ako je potrebnija za neke druge svrhe, umjesto gusula i abdesta moe uzeti tejemmum. Suprunicima je dozvoljeno zajednicko kupanje i to nece kvariti gusul, makar jedno drugo i gledali, po predaji koju biljee Buharija i Muslim, a prenosi Aia r.a.: "Kupala sam se sa Poslanikom a.s. iz iste posude u kojoj su nam se ruke preplitale, a on je stizao uzeti vodu prije mene, pa sam mu govorila: 'Ostavi i za mene, ostavi i meni! Bili smo obadvoje dunupi.'"

Suprunici bi svojim brakom trebali nanijetiti bracnu neporocnost i ustezanje od svega onoga to je Uzvieni Allah zabranio, tako da bi svojim bracnim ivotom i fizickim intimnim odnosom imali sevap i nagradu, iako je to vid najsladeg dunjaluckog uivanja. I pored toga, Allah d. . za to daje nagradu, kao to biljei Muslim: "I kad imate snoaj sa svojom enom, to je kao podijeliti sadaku. Rekoe: 'Allahov Poslanice, zar u zadovoljavanju strasti nekog od nas ima sadaka?' Allahov Poslanik odvrati: 'A ta misli da li ima grijeh, ako to ucini na nedozvoljen (vanbracni) nacin?' 'Naravno!' Prema tome, ako to ucini (u braku) na dozvoljen, halal nacin, onda ima nagradu.'"

Dozvoljeno je prilikom snoaja, ako se ena sa tim slae, da prije ejakulacije suprug izvadi ud izvan enskog polnog organa, radi sprjecavanja trudnoce iz raznoraznih opravdanih razloga (da bi odmorio suprugu od radanja i sl.), mada je prece da se i to izbjegne poto je takav cin opisan u hadisu koga biljei Muslim, kao ,,el-ve'dul-hafijj ili ,,skriveno ubistvo.

Gazalija smatra da je takvo cuvanje dozvoljeno i navodi hadis koji biljee Ahmed, Buharija i Muslim od Dabira: "I dok je Kuran jo objavljivan, mi smo prilikom intimnog odnosa ejakulirali izvan enskog polnog organa."

Dakle, znacenje hadisa je u smislu logickog zakljucka; da je to bilo zabranjeno, Kuran bi dokinuo tu njihovu praksu, jer se objavljivao dok su oni to cinili.

Sva cetiri mezheba ipak dozvoljavaju takav nacin cuvanja, na temelju hadisa koga biljei Ahmed, a prenosi Ebu Se'id El-Hudri: "'Imali smo odnose sa naim enama, i to volimo, pa ta misli da ejakuliramo izvan eskog polnog uda?' Poslanik a.s. rece: 'Ucinite kako mislite da je najbolje, medutim, ono to Allah d.. odredi, bice, a ne biva zacece od svake sperme.'"

Muslim biljei predaju u kojoj se kae: "ena dode u liku ejtana, i ode u njegovom liku. Zato ako nekom zapne za oko neko ensko, neka ide svojoj eni i ima sa njom odnos, to ce mu odagnati stvorenu viziju."

Dakle, znacenje hadisa je da se - u slucaju pokrenute strasti koja moe nastupiti slucajnim videnjem lijepog i privlacnog enska - ode svojoj eni i rijei nadraaja i napetosti na halal i dozvoljen nacin.

Ono to savjetuju islamski pravnici, ljekari, i to se pominje u literaturi specijalista iz ove oblasti, u pogledu prekomjernog udovoljavanja strastima, jeste da se ne pregoni u tome, poto pregonjenje u udovoljavanju strastima teti ne samo duhovno, nego i fizicki.

Mu bi trebao da vodi racuna o situaciji ene i da je ne sili na intimne odnose kad nije za to spremna; u slucaju bolesti i sl.. Prije nego to mu zavri sa udovoljavanjem svojih strasti, treba da pazi da to priuti i eni i da je ne naputa prije toga.

Prenosi se predaja: "Kada neko od vas ima intimni odnos sa svojom suprugom, neka je ne naputa dok se ona ne zadovolji, (jer) kao to on voli da zadovolji svoje potrebe, tako voli i ona." Intimni odnos je dozvoljen u svim vremenima i trenucima dana i noci, osim u slucaju posta, hadskih obreda, kada je ena u menstrualnom ciklusu ili cekanju nakon poroda

Sunnet je, ipak, da odnos bude uoci petka, ili petkom, radi hadisa kojeg biljei Buharija, a u kojem se izmedu ostalog kae: "Ko se na dan dume okupa, gusulom od dunupluka" (implicite se u afirmativnom kontekstu pominje intimni odnos).

Isto tako je sunnet okupati se "gusulom od dunupluka, dakle nakon opcenja sa enom, uoci Bajrama, prije oblacenja ihrama, prije i poslije putovanja i sl.

ena treba da primijeni sve ono to privlaci mua; od licne higijene, uljepavanja, oblacenja, pokreta, poza i sl. bez ogranicenja, usteuci se od svega toga pred bilo kim drugim, osim pred svojim muem.

Pokudeno je suprunicima prenoenje opisa o svojim intimnim odnosima, bilo govorom ili pokretom, direktno ili posredno, po hadisu koji biljee Buharija i Muslim: "Najgori covjek stepenom kod Allaha d.. na Sudnjem danu je onaj koji pride eni i ona njemu, a potom iznosi njene tajne."

Iz samog hadisa se razumije zabrana prenoenja i opisivanja pojedinosti intimnog odnosa i onoga to se odigra u trenucima uivanja covjeka sa enom. Medutim, samo pominjanje odnosa bez nekog opravdanog razloga je mekruh.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...