Srijeda, JUNE 19, 2024
tekstovi_logo

Posjeta


Allahovom voljom svanuo je jo jedan sun?an dan. Zijad je, veseo i zadovoljan, stigao u kolu, s nadom da ?e jo jedan dan provesti u druenju sa svojim drugovima. Ali, ?im stie rastui se kad ?u od ostalih drugova da Abdullah ne?e do?i: majka mu je bolesna i mora ostati ku?i da je pazi. Oti?i ?u mu u posjetu, inallah, odmah nakon kole.- pomisli Zijad.

Kod ku?e je Abdullah zauzet brigom oko majke: Maj?ice, vrijeme ti je da uzme lijek. Allah te nagradio najljepom nagradom, sin?i?u moj. Mnogo si se namu?io oko mene. Od ju?e nisi ni malo spavao. Zato se malo ne odmori? aptala je majka miluju?i Abdullaha po kosi. Abdullah je, zadovoljanto moe biti od koristi svojoj majci, a i zabrinut za njeno zdravlje, odgovorio:Maj?ice moja, to god da uradim nikada ti se ne?u oduiti za tvoju brigu o meni. Nikada ne?u ispuniti tvoje pravo kod mene.

U tom se za?u zvono na vratima. Mora da je naa kominca! Sigurno je dola da vidi je li ti bolje - sko?i Abdullah da otvori vrata. Iznenadi se kad ugleda svoj druga. Es-selamu alejke, brate - Zijad nazva selam Abdullahu. Ve alejkes-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu - odvrati mu Abdullah. ?uo sam da ti je majka bolesna, pa sam doao da vidim je li bolje i da malo s tobom posjedim re?e Zijad. Allah te nagradio svakim dobrom, prijateljumoj.Moja majka je sada, hvala Dragom Allahu, bolje, ali jo uvijek nije potpuno ozdravila. Halali mi, ali sada nisam u mogu?nosti da posjedim s tobom. uzvrati mu Abdullah umornim glasom. Zijad se prvo malo iznenadi, a onda se nasmijei i re?e: Nita, nita! Gleda?u da navratim drugi put u neko drugo vrijeme!Es-selamualejke. - re?e Zijad i ode, pomalo iznena?en ali i ljut na svog druga to ga nije primio u posjetu.

Vra?aju?i se od Abdullaha, snuden i raalo?en, Zijad je glasno razgovarao sam sa sobom: Kakvo je ovo nae prijateljstvo?! Moj prijatelj Abdullah ne eli da me primi u ku?u! Zar tako prijatelj s prijateljem moe postupiti?! Subhanallah, da ga moda nisam uvrijedio? Da moda nije neto na mene ljut? Da li sam ispravno postupio, moj Allahu, kad sam otiao u posjetu?! Tako razgovaraju?i sam sa sobom, oborene glave, zamiljenog pogleda, nije ni primje?ivao pored koga sve prolazi, ?ak je proao pored svog amide neprimjetivi ga. ?uvi ga kako neto sebi govori,amida akir mu dobaci: Je li to razgovarasam sa sobom, Zijade? Zijad podie zbunjeno glavu, zatim se brzo sna?e i re?e: Es-selamu alejkum, amida akire! Ve alejkes-selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vidim da si zabrinut. ta ti je? - uzvrati mu amida. Htio sam da u?inim dobro djelo, pa je na kraju ispalo zlo poalio se Zijad. Kako da se to dogodi? zbunjeno upita amida. Otiao sam prijatelju Abdullahu da vidim je li mu majci bolje i da malo posjedim kod njega u njegovoj ku?i, pa je odbio da me primi i rekao da sada ne moe da posjedi sa mnom. Ne znam da li je ljut, niti ?ime sam ga to uvrijedio!

re?e Zijad. Subhanallah! uzviknu amida. Zar da se ljuti na pravo svoga prijatelja koje mu je Allah dodijelio? upita amida. Zijad je sad bio potpuno zbunjen. Nije znao o ?emu amida govori: A kako to, dragi amida? Amida uze Zijada za ruku, odvede ga do klupe, sjedoe i amida otpo?e objanjavati Zijadu adabe posjete bolesnika. Zijade, zar nisi ?uo za rije?i Allaha, subhanehu ve te'ala:'O vjernici, u tu?e ku?e ne ulazite dok doputenje ne dobijete i dok uku?ane ne pozdravite; to vam je bolje, pou?ite se! A ako u njima nikoga ne na?ete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: -Vratite se! vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono to radite.'(Prijevod zna?enja En-Nur, 27-28.) Zna?enje ovoga ajeta jeste da se mora traiti dozvola od vlasnika ku?e prije samog ulaska, pa, ukoliko nam vlasnik ku?e dozvoli, mi ?emo i u?i, a ako nam ne dozvoli, mi ?emo se vratiti. Ali amida ja opet ne razumijem! Zato da vlasnik ku?e ne dozvoli svojim gostima da u?u u ku?u? upita Zijad. Sin?i?u, svaka ku?a ima svoju intimu i mi se ne smijemo raspitivati o onome to se ne ti?e nas! To je bolje i ?istije za nas, kao to kae na Uzvieni Gospodar na kraju ovoga ajeta. odgovori amida. Da, amida, sad shvatam... Sad te razumijem, dragi amida., sloi se Zijad. Sluaj jo hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:'Kada neko od vas zatrai dozvolu za ulazak tri puta, pa mu se ne dozvoli, neka se vrati', tj. ukoliko bi npr. pokucao na vrata tri puta, ili dozivao vlasnika ku?e tri puta, pa ti se on ne odazove, na tebi je obaveza da se okrene i ode. Nai ispravni prethodnici nisu se ljutili ako im se niko ne bi odazvao ili ako bi im se reklo: 'Vrati se!' Naprotiv, pojedini od njih ?ak bi to i prieljkivali kako bi postigli nagradu, jer na Uzvieni Gospodar, Allah, subhanehu ve te'ala, kae:'... vi se vratite, bolje vam je ..., re?e amida akir i zavri.

Sad je Zijad potpuno bio siguran da nije razumio svog druga kad ga ovaj nije primio u posjetu. Bio je sretan to nije onako kako se on plaio da, ustavi, jeste: Abdullah nije ljut,ve? je to njegovo pravo.Zaklju?uju?i da je pogrijeio, podie ruke i re?e: Allahu moj, molim Te da mi oprosti to sam se naljutio na svoga prijatelja Abdullaha. Amida dodade: Sin?i?u, kada bi muslimani ispravno razumijevali svoju vjeru, nikada musliman ne bi zavidio svome bratu muslimanu niti bi ga mrzio! Hvala Allahu Koji nam je podario vjeru islam. Molim Njega Uzvienog da te nagradi najljepom nagradom, amida. Obe?avam ti da ?u sutra ponovo posjetiti svoga prijatelja Abdullaha i ne?u se naljutiti ako mi i drugi put kae: 'Vrati se'. re?e Zijad. Allah te blagoslovio, sin?i?u, dodade amida.

 

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA NAJMLADJE

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...